Sam-A Aluminiu (006110)

Seoul
Tiền tệ tính theo KRW
Miễn trừ Trách nhiệm
72,100
-1,800
(-2.44%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
69,100
72,200
Biên độ 52 tuần
15,800
79,300
Khối lượng
212,728
Giá đ.cửa hôm trước
73,900
Giá mở cửa
72,000
Biên độ ngày
69,100-72,200
Biên độ 52 tuần
15,800-79,300
Khối lượng
212,728
KLTB (3 thg)
384,070
Thay đổi 1 năm
169.07%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
14,711,916
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

498,500
086520
0.00%
153,900
005070
+4.77%
78,500
001570
-0.63%
313,500
066970
+5.91%

Phân tích Sam-A Aluminiu