Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Kim khí KKC (KKC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
26,000.0 0.0    0.00%
21/10 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000KKC8 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 25,900.0 / 26,900.0
 • Biên độ ngày: 26,000.0 - 26,000.0
Kim khí KKC 26,000.0 0.0 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Three Black Crows 1M Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bullish 1H 3 20/10/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 3 20/10/2021 14:00
Evening Doji Star 1M 5 5/21
Tri-Star Bullish 5H 5 15/10/2021 12:00
Tri-Star Bullish 15 5 20/10/2021 14:00
Advance Block Bearish 1M 6 4/21
Doji Star Bearish 1M 6 4/21
Tri-Star Bearish 5H 6 15/10/2021 07:00
Tri-Star Bullish 1H 8 15/10/2021 13:00
Tri-Star Bullish 30 8 15/10/2021 13:00
Harami Cross Bearish 1D 9 06/10/2021
Doji Star Bearish 5H 9 11/10/2021 13:00
Deliberation Bearish 1M 10 12/20
Doji Star Bearish 1M 10 12/20
Evening Doji Star 1W 10 08/08/2021
Three Outside Up 1D 10 05/10/2021
Tri-Star Bullish 15 10 15/10/2021 13:00
Doji Star Bearish 1W 11 01/08/2021
Bullish Engulfing 1D 11 01/10/2021
Bullish Hammer 1D 11 01/10/2021
Tri-Star Bearish 15 11 15/10/2021 09:45
Tri-Star Bearish 5H 12 06/10/2021 13:00
Harami Cross Bearish 5H 14 05/10/2021 07:00
Tri-Star Bullish 30 14 11/10/2021 10:00
Deliberation Bearish 1M 15 7/20
Bullish Engulfing 5H 15 01/10/2021 13:00
Bullish Hammer 5H 15 01/10/2021 13:00
Tri-Star Bearish 1H 16 06/10/2021 14:00
Deliberation Bearish 1W 17 20/06/2021
Doji Star Bearish 1W 17 20/06/2021
Tri-Star Bearish 30 17 06/10/2021 14:00
Three Outside Up 1D 18 21/09/2021
Tri-Star Bullish 15 18 11/10/2021 10:00
Bullish doji Star 1M 20 02/20
Harami Bullish 1M 20 02/20
Harami Cross 1M 20 02/20
Three Inside Up 1W 20 30/05/2021
Tri-Star Bearish 15 21 06/10/2021 14:00
Bullish Hammer 1M 22 12/19
Tri-Star Bearish 30 22 01/10/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1D 23 14/09/2021
Dragonfly Doji 1M 24 10/19
Tri-Star Bullish 1H 24 28/09/2021 10:00
Bullish Hammer 1M 26 8/19
Tri-Star Bearish 15 26 01/10/2021 13:15
Bullish doji Star 5H 28 17/09/2021 14:00
Bullish Hammer 1M 29 5/19
Dragonfly Doji 1M 29 5/19
Kicking Bearish 1H 29 24/09/2021 10:00
Stick Sandwich 1M 30 4/19
Belt Hold Bearish 5H 30 16/09/2021 13:00
Engulfing Bearish 5H 30 16/09/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1H 31 22/09/2021 09:00
Bullish Engulfing 1H 31 22/09/2021 09:00
Deliberation Bearish 5H 32 15/09/2021 12:00
Tri-Star Bullish 30 32 24/09/2021 14:30
Belt Hold Bearish 1W 33 28/02/2021
Tri-Star Bearish 15 33 28/09/2021 09:30
Belt Hold Bullish 1D 34 25/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 34 14/09/2021 06:00
Harami Cross Bearish 5H 35 13/09/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1D 36 23/08/2021
Tri-Star Bullish 15 36 24/09/2021 14:45
Dragonfly Doji 1M 37 9/18
Thrusting Bearish 1W 37 31/01/2021
Tri-Star Bullish 30 37 22/09/2021 09:30
Doji Star Bearish 1H 38 20/09/2021 10:00
Tri-Star Bearish 30 38 22/09/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 38 24/09/2021 10:15
Abandoned Baby Bullish 1H 39 20/09/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1H 39 20/09/2021 09:00
Bullish Engulfing 1H 39 20/09/2021 09:00
Bullish Engulfing 5H 40 07/09/2021 14:00
Bullish doji Star 1H 40 17/09/2021 14:00
Harami Bullish 1M 41 5/18
Harami Cross 1M 41 5/18
Inverted Hammer 1D 41 13/08/2021
Three Outside Down 1M 42 4/18
Homing Pigeon 5H 42 06/09/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 42 22/09/2021 09:45
Engulfing Bearish 1M 43 3/18
Tri-Star Bearish 15 43 22/09/2021 09:15
Bullish doji Star 1H 44 16/09/2021 14:00
Harami Bullish 1H 44 16/09/2021 14:00
Harami Cross 1H 44 16/09/2021 14:00
Evening Doji Star 5H 45 01/09/2021 08:00
Evening Star 5H 45 01/09/2021 08:00
Belt Hold Bearish 1H 45 16/09/2021 13:00
Engulfing Bearish 1H 45 16/09/2021 13:00
Evening Doji Star 1H 45 16/09/2021 13:00
Evening Star 1H 45 16/09/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1D 46 05/08/2021
Deliberation Bearish 5H 46 31/08/2021 12:00
Doji Star Bearish 5H 46 31/08/2021 12:00
Doji Star Bearish 1H 46 16/09/2021 11:00
Doji Star Bearish 30 47 20/09/2021 10:00
Belt Hold Bullish 5H 48 30/08/2021 11:00
Doji Star Bearish 1H 48 15/09/2021 14:00
Deliberation Bearish 1H 48 15/09/2021 14:00
Bullish Engulfing 1M 49 9/17
Belt Hold Bearish 1W 50 01/11/2020
Bullish doji Star 30 50 17/09/2021 14:00
Harami Bullish 1M 52 6/17
Inverted Hammer 1M 52 6/17
Three Outside Up 1D 53 26/07/2021
Belt Hold Bullish 1H 53 14/09/2021 09:00
Doji Star Bearish 15 53 20/09/2021 10:00
Three Outside Down 1M 54 4/17
Engulfing Bearish 1M 55 3/17
Harami Cross Bearish 1H 55 09/09/2021 14:00
Three Outside Up 1M 56 02/17
Belt Hold Bearish 1D 56 21/07/2021
Bullish doji Star 30 56 16/09/2021 13:30
Bullish Engulfing 1M 57 01/17
Three Outside Up 1W 57 13/09/2020
Belt Hold Bearish 30 57 16/09/2021 13:00
Engulfing Bearish 30 57 16/09/2021 13:00
Evening Doji Star 30 57 16/09/2021 13:00
Evening Star 30 57 16/09/2021 13:00
Tri-Star Bearish 15 57 17/09/2021 13:45
Belt Hold Bullish 5H 58 23/08/2021 09:00
Doji Star Bearish 30 58 16/09/2021 11:00
Doji Star Bearish 1W 59 30/08/2020
Tri-Star Bearish 5H 60 18/08/2021 09:00
Abandoned Baby Bullish 1D 62 13/07/2021
Tri-Star Bullish 15 62 16/09/2021 14:45
Doji Star Bearish 30 63 14/09/2021 14:00
Bullish Engulfing 1H 64 07/09/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 64 16/09/2021 13:15
Belt Hold Bearish 1D 65 08/07/2021
Shooting Star 1D 67 06/07/2021
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận KKC

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Kim khí KKC
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email