CTCP Vận tải Đường sắt Sài Gòn (SRT)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
5,200
+200(+4.00%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
4,9005,200
Biên độ 52 tuần
3,9005,700
Giá Mua/Bán
4,400.00 / 4,500.00
Giá đ.cửa hôm trước
5,000
Giá mở cửa
5,000
Biên độ ngày
4,900-5,200
Biên độ 52 tuần
3,900-5,700
Khối lượng
2,700
KLTB (3 thg)
5,020
Thay đổi 1 năm
-8.77%
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Hồ sơ Công ty CTCP Vận tải Đường sắt Sài Gòn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÐƯỜNG SẮT SÀI GÒN là công ty có trụ sở tại Việt Nam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải đường sắt. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường sắt.

Báo cáo Thu nhập B