Schlumberger NV (SLB)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
49.14
-1.47(-2.90%)
Đóng cửa
Trước giờ mở cửa
49.46+0.32(+0.65%)
Biên độ ngày
48.9750.77
Biên độ 52 tuần
42.7362.12
Giá đ.cửa hôm trước
50.61
Giá mở cửa
50.22
Biên độ ngày
48.97-50.77
Biên độ 52 tuần
42.73-62.12
Khối lượng
13,276,347
KLTB (3 thg)
8,160,696
Thay đổi 1 năm
-3.42%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ
1,428,269,870
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

34.87
HAL
-3.59%
252.00
GD
+0.44%
239.42
CRWD
+0.19%
82.71
RTX
+0.02%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về SLB?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc