Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🔥 Chiến lược chọn cổ phiếu bằng AI, Người khổng lồ công nghệ, tăng +7,1% trong tháng 5.
Hãy hành động ngay khi cổ phiếu vẫn đang NÓNG.
Nhận ƯU ĐÃI 40%
Đóng

CTCP Tổng Công ty Dầu Việt Nam (OIL)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
9,800 0    0.00%
20/05 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000OIL5 
 • Khối lượng: 818,542
 • Giá Mua/Bán: 15,300 / 15,400
 • Biên độ ngày: 9,700 - 9,900
Tổng Công ty Dầu Việt Nam 9,800 0 0.00%

Mô hình Nến OIL

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu CTCP Tổng Công ty Dầu Việt Nam và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Engulfing Bearish 5H Hiện tại
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Bullish Engulfing 1H Hiện tại
Belt Hold Bullish 30 Hiện tại
Bullish Engulfing 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Harami Bullish 1H 0 17/10/2018 11:00
Harami Cross 1H 0 17/10/2018 11:00
Dragonfly Doji 1H 1 16/10/2018 13:00
Belt Hold Bearish 1H 2 16/10/2018 10:00
Dark Cloud Cover 1H 2 16/10/2018 10:00
Belt Hold Bullish 1H 3 16/10/2018 09:00
Bullish Engulfing 1H 3 16/10/2018 09:00
Three Inside Up 1H 3 16/10/2018 09:00
Harami Bullish 1H 4 15/10/2018 14:00
Harami Cross 1H 4 15/10/2018 14:00
Bullish doji Star 1H 5 15/10/2018 11:00
Three Outside Up 5H 6 12/10/2018 13:00
Three Black Crows 1H 6 15/10/2018 10:00
Bullish Engulfing 5H 7 12/10/2018 08:00
Belt Hold Bullish 5H 7 12/10/2018 08:00
Three Inside Up 1H 7 12/10/2018 13:00
Harami Bullish 1H 8 12/10/2018 11:00
Harami Cross 1H 8 12/10/2018 11:00
Belt Hold Bullish 1H 9 12/10/2018 09:00
Bullish Engulfing 1H 9 12/10/2018 09:00
Bullish Hammer 1H 10 11/10/2018 10:00
Harami Bullish 1H 11 10/10/2018 11:00
Harami Cross 1H 11 10/10/2018 11:00
Belt Hold Bearish 1H 12 10/10/2018 10:00
Belt Hold Bullish 5H 13 09/10/2018 05:00
Belt Hold Bullish 1H 13 10/10/2018 09:00
Bullish Engulfing 1H 13 10/10/2018 09:00
Harami Cross Bearish 1H 14 09/10/2018 14:00
Belt Hold Bullish 1H 15 09/10/2018 09:00
Stick Sandwich 1H 16 08/10/2018 13:00
Dragonfly Doji 1H 17 03/10/2018 11:00
Stick Sandwich 1H 18 02/10/2018 14:00
Three Outside Up 5H 19 04/10/2018 05:00
Harami Bullish 1H 19 28/09/2018 14:00
Harami Cross 1H 19 28/09/2018 14:00
Bullish Engulfing 5H 20 03/10/2018 14:00
Belt Hold Bearish 1H 20 27/09/2018 13:00
Downside Gap Three Methods 1H 21 27/09/2018 10:00
Bullish Engulfing 1H 22 26/09/2018 10:00
Belt Hold Bearish 1H 23 26/09/2018 09:00
Dark Cloud Cover 5H 24 01/10/2018 12:00
Separating Lines Bullish 1H 24 25/09/2018 14:00
Shooting Star 1H 25 25/09/2018 09:00
Inverted Hammer 1H 25 25/09/2018 09:00
Three Inside Up 1H 26 24/09/2018 13:00
Harami Bullish 1H 27 24/09/2018 11:00
Harami Cross 1H 27 24/09/2018 11:00
Belt Hold Bullish 1H 28 21/09/2018 13:00
Three Black Crows 1H 29 21/09/2018 11:00
On Neck Bearish 1H 30 21/09/2018 10:00
Harami Cross Bearish 1H 31 18/09/2018 14:00
Bullish doji Star 1H 32 18/09/2018 09:00
Harami Bullish 1H 33 17/09/2018 11:00
Harami Cross 1H 33 17/09/2018 11:00
Belt Hold Bearish 1H 34 14/09/2018 14:00
Engulfing Bearish 1H 34 14/09/2018 14:00
Harami Cross Bearish 1H 35 14/09/2018 13:00
Belt Hold Bullish 1H 36 14/09/2018 10:00
Three Outside Up 1H 37 12/09/2018 09:00
Engulfing Bearish 1H 38 11/09/2018 13:00
Belt Hold Bearish 1H 39 11/09/2018 09:00
Shooting Star 5H 40 19/09/2018 10:00
Stick Sandwich 1H 40 10/09/2018 13:00
Belt Hold Bearish 1H 41 10/09/2018 10:00
Morning Doji Star 5H 42 18/09/2018 14:00
Three Outside Up 1H 42 07/09/2018 14:00
Tri-Star Bearish 1H 43 06/09/2018 14:00
Dragonfly Doji 1H 43 06/09/2018 14:00
Belt Hold Bullish 1H 44 06/09/2018 09:00
Three Outside Down 1H 45 05/09/2018 10:00
Belt Hold Bullish 5H 46 14/09/2018 10:00
Belt Hold Bearish 1H 46 05/09/2018 09:00
Engulfing Bearish 1H 46 05/09/2018 09:00
Dragonfly Doji 1H 47 04/09/2018 14:00
Stick Sandwich 1H 48 04/09/2018 11:00
Belt Hold Bullish 1H 49 04/09/2018 10:00
Belt Hold Bullish 1H 50 31/08/2018 14:00
Doji Star Bearish 1H 51 31/08/2018 13:00
Engulfing Bearish 1H 51 31/08/2018 13:00
Harami Cross 5H 52 11/09/2018 12:00
Separating Lines Bullish 1H 52 31/08/2018 09:00
Belt Hold Bearish 5H 53 11/09/2018 07:00
Bullish Engulfing 1H 53 30/08/2018 13:00
Belt Hold Bearish 1H 54 30/08/2018 09:00
Engulfing Bearish 1H 54 30/08/2018 09:00
Belt Hold Bullish 1H 55 28/08/2018 14:00
Belt Hold Bullish 1H 56 28/08/2018 09:00
Belt Hold Bullish 1H 57 27/08/2018 14:00
Bullish Engulfing 1H 57 27/08/2018 14:00
Dragonfly Doji 1H 58 27/08/2018 13:00
Belt Hold Bearish 1H 59 27/08/2018 09:00
On Neck Bearish 5H 60 05/09/2018 11:00
Belt Hold Bullish 1H 60 24/08/2018 11:00
Belt Hold Bearish 5H 61 05/09/2018 06:00
Belt Hold Bullish 1H 61 23/08/2018 11:00
Belt Hold Bullish 1H 62 22/08/2018 14:00
Abandoned Baby Bearish 5H 63 04/09/2018 05:00
Engulfing Bearish 5H 63 04/09/2018 05:00
Shooting Star 1H 63 22/08/2018 09:00
Inverted Hammer 1H 63 22/08/2018 09:00
Doji Star Bearish 5H 64 31/08/2018 11:00
Belt Hold Bullish 1H 64 21/08/2018 14:00
Morning Doji Star 5H 65 31/08/2018 06:00
Shooting Star 5H 65 31/08/2018 06:00
Inverted Hammer 5H 65 31/08/2018 06:00
Harami Cross Bearish 1H 65 21/08/2018 10:00
Bullish doji Star 5H 66 30/08/2018 10:00
Harami Cross 5H 66 30/08/2018 10:00
Harami Bullish 1H 66 20/08/2018 10:00
Harami Cross 1H 66 20/08/2018 10:00
Belt Hold Bearish 5H 67 30/08/2018 05:00
Belt Hold Bearish 1H 67 20/08/2018 09:00
Engulfing Bearish 1H 67 20/08/2018 09:00
Abandoned Baby Bullish 1H 68 17/08/2018 11:00
Bullish Engulfing 1H 68 17/08/2018 11:00
Belt Hold Bearish 1H 69 17/08/2018 09:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận OIL

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Tổng Công ty Dầu Việt Nam
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
Lan Trinh
LAN0362927252 15/10/2018 8:46
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
hàng hóa dầu thị trường phái sinh . Liên hệ 0988746483
Tường Phan
Tường Phan 30/05/2018 14:48
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
HỖ TRỢ THÔNG TIN, PHÂN TÍCH, TƯ VẤN CFDS, LIÊN HỆ MR. TƯỜNG 0909.470.021
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email