CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Lực Dầu Khí Việt Nam (PPS)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
10,500.0
-200.0
(-1.87%)
Đóng cửa
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay
Biên độ ngày
10,100.0
10,500.0
Biên độ 52 tuần
9,100.0
13,600.0
Khối lượng
3,500
Giá đ.cửa hôm trước
10,700
Giá mở cửa
10,100
Biên độ ngày
10,100-10,500
Biên độ 52 tuần
9,100-13,600
Khối lượng
3,500
KLTB (3 thg)
964
Thay đổi 1 năm
-22.22%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
15,000,000
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Lực Dầu Khí Việt Nam

Hồ sơ Công ty CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Lực Dầu Khí Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM là công ty cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực điện có trụ sở tại Việt Nam. Công ty cung cấp các dịch vụ sửa chữa và bảo trì, cùng với các dịch vụ kỹ thuật khác, cho những nhà máy điện. Các hoạt động của Công ty bao gồm thiết kế, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì thiết bị điện, máy phát, tua-bin và hệ thống điều khiển trong nhà máy điện. Bên cạnh đó, Công ty còn cung cấp các dịch vụ cơ khí cho hoạt động xây dựng nhà máy điện và kinh doanh thiết bị điện. Trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, 91,34% doanh thu của Công ty đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho nhà máy điện. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Công ty là một công ty con của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, và Công ty có bốn chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Cà Mau và tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Lĩnh vực
Năng lượng
Nhân viên
590
Thị trường
Việt Nam