CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (TV1)

Hà Nội
11,900
-300(-2.46%)
  • Khối lượng:
    3,817
  • Giá Mua/Bán:
    14,100/15,500
  • Biên độ ngày:
    11,900 - 12,100

Bình luận TV1

Bạn cảm thấy thế nào về Tư vấn Xây dựng Điện 1?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)