Schneider Electric Infrastructure Ltd (SEIN)

184.00
+2.30(+1.27%)
  • Khối lượng:
    380,196
  • Giá Mua/Bán:
    184.00/184.30
  • Biên độ ngày:
    177.60 - 186.95
Kết quả lợi tức dự kiến trong 8 ngày

Schneider Electric Infrastructure sẽ công bố kết quả tài chính hàng quý của họ sau 8 ngày nữa. Các nhà giao dịch nên cân nhắc kết quả này vì giá cổ phiếu thường dao động trong khoảng thời gian này.

Dữ liệu Lịch sử SEIN

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
02/01/2023 - 31/01/2023
184.00185.00186.95177.60380.20K+1.27%
181.70175.20184.30171.05385.31K+3.33%
175.85187.05187.80173.80528.92K-5.66%
186.40188.80192.70182.40410.45K-1.27%
188.80192.10194.30188.05287.17K-1.67%
192.00197.70197.70191.05301.55K-1.31%
194.55199.60201.90192.50582.05K-2.16%
198.85194.05205.00194.051.58M+3.00%
193.05194.55196.00188.10733.37K-0.28%
193.60201.00205.00191.05903.23K-3.87%
201.40202.20209.90199.103.66M+1.49%
198.45201.70204.45197.051.18M-1.37%
201.20203.60208.40199.103.22M-2.54%
206.45200.90208.85197.008.31M+1.57%
203.25176.05205.60176.0516.89M+14.19%
178.00181.15182.85176.20463.29K-1.03%
179.85184.00186.35178.202.52M-3.44%
186.25173.00188.00171.755.18M+8.44%
171.75164.00173.65161.001.55M+5.21%
163.25165.00165.30162.60199.71K-0.82%
164.60165.65165.90161.90209.78K-0.24%
Cao nhất: 209.90Thấp nhất: 161.00Chênh lệch: 48.90Trung bình: 187.77% Thay đổi: 11.52