Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Shiloh Industries Inc (SHLOQ)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Dữ liệu lịch sử của Shiloh, để có dữ liệu thời gian thực, xin thử một tìm kiếm khác
0.09 0.00    0.00%
08/06 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo USD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Hoa Kỳ
Mã ISIN:  US8245431023 
S/N:  824543102
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 0.00 / 0.00
 • Biên độ ngày: 0.08 - 0.10
Shiloh 0.09 0.00 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Inverted Hammer 1M Hiện tại
Belt Hold Bearish 5H Hiện tại
Homing Pigeon 1H Hiện tại
Belt Hold Bearish 1H Hiện tại
Homing Pigeon 30 Hiện tại
Belt Hold Bearish 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish Engulfing 5H 1 07/06/2021 17:00
Belt Hold Bullish 5H 1 07/06/2021 17:00
Belt Hold Bearish 1H 2 07/06/2021 23:00
Engulfing Bearish 1H 2 07/06/2021 23:00
Evening Doji Star 1H 2 07/06/2021 23:00
Evening Star 1H 2 07/06/2021 23:00
Belt Hold Bearish 30 2 07/06/2021 23:30
Engulfing Bearish 30 2 07/06/2021 23:30
Harami Cross 15 2 07/06/2021 23:45
Bullish doji Star 15 2 07/06/2021 23:45
Harami Bullish 15 2 07/06/2021 23:45
Belt Hold Bullish 1W 3 16/05/2021
Belt Hold Bullish 5H 3 04/06/2021 19:00
Deliberation Bearish 1H 3 07/06/2021 22:00
Doji Star Bearish 1H 3 07/06/2021 22:00
Belt Hold Bearish 15 3 07/06/2021 23:30
Engulfing Bearish 15 3 07/06/2021 23:30
Belt Hold Bullish 1D 4 01/06/2021
Belt Hold Bullish 1H 4 07/06/2021 21:00
Three Outside Up 1H 4 07/06/2021 21:00
Deliberation Bearish 30 4 07/06/2021 21:30
Doji Star Bearish 30 4 07/06/2021 21:30
Belt Hold Bearish 1D 5 28/05/2021
Belt Hold Bearish 5H 5 03/06/2021 18:00
Belt Hold Bullish 1H 5 07/06/2021 20:00
Bullish Engulfing 1H 5 07/06/2021 20:00
Belt Hold Bullish 30 5 07/06/2021 21:00
On Neck Bearish 1M 6 12/20
Bullish Hammer 1M 6 12/20
Belt Hold Bullish 1W 6 25/04/2021
Belt Hold Bullish 1D 6 27/05/2021
Harami Cross Bearish 5H 6 02/06/2021 22:00
Dragonfly Doji 5H 6 02/06/2021 22:00
Tri-Star Bearish 1H 6 05/06/2021 02:00
Belt Hold Bullish 30 6 07/06/2021 20:30
Tri-Star Bullish 15 6 07/06/2021 21:15
Engulfing Bearish 1W 7 18/04/2021
Falling Three Methods 1W 7 18/04/2021
Tri-Star Bullish 1H 7 05/06/2021 01:00
Tri-Star Bullish 30 7 05/06/2021 02:30
Tri-Star Bearish 30 8 05/06/2021 02:00
Harami Cross Bearish 15 8 07/06/2021 20:45
Tri-Star Bullish 30 9 05/06/2021 01:30
Belt Hold Bullish 15 9 07/06/2021 20:30
Bullish Engulfing 15 9 07/06/2021 20:30
Abandoned Baby Bullish 5H 10 01/06/2021 16:00
Belt Hold Bullish 5H 10 01/06/2021 16:00
Bullish Engulfing 5H 10 01/06/2021 16:00
Harami Cross Bearish 1H 10 04/06/2021 22:00
Tri-Star Bullish 15 10 05/06/2021 02:30
Bullish doji Star 5H 11 28/05/2021 22:00
Dragonfly Doji 5H 11 28/05/2021 22:00
Bullish Engulfing 1H 11 04/06/2021 20:00
Belt Hold Bullish 1H 11 04/06/2021 20:00
Tri-Star Bearish 15 11 05/06/2021 02:15
Belt Hold Bearish 5H 12 28/05/2021 17:00
Harami Cross Bearish 1H 12 04/06/2021 02:00
Tri-Star Bullish 15 12 05/06/2021 01:30
Belt Hold Bearish 1D 13 18/05/2021
Bullish doji Star 5H 13 28/05/2021 02:00
Harami Bullish 5H 13 28/05/2021 02:00
Harami Cross 5H 13 28/05/2021 02:00
Tri-Star Bearish 15 13 05/06/2021 00:00
Belt Hold Bullish 30 14 04/06/2021 20:30
Bullish Engulfing 30 14 04/06/2021 20:30
Harami Cross Bearish 15 14 04/06/2021 20:45
Belt Hold Bullish 5H 15 27/05/2021 16:00
Harami Cross Bearish 30 15 04/06/2021 02:00
Belt Hold Bullish 15 15 04/06/2021 20:30
Bullish Engulfing 15 15 04/06/2021 20:30
Belt Hold Bullish 1D 16 13/05/2021
Belt Hold Bullish 30 16 04/06/2021 01:00
Bullish Engulfing 30 16 04/06/2021 01:00
Harami Cross Bearish 15 16 04/06/2021 02:15
Belt Hold Bullish 1D 17 12/05/2021
Harami Bullish 1H 17 03/06/2021 21:00
Harami Cross 1H 17 03/06/2021 21:00
Belt Hold Bullish 15 17 04/06/2021 01:15
Bullish Engulfing 15 17 04/06/2021 01:15
Belt Hold Bullish 5H 18 26/05/2021 00:00
Belt Hold Bearish 1H 18 03/06/2021 20:00
Harami Bullish 15 18 03/06/2021 21:15
Harami Cross 15 18 03/06/2021 21:15
Belt Hold Bullish 5H 19 25/05/2021 19:00
Belt Hold Bearish 15 19 03/06/2021 20:30
Bullish Hammer 1D 20 07/05/2021
Belt Hold Bullish 5H 20 24/05/2021 23:00
Harami Cross 15 20 03/06/2021 00:30
Harami Bullish 15 20 03/06/2021 00:30
Bullish doji Star 15 20 03/06/2021 00:30
Bullish doji Star 1M 21 9/19
Separating Lines Bullish 1W 21 10/01/2021
Harami Bullish 30 21 03/06/2021 21:00
Harami Cross 30 21 03/06/2021 21:00
Tri-Star Bullish 15 21 02/06/2021 22:30
Belt Hold Bearish 1W 22 03/01/2021
Belt Hold Bearish 30 22 03/06/2021 20:30
Tri-Star Bearish 15 22 02/06/2021 22:00
Downside Gap Three Methods 1W 23 27/12/2020
Belt Hold Bullish 1W 23 27/12/2020
Bullish Engulfing 1W 23 27/12/2020
Thrusting Bearish 1D 23 04/05/2021
Harami Cross Bearish 1H 23 02/06/2021 22:00
Tri-Star Bullish 15 23 02/06/2021 21:15
Doji Star Bearish 5H 24 21/05/2021 00:00
Belt Hold Bullish 1H 24 02/06/2021 21:00
Bullish Engulfing 1H 24 02/06/2021 21:00
Tri-Star Bearish 15 24 02/06/2021 02:00
Belt Hold Bearish 1D 25 30/04/2021
Belt Hold Bullish 5H 25 20/05/2021 19:00
Inverted Hammer 5H 25 20/05/2021 19:00
Bullish doji Star 30 25 03/06/2021 00:30
Harami Bullish 30 25 03/06/2021 00:30
Harami Cross 30 25 03/06/2021 00:30
Tri-Star Bullish 15 25 01/06/2021 23:30
Belt Hold Bullish 1D 26 29/04/2021
Belt Hold Bullish 5H 26 19/05/2021 23:00
Tri-Star Bearish 1H 26 02/06/2021 02:00
Tri-Star Bearish 15 26 01/06/2021 21:30
Homing Pigeon 1W 27 29/11/2020
Doji Star Bearish 15 27 01/06/2021 20:45
Three Inside Up 1M 28 02/19
Harami Bullish 5H 28 18/05/2021 22:00
Harami Cross 5H 28 18/05/2021 22:00
Harami Cross 1H 28 01/06/2021 23:00
Harami Bullish 1H 28 01/06/2021 23:00
Tri-Star Bullish 30 28 02/06/2021 22:30
Belt Hold Bullish 15 28 01/06/2021 20:30
Harami Bullish 1M 29 01/19
Belt Hold Bullish 1D 29 26/04/2021
Belt Hold Bearish 1H 29 01/06/2021 21:00
Tri-Star Bearish 30 29 02/06/2021 22:00
Tri-Star Bullish 15 29 29/05/2021 00:45
Belt Hold Bearish 1W 30 08/11/2020
Belt Hold Bullish 1D 30 23/04/2021
Inverted Hammer 1D 30 23/04/2021
Belt Hold Bullish 1H 30 01/06/2021 20:00
Tri-Star Bearish 15 30 29/05/2021 00:30
Belt Hold Bearish 1D 31 22/04/2021
Doji Star Bearish 1H 31 29/05/2021 01:00
Tri-Star Bullish 30 31 02/06/2021 21:00
Tri-Star Bullish 15 31 28/05/2021 23:30
Tri-Star Bearish 30 32 02/06/2021 20:30
Tri-Star Bearish 15 32 28/05/2021 23:15
Three Outside Up 1M 33 9/18
Homing Pigeon 1W 33 18/10/2020
Three Black Crows 1D 33 20/04/2021
Belt Hold Bullish 5H 33 14/05/2021 18:00
Tri-Star Bullish 15 33 28/05/2021 22:45
Bullish Engulfing 1M 34 8/18
Tri-Star Bearish 15 34 28/05/2021 22:30
Belt Hold Bearish 1D 35 16/04/2021
Belt Hold Bullish 5H 35 13/05/2021 17:00
Bullish Engulfing 5H 35 13/05/2021 17:00
Three Inside Up 15 35 28/05/2021 21:15
Harami Cross Bearish 5H 36 12/05/2021 21:00
Belt Hold Bearish 1H 36 28/05/2021 20:00
Tri-Star Bullish 30 36 01/06/2021 23:30
Harami Bullish 15 36 28/05/2021 21:00
Harami Cross 15 36 28/05/2021 21:00
Engulfing Bearish 1D 37 14/04/2021
Belt Hold Bullish 5H 37 12/05/2021 16:00
Tri-Star Bearish 1H 37 28/05/2021 02:00
Belt Hold Bearish 15 37 28/05/2021 20:30
Belt Hold Bullish 1W 38 13/09/2020
Tri-Star Bullish 1H 38 28/05/2021 01:00
Doji Star Bearish 30 38 01/06/2021 21:00
Tri-Star Bullish 15 38 28/05/2021 02:30
Morning Doji Star 1M 39 3/18
Bullish Engulfing 1M 39 3/18
Tri-Star Bearish 1H 39 28/05/2021 00:00
Belt Hold Bullish 30 39 01/06/2021 20:30
Tri-Star Bearish 15 39 28/05/2021 01:30
Bullish doji Star 1M 40 02/18
Belt Hold Bearish 1D 40 09/04/2021
Doji Star Bearish 30 40 29/05/2021 01:00
Tri-Star Bullish 15 40 28/05/2021 01:15
Belt Hold Bullish 1D 41 08/04/2021
Belt Hold Bearish 5H 41 10/05/2021 19:00
Belt Hold Bullish 30 41 29/05/2021 00:30
Tri-Star Bearish 15 41 28/05/2021 00:15
Belt Hold Bullish 1D 42 07/04/2021
Belt Hold Bullish 15 42 27/05/2021 20:30
Bullish Engulfing 15 42 27/05/2021 20:30
Belt Hold Bearish 30 43 28/05/2021 23:00
Tri-Star Bullish 15 43 27/05/2021 02:15
Homing Pigeon 5H 44 07/05/2021 16:00
Harami Cross 1H 44 27/05/2021 02:00
Bullish doji Star 1H 44 27/05/2021 02:00
Harami Bullish 1H 44 27/05/2021 02:00
Belt Hold Bullish 30 44 28/05/2021 22:30
Bullish Engulfing 30 44 28/05/2021 22:30
Tri-Star Bearish 15 44 27/05/2021 01:45
Belt Hold Bullish 1D 45 01/04/2021
Tri-Star Bearish 15 45 26/05/2021 20:45
Belt Hold Bearish 1D 46 31/03/2021
Harami Cross Bearish 15 46 26/05/2021 01:00
Belt Hold Bearish 1D 47 30/03/2021
Tri-Star Bullish 15 47 26/05/2021 00:00
Inverted Hammer 1M 48 6/17
Belt Hold Bearish 1D 48 29/03/2021
Belt Hold Bullish 5H 48 05/05/2021 19:00
Belt Hold Bearish 30 48 28/05/2021 20:30
Tri-Star Bearish 15 48 25/05/2021 23:30
Three Black Crows 1M 49 5/17
On Neck Bearish 5H 49 04/05/2021 23:00
Tri-Star Bullish 30 49 28/05/2021 02:30
Tri-Star Bullish 15 49 25/05/2021 20:45
Bullish Hammer 1D 50 25/03/2021
Belt Hold Bearish 1H 50 26/05/2021 20:00
Tri-Star Bearish 30 50 28/05/2021 01:30
Tri-Star Bearish 15 50 25/05/2021 20:30
Engulfing Bearish 5H 51 03/05/2021 17:00
Harami Cross Bearish 1H 51 26/05/2021 01:00
Tri-Star Bullish 30 51 28/05/2021 01:00
Tri-Star Bullish 15 51 24/05/2021 23:45
Bullish doji Star 5H 52 01/05/2021 00:00
Dragonfly Doji 5H 52 01/05/2021 00:00
Tri-Star Bearish 30 52 28/05/2021 00:00
Tri-Star Bearish 15 52 24/05/2021 22:00
Belt Hold Bearish 1D 53 22/03/2021
Belt Hold Bearish 5H 53 30/04/2021 19:00
Belt Hold Bearish 1H 53 25/05/2021 23:00
Engulfing Bearish 1H 53 25/05/2021 23:00
Tri-Star Bullish 15 53 24/05/2021 20:45
Doji Star Bearish 1W 54 24/05/2020
Belt Hold Bullish 1D 54 19/03/2021
Tri-Star Bearish 15 54 22/05/2021 02:15
Belt Hold Bearish 1D 55 18/03/2021
Belt Hold Bullish 5H 55 29/04/2021 18:00
Doji Star Bearish 1H 55 25/05/2021 21:00
Tri-Star Bullish 15 55 22/05/2021 01:30
Belt Hold Bullish 30 56 27/05/2021 20:30
Bullish Engulfing 30 56 27/05/2021 20:30
Morning Doji Star 30 56 27/05/2021 20:30
Morning Star 30 56 27/05/2021 20:30
Three Inside Up 30 56 27/05/2021 20:30
Tri-Star Bullish 15 56 22/05/2021 00:45
Harami Cross 30 57 27/05/2021 02:00
Harami Bullish 30 57 27/05/2021 02:00
Bullish doji Star 30 57 27/05/2021 02:00
Tri-Star Bearish 15 57 22/05/2021 00:00
Belt Hold Bearish 1D 58 15/03/2021
Belt Hold Bearish 30 58 27/05/2021 01:30
Engulfing Bearish 30 58 27/05/2021 01:30
Hanging Man 15 58 21/05/2021 23:15
Dragonfly Bearish 15 58 21/05/2021 23:15
Dragonfly Doji 15 58 21/05/2021 23:15
Bullish Engulfing 1D 59 12/03/2021
Harami Cross Bearish 5H 59 27/04/2021 01:00
Doji Star Bearish 15 59 21/05/2021 21:45
Belt Hold Bullish 5H 60 26/04/2021 20:00
Tri-Star Bearish 15 60 21/05/2021 21:00
Belt Hold Bullish 1D 61 10/03/2021
Tri-Star Bullish 15 61 21/05/2021 20:30
Belt Hold Bullish 5H 62 23/04/2021 17:00
Deliberation Bearish 15 62 20/05/2021 21:15
Doji Star Bearish 15 62 20/05/2021 21:15
Belt Hold Bullish 1W 63 22/03/2020
Three White Soldiers 15 63 20/05/2021 21:00
Inverted Hammer 1D 64 05/03/2021
Three Outside Up 15 64 20/05/2021 20:45
Belt Hold Bearish 5H 65 22/04/2021 16:00
Belt Hold Bearish 1H 65 21/05/2021 23:00
Engulfing Bearish 1H 65 21/05/2021 23:00
Stick Sandwich 1H 65 21/05/2021 23:00
Bullish Engulfing 15 65 20/05/2021 20:30
Belt Hold Bullish 15 65 20/05/2021 20:30
Dragonfly Doji 5H 66 22/04/2021 01:00
Separating Lines Bullish 1H 66 21/05/2021 22:00
Tri-Star Bearish 15 66 20/05/2021 02:15
Harami Cross Bearish 30 67 26/05/2021 01:00
Tri-Star Bearish 15 67 20/05/2021 01:00
Harami Cross 5H 68 21/04/2021 00:00
Harami Bullish 5H 68 21/04/2021 00:00
Bullish doji Star 5H 68 21/04/2021 00:00
Tri-Star Bullish 1H 68 21/05/2021 20:00
Belt Hold Bullish 30 68 26/05/2021 00:00
Bullish Engulfing 30 68 26/05/2021 00:00
Bullish doji Star 15 68 19/05/2021 23:00
Harami Bullish 15 68 19/05/2021 23:00
Harami Cross 15 68 19/05/2021 23:00
Tri-Star Bearish 30 69 25/05/2021 23:30
Tri-Star Bearish 15 69 15/05/2021 01:45
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận SHLOQ

Viết cảm nghĩ của bạn về Shiloh Industries Inc
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email