CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
500
-100(-16.67%)
Đóng cửa
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần
Biên độ ngày
500600
Biên độ 52 tuần
5001,800
Giá Mua/Bán
500.00 / 600.00
Giá đ.cửa hôm trước
600
Giá mở cửa
600
Biên độ ngày
500-600
Biên độ 52 tuần
500-1,800
Khối lượng
43,456
KLTB (3 thg)
231,194
Thay đổi 1 năm
-64.29%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ
21,846,000
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về PVA?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An là công ty có trụ sở tại Việt Nam, có hoạt động kinh doanh chính là xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng công nghiệp, thương mại và dân dụng tại Nghệ An và các tỉnh thành khác ở miền trung bắc Việt Nam. Các hoạt động kinh doanh khác của Công ty được chia thành ba bộ phận: bộ phận Bất động sản, bao gồm các dịch vụ môi giới và đại diện; bộ phận Bán buôn, bao gồm các hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, và bộ phận Dịch vụ, bao gồm các dịch vụ tư vấn kiến trúc, giám sát xây dựng và các dịch vụ cơ khí khác. Thông qua hoạt động của các công ty con và chi nhánh, Công ty đã mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang khai thác kim loại, cũng như du lịch và kinh doanh khách sạn.

Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam