Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí-CTCP (PVE)

Hà Nội
5,100.0
+100.0(+2.00%)
 • Khối lượng:
  89,719
 • Giá Mua/Bán:
  6,900.0/7,000.0
 • Biên độ ngày:
  4,800.0 - 5,700.0
 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Việt Nam
 • Mã ISIN:VN000000PVE0

Bình luận PVE

Bạn cảm thấy thế nào về Thiết kế Dầu khí?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)