Sarajevo Osig (SOSO)

Bosnia
13.80
-0.05(-0.36%)
  • Khối lượng:
    15,000
  • Giá Mua/Bán:
    6.30/7.00
  • Biên độ ngày:
    13.75 - 13.80
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay

Sarajevo Osig đã tăng gấp đôi (hoặc hơn) số cổ phiếu trung bình được giao dịch hàng ngày trong 3 tháng qua. Khối lượng cao thường thể hiện xu hướng mới và biến động giá cổ phiếu lớn hơn.

Dữ liệu Lịch sử SOSO

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
09/09/2021 - 01/10/2022
13.8013.7513.8013.7515.00K-0.36%
13.8513.8413.8513.840.20K0.00%
13.8513.8513.8513.850.20K0.00%
13.8513.8513.8513.851.00K-1.07%
14.0014.0014.0014.000.07K0.00%
14.0013.5814.0013.5810.22K+3.09%
13.5814.0014.0013.581.45K-3.00%
14.0014.0014.0014.0014.00K-1.34%
14.1914.1914.1914.190.05K+1.36%
14.0014.0014.0014.000.02K0.00%
14.0014.0014.0014.0015.33K+1.60%
13.7813.7813.7813.780.60K-2.96%
14.2014.2014.2014.2034.96K-2.74%
14.6013.8414.6013.844.03K+5.49%
13.8413.8413.8413.840.42K+2.90%
13.4513.5013.5013.4582.62K+7.34%
12.5312.5312.5312.5360.00K0.00%
12.5312.5412.5412.5360.00K-2.87%
12.9012.9012.9012.900.80K-4.44%
13.5013.5013.5013.500.11K0.00%
13.5013.5013.5013.502.23K+17.19%
11.5211.5211.5211.520.03K-20.00%
14.4014.4014.4014.400.27K0.00%
14.4013.8414.4013.84113.80K+4.05%
13.8413.6013.8413.600.10K+1.76%
13.6013.6013.6013.600.37K0.00%
13.6013.6013.6013.6020.13K+1.19%
13.4413.4413.4413.440.02K+20.00%
11.2011.2011.2011.200.22K-20.00%
14.0014.0014.0014.000.34K+1.45%
Cao nhất: 14.60Thấp nhất: 11.20Chênh lệch: 3.40Trung bình: 13.60% Thay đổi: 0.00