Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

Pozavar0Valnic (POSR)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
32.60 -0.20    -0.61%
13/06 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo EUR ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Slovenia
Mã ISIN:  SI0021110513 
 • Khối lượng: 2,464
 • Giá Mua/Bán: 32.60 / 32.80
 • Biên độ ngày: 32.60 - 32.80
Pozavar0Valnic 32.60 -0.20 -0.61%

Mô hình Nến POSR

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Pozavar0Valnic và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Harami Bearish 1M Hiện tại
Belt Hold Bearish 5H Hiện tại
Engulfing Bearish 5H Hiện tại
Evening Doji Star 5H Hiện tại
Evening Star 5H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bullish 1D 1 12/06/2024
Tri-Star Bullish 15 1 13/06/2024 18:45
Bullish doji Star 1D 2 11/06/2024
Harami Bullish 1D 2 11/06/2024
Harami Cross 1D 2 11/06/2024
Tri-Star Bearish 30 2 13/06/2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 2 13/06/2024 18:15
Doji Star Bearish 1W 3 19/05/2024
Dragonfly Doji 5H 4 11/06/2024 12:00
Harami Bearish 1M 5 01/24
Harami Cross 5H 5 10/06/2024 16:00
Bullish doji Star 5H 5 10/06/2024 16:00
Harami Bullish 5H 5 10/06/2024 16:00
Three Outside Up 1M 6 12/23
Bullish Engulfing 1M 7 11/23
Three Black Crows 1W 7 21/04/2024
Tri-Star Bearish 1H 7 12/06/2024 16:00
Belt Hold Bearish 30 7 12/06/2024 17:00
Belt Hold Bearish 15 7 12/06/2024 17:15
Belt Hold Bullish 1D 8 03/06/2024
Belt Hold Bearish 5H 8 07/06/2024 13:00
Tri-Star Bullish 1H 8 12/06/2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 8 12/06/2024 16:30
Tri-Star Bearish 15 8 12/06/2024 16:30
Three Outside Down 1M 9 9/23
Tri-Star Bullish 15 9 12/06/2024 15:00
Engulfing Bearish 1M 10 8/23
Deliberation Bearish 5H 10 06/06/2024 12:00
Doji Star Bearish 5H 10 06/06/2024 12:00
Hanging Man 5H 10 06/06/2024 12:00
Dragonfly Bearish 5H 10 06/06/2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 10 12/06/2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 10 12/06/2024 14:00
Three Inside Up 1M 11 7/23
Belt Hold Bearish 1H 11 11/06/2024 14:00
Engulfing Bearish 1H 11 11/06/2024 14:00
Harami Bullish 1M 12 6/23
Bullish doji Star 30 12 11/06/2024 14:30
Harami Bullish 30 12 11/06/2024 14:30
Harami Cross 30 12 11/06/2024 14:30
Bullish doji Star 15 12 11/06/2024 14:30
Harami Bullish 15 12 11/06/2024 14:30
Harami Cross 15 12 11/06/2024 14:30
Bullish Engulfing 1D 13 27/05/2024
Engulfing Bearish 30 13 11/06/2024 14:00
Belt Hold Bearish 30 13 11/06/2024 14:00
Belt Hold Bearish 15 13 11/06/2024 14:15
Engulfing Bearish 15 13 11/06/2024 14:15
Dragonfly Doji 1D 14 24/05/2024
Deliberation Bearish 1M 15 3/23
Harami Bullish 1H 15 10/06/2024 15:00
Harami Cross 1H 15 10/06/2024 15:00
Dragonfly Doji 1H 15 10/06/2024 15:00
Bullish doji Star 1H 15 10/06/2024 15:00
Belt Hold Bullish 5H 16 03/06/2024 14:00
Doji Star Bearish 1D 18 20/05/2024
Tri-Star Bullish 1H 18 07/06/2024 18:00
Dragonfly Doji 30 18 10/06/2024 15:00
Three Outside Up 1W 19 28/01/2024
Tri-Star Bearish 5H 19 30/05/2024 20:00
Bullish doji Star 30 19 10/06/2024 14:30
Dragonfly Doji 30 19 10/06/2024 14:30
Bullish Engulfing 1W 20 21/01/2024
Harami Cross 5H 21 30/05/2024 10:00
Harami Bullish 5H 21 30/05/2024 10:00
Bullish doji Star 5H 21 30/05/2024 10:00
Three Inside Down 1W 22 07/01/2024
Homing Pigeon 5H 22 29/05/2024 19:00
Tri-Star Bearish 30 23 07/06/2024 17:30
Abandoned Baby Bearish 5H 24 28/05/2024 18:00
Engulfing Bearish 5H 24 28/05/2024 18:00
Evening Doji Star 5H 24 28/05/2024 18:00
Evening Star 5H 24 28/05/2024 18:00
Harami Bullish 1D 25 09/05/2024
Harami Cross 1D 25 09/05/2024
Doji Star Bearish 5H 25 28/05/2024 13:00
Gravestone Doji 5H 25 28/05/2024 13:00
Belt Hold Bearish 1H 25 06/06/2024 14:00
Engulfing Bearish 1H 25 06/06/2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 25 07/06/2024 18:15
Belt Hold Bearish 1D 26 08/05/2024
Engulfing Bearish 1D 26 08/05/2024
Tri-Star Bearish 15 26 07/06/2024 17:45
Advance Block Bearish 1W 27 03/12/2023
Gravestone Doji 1W 27 03/12/2023
Tri-Star Bearish 30 27 06/06/2024 20:00
Tri-Star Bullish 30 28 06/06/2024 15:30
Tri-Star Bearish 30 29 06/06/2024 14:30
Belt Hold Bullish 5H 31 23/05/2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 31 06/06/2024 20:00
Tri-Star Bullish 15 32 06/06/2024 15:45
Tri-Star Bearish 5H 33 22/05/2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 33 06/06/2024 14:30
Inverted Hammer 1W 34 15/10/2023
Belt Hold Bearish 1H 34 04/06/2024 16:00
Harami Cross 1D 36 22/04/2024
Bullish doji Star 1D 36 22/04/2024
Harami Bullish 1D 36 22/04/2024
On Neck Bearish 1D 36 22/04/2024
Tri-Star Bullish 30 36 05/06/2024 15:30
Deliberation Bearish 5H 37 20/05/2024 10:00
Doji Star Bearish 5H 37 20/05/2024 10:00
Hanging Man 5H 37 20/05/2024 10:00
Dragonfly Bearish 5H 37 20/05/2024 10:00
Belt Hold Bullish 1H 37 03/06/2024 14:00
Tri-Star Bearish 1W 38 17/09/2023
Engulfing Bearish 1H 38 31/05/2024 19:00
Belt Hold Bearish 1H 38 31/05/2024 19:00
Belt Hold Bullish 1D 39 17/04/2024
Tri-Star Bullish 30 39 04/06/2024 19:00
Doji Star Bearish 5H 40 16/05/2024 16:00
Tri-Star Bullish 1H 41 31/05/2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 41 04/06/2024 16:30
Tri-Star Bullish 15 41 05/06/2024 15:45
Harami Bullish 1D 43 11/04/2024
Harami Cross 1D 43 11/04/2024
Bullish doji Star 1D 43 11/04/2024
On Neck Bearish 1D 43 11/04/2024
Doji Star Bearish 30 43 04/06/2024 14:30
Tri-Star Bearish 15 43 04/06/2024 20:00
Bullish doji Star 1W 44 06/08/2023
Harami Bullish 1W 44 06/08/2023
Harami Cross 1W 44 06/08/2023
Tri-Star Bullish 15 44 04/06/2024 19:15
Harami Cross Bearish 1D 46 08/04/2024
Morning Doji Star 5H 46 13/05/2024 13:00
Three Inside Up 5H 46 13/05/2024 13:00
Homing Pigeon 1H 46 29/05/2024 19:00
Tri-Star Bullish 30 46 03/06/2024 14:30
Dragonfly Doji 30 46 03/06/2024 14:30
Tri-Star Bearish 15 46 04/06/2024 16:45
Three Outside Up 1D 47 05/04/2024
Bullish doji Star 5H 47 10/05/2024 20:00
Harami Bullish 5H 47 10/05/2024 20:00
Harami Cross 5H 47 10/05/2024 20:00
Belt Hold Bullish 1D 48 04/04/2024
Bullish Engulfing 1D 48 04/04/2024
Tri-Star Bearish 30 48 31/05/2024 19:30
Engulfing Bearish 5H 49 10/05/2024 10:00
Evening Doji Star 1W 51 18/06/2023
Deliberation Bearish 1W 52 11/06/2023
Doji Star Bearish 1W 52 11/06/2023
Harami Bullish 1H 52 28/05/2024 16:00
Harami Cross 1H 52 28/05/2024 16:00
Belt Hold Bearish 1H 53 28/05/2024 15:00
Doji Star Bearish 5H 54 07/05/2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 54 30/05/2024 20:00
Tri-Star Bullish 15 54 03/06/2024 14:15
Inverted Hammer 1W 56 14/05/2023
Engulfing Bearish 1D 56 21/03/2024
Belt Hold Bearish 1D 56 21/03/2024
Doji Star Bearish 5H 57 03/05/2024 18:00
Doji Star Bearish 1D 58 19/03/2024
Belt Hold Bullish 1H 59 24/05/2024 15:00
Belt Hold Bullish 30 59 29/05/2024 19:30
Engulfing Bearish 5H 61 26/04/2024 16:00
Tri-Star Bearish 30 61 29/05/2024 17:30
Tri-Star Bullish 15 61 31/05/2024 14:15
Gravestone Doji 5H 62 26/04/2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 62 30/05/2024 20:00
Bullish doji Star 1H 64 22/05/2024 19:00
Belt Hold Bearish 5H 65 24/04/2024 19:00
Homing Pigeon 5H 65 24/04/2024 19:00
Tri-Star Bearish 30 65 28/05/2024 18:30
Belt Hold Bullish 15 67 29/05/2024 19:30
Harami Bullish 1H 68 21/05/2024 19:00
Harami Cross 1H 68 21/05/2024 19:00
Tri-Star Bullish 15 68 29/05/2024 19:15
Dragonfly Doji 5H 69 22/04/2024 17:00
Harami Bullish 30 69 28/05/2024 15:30
Harami Cross 30 69 28/05/2024 15:30
Tri-Star Bearish 15 69 29/05/2024 17:45
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận POSR

Viết cảm nghĩ của bạn về Pozavar0Valnic
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email