Công ty Cổ phần Sông Đà 1 (SD1)

Hà Nội
2,900
0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    2,800/3,100
  • Biên độ ngày:
    2,700 - 2,900

Dữ liệu Lịch sử SD1

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
23/03/2015 - 29/11/2022
3,1002,8003,1002,70014.10K+6.90%
2,9002,9002,9002,90017.20K-3.33%
3,0003,0003,0003,0004.00K0.00%
3,0003,0003,0003,00057.20K0.00%
3,0003,0003,0003,0000.10K+3.45%
2,9002,9002,9002,9000.10K+7.41%
2,7002,9002,9002,70030.00K-3.57%
2,8002,9002,9002,8003.50K-6.67%
3,0003,0003,0003,00010.50K-3.23%
3,1002,9003,1002,90010.20K+3.33%
3,0003,0003,0003,00027.30K-3.23%
3,1003,1003,1003,10013.70K-8.82%
3,4003,3003,4003,2008.70K0.00%
3,4003,3003,4003,3002.00K0.00%
3,4003,2003,4003,20019.60K+9.68%
3,1003,1003,1002,9007.00K-3.13%
3,2003,0003,2003,0000.60K+3.23%
3,1003,1003,1003,0006.40K-3.13%
3,2003,0003,2003,0002.20K-3.03%
3,3003,0003,3003,0001.10K+6.45%
3,1003,0003,1003,0002.00K0.00%
3,1003,1003,1003,0006.60K+3.33%
3,0003,1003,1003,0004.20K-9.09%
3,3003,1003,3003,10018.00K-2.94%
3,4003,4003,4003,4000.30K0.00%
3,4003,1003,4003,1001.60K+9.68%
3,1003,1003,1003,1000.50K-3.13%
3,2003,2003,2003,2000.20K-5.88%
3,4003,4003,4003,4000.20K+9.68%
3,1003,1003,1003,1000.10K0.00%
Cao nhất: 3,400Thấp nhất: 2,700Chênh lệch: 700Trung bình: 3,127% Thay đổi: 0