Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
8,300.0 0.0    0.00%
22/10 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000OCH6 
 • Khối lượng: 102,804
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 8,100.0 - 8,400.0
Khách sạn OCH 8,300.0 0.0 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Deliberation Bearish 1D Hiện tại
Doji Star Bearish 1D Hiện tại
Deliberation Bearish 5H Hiện tại
Doji Star Bearish 5H Hiện tại
Separating Lines Bullish 1H Hiện tại
Doji Star Bearish 30 Hiện tại
Gravestone Doji 30 Hiện tại
Gravestone Doji 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Three Outside Up 1D 1 21/10/2021
Harami Bullish 1W 2 03/10/2021
Harami Cross 1W 2 03/10/2021
Bullish Engulfing 1D 2 20/10/2021
Engulfing Bearish 1W 3 26/09/2021
Evening Doji Star 1W 3 26/09/2021
Dragonfly Doji 1D 3 19/10/2021
Separating Lines Bullish 5H 3 21/10/2021 08:00
Belt Hold Bearish 1H 3 22/10/2021 09:00
Separating Lines Bullish 30 3 22/10/2021 13:00
Doji Star Bearish 1W 4 19/09/2021
Bullish doji Star 1D 4 18/10/2021
Engulfing Bearish 5H 4 20/10/2021 12:00
Bullish Engulfing 1H 4 21/10/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1H 4 21/10/2021 14:00
Bullish Engulfing 5H 5 20/10/2021 07:00
Doji Star Bearish 15 5 22/10/2021 13:15
Harami Bullish 1H 6 21/10/2021 11:00
Harami Cross 1H 6 21/10/2021 11:00
Belt Hold Bullish 30 6 22/10/2021 09:30
Separating Lines Bullish 15 6 22/10/2021 13:00
Three Inside Up 1M 7 3/21
Three Inside Up 1D 7 13/10/2021
Belt Hold Bearish 1H 7 21/10/2021 10:00
Belt Hold Bearish 15 7 22/10/2021 10:30
Engulfing Bearish 15 7 22/10/2021 10:30
Harami Bullish 1D 8 12/10/2021
Harami Cross 1D 8 12/10/2021
Dragonfly Doji 5H 8 18/10/2021 10:00
Doji Star Bearish 30 8 21/10/2021 14:30
Three Outside Up 30 8 21/10/2021 14:30
Falling Three Methods 1M 9 01/21
Engulfing Bearish 1W 9 15/08/2021
Abandoned Baby Bearish 1D 9 11/10/2021
Engulfing Bearish 1D 9 11/10/2021
Evening Doji Star 1D 9 11/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 9 18/10/2021 05:00
Belt Hold Bullish 30 9 21/10/2021 14:00
Bullish Engulfing 30 9 21/10/2021 14:00
Belt Hold Bearish 1M 10 12/20
Doji Star Bearish 1W 10 08/08/2021
Doji Star Bearish 1D 10 08/10/2021
Gravestone Doji 1D 10 08/10/2021
Engulfing Bearish 1H 10 20/10/2021 13:00
Bullish Engulfing 1M 11 11/20
Bullish Engulfing 1W 11 01/08/2021
Belt Hold Bullish 1D 11 07/10/2021
Bullish Engulfing 1D 11 07/10/2021
Belt Hold Bullish 15 11 22/10/2021 09:30
Separating Lines Bullish 1H 12 20/10/2021 10:00
Bullish doji Star 30 12 21/10/2021 11:00
Harami Bullish 30 12 21/10/2021 11:00
Harami Cross 30 12 21/10/2021 11:00
Bullish doji Star 1D 13 05/10/2021
On Neck Bearish 5H 13 14/10/2021 06:00
Belt Hold Bearish 1H 13 20/10/2021 09:00
Stick Sandwich 1H 13 20/10/2021 09:00
Belt Hold Bearish 30 13 21/10/2021 10:30
Engulfing Bearish 30 13 21/10/2021 10:30
Belt Hold Bearish 5H 14 13/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1H 14 19/10/2021 14:00
Belt Hold Bearish 1H 15 19/10/2021 13:00
Engulfing Bearish 1H 15 19/10/2021 13:00
Evening Doji Star 1H 15 19/10/2021 13:00
Evening Star 1H 15 19/10/2021 13:00
Doji Star Bearish 30 15 21/10/2021 09:30
Three Outside Up 1M 16 6/20
Doji Star Bearish 1H 16 19/10/2021 11:00
Downside Gap Three Methods 1M 17 5/20
Bullish Engulfing 1M 17 5/20
Belt Hold Bullish 1H 17 19/10/2021 10:00
Bullish doji Star 5H 18 11/10/2021 13:00
Three Outside Down 30 18 20/10/2021 14:00
Stick Sandwich 1W 19 06/06/2021
Three Black Crows 1D 19 27/09/2021
Engulfing Bearish 5H 19 11/10/2021 08:00
Harami Cross Bearish 5H 20 08/10/2021 10:00
Harami Cross Bearish 30 20 20/10/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1H 21 18/10/2021 11:00
Bullish Engulfing 1H 21 18/10/2021 11:00
Bullish doji Star 1W 22 16/05/2021
Tri-Star Bullish 30 22 20/10/2021 10:00
Bullish doji Star 15 22 21/10/2021 10:45
Harami Bullish 15 22 21/10/2021 10:45
Harami Cross 15 22 21/10/2021 10:45
Belt Hold Bullish 1H 23 18/10/2021 09:00
Tri-Star Bearish 30 23 20/10/2021 09:30
Belt Hold Bearish 15 23 21/10/2021 10:30
Engulfing Bearish 15 23 21/10/2021 10:30
Belt Hold Bearish 1H 24 15/10/2021 14:00
Engulfing Bearish 1H 24 15/10/2021 14:00
Three Black Crows 1D 25 17/09/2021
Doji Star Bearish 30 25 19/10/2021 14:30
Engulfing Bearish 1W 26 18/04/2021
Belt Hold Bullish 5H 26 05/10/2021 12:00
Tri-Star Bullish 1H 26 15/10/2021 11:00
Belt Hold Bullish 30 26 19/10/2021 14:00
Bullish Engulfing 30 26 19/10/2021 14:00
Morning Doji Star 30 26 19/10/2021 14:00
Morning Star 30 26 19/10/2021 14:00
Three Inside Up 30 26 19/10/2021 14:00
Advance Block Bearish 1M 27 7/19
Belt Hold Bearish 1D 27 15/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 27 05/10/2021 07:00
Doji Star Bearish 15 27 21/10/2021 09:30
Belt Hold Bullish 5H 28 04/10/2021 11:00
Tri-Star Bearish 1H 28 15/10/2021 09:00
Belt Hold Bearish 30 28 19/10/2021 13:00
Engulfing Bearish 30 28 19/10/2021 13:00
Evening Doji Star 30 28 19/10/2021 13:00
Evening Star 30 28 19/10/2021 13:00
Doji Star Bearish 30 29 19/10/2021 11:00
Doji Star Bearish 1D 30 10/09/2021
Gravestone Doji 1D 30 10/09/2021
Three Outside Up 1D 30 10/09/2021
Bullish Engulfing 30 30 19/10/2021 10:30
Belt Hold Bullish 30 30 19/10/2021 10:30
Three Inside Up 1M 31 3/19
Bullish Engulfing 1D 31 09/09/2021
Harami Cross Bearish 30 31 19/10/2021 10:00
Harami Bullish 1M 32 02/19
Harami Cross 1M 32 02/19
On Neck Bearish 1H 32 14/10/2021 09:00
Belt Hold Bullish 30 32 19/10/2021 09:30
Harami Cross Bearish 1D 33 07/09/2021
Three Outside Up 5H 35 29/09/2021 06:00
Harami Cross Bearish 30 35 18/10/2021 13:30
Belt Hold Bearish 1D 36 31/08/2021
Downside Gap Three Methods 5H 36 28/09/2021 10:00
Bullish Engulfing 5H 36 28/09/2021 10:00
Doji Star Bearish 1H 36 13/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 30 36 18/10/2021 11:00
Bullish Engulfing 30 36 18/10/2021 11:00
Harami Cross Bearish 15 36 20/10/2021 11:00
Bullish Hammer 5H 37 28/09/2021 05:00
Three Outside Up 1D 38 27/08/2021
Tri-Star Bullish 1H 38 12/10/2021 14:00
Bullish Engulfing 1D 39 26/08/2021
Tri-Star Bearish 1H 39 12/10/2021 13:00
Abandoned Baby Bullish 30 39 18/10/2021 09:30
Belt Hold Bullish 30 39 18/10/2021 09:30
Bullish Engulfing 30 39 18/10/2021 09:30
Dragonfly Doji 1D 40 25/08/2021
Bullish doji Star 30 40 18/10/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1M 41 5/18
Belt Hold Bullish 1D 41 24/08/2021
Three Black Crows 5H 41 24/09/2021 06:00
Harami Cross Bearish 1H 41 12/10/2021 10:00
Belt Hold Bearish 30 41 15/10/2021 14:00
Engulfing Bearish 30 41 15/10/2021 14:00
Tri-Star Bullish 15 41 20/10/2021 09:45
Belt Hold Bullish 1D 42 23/08/2021
Belt Hold Bullish 1H 42 12/10/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 42 20/10/2021 09:30
Engulfing Bearish 5H 43 23/09/2021 05:00
Tri-Star Bullish 1H 43 11/10/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 43 15/10/2021 13:00
On Neck Bearish 1D 44 19/08/2021
Harami Bullish 1D 44 19/08/2021
Harami Cross 1D 44 19/08/2021
Doji Star Bearish 5H 44 22/09/2021 14:00
Tri-Star Bearish 30 44 15/10/2021 11:00
Tri-Star Bullish 30 45 15/10/2021 10:30
Doji Star Bearish 15 45 19/10/2021 14:45
Belt Hold Bullish 1D 46 17/08/2021
Bullish Engulfing 1D 46 17/08/2021
Bullish doji Star 1H 46 11/10/2021 10:00
Harami Bullish 1H 46 11/10/2021 10:00
Harami Cross 1H 46 11/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 15 46 19/10/2021 14:15
Bullish Engulfing 15 46 19/10/2021 14:15
Engulfing Bearish 1H 47 11/10/2021 09:00
Tri-Star Bullish 30 47 15/10/2021 09:30
Three Black Crows 1D 48 13/08/2021
On Neck Bearish 1D 49 12/08/2021
Tri-Star Bearish 15 49 19/10/2021 13:15
Belt Hold Bullish 1W 50 01/11/2020
Belt Hold Bearish 30 50 14/10/2021 13:30
Engulfing Bearish 30 50 14/10/2021 13:30
Belt Hold Bullish 1W 51 25/10/2020
Three Outside Down 1W 52 18/10/2020
Three Black Crows 5H 53 16/09/2021 08:00
Doji Star Bearish 15 53 19/10/2021 10:45
Harami Cross Bearish 1D 54 05/08/2021
Belt Hold Bullish 30 54 14/10/2021 09:30
Bullish Engulfing 30 54 14/10/2021 09:30
Belt Hold Bullish 15 54 19/10/2021 10:30
Bullish Engulfing 15 54 19/10/2021 10:30
Belt Hold Bearish 5H 55 15/09/2021 07:00
Deliberation Bearish 1H 55 07/10/2021 11:00
Doji Star Bearish 1H 55 07/10/2021 11:00
Three Outside Up 5H 56 14/09/2021 11:00
Tri-Star Bearish 30 56 13/10/2021 14:30
Harami Cross Bearish 15 56 19/10/2021 10:00
Deliberation Bearish 1D 57 02/08/2021
Bullish Engulfing 5H 57 14/09/2021 06:00
Belt Hold Bullish 1H 57 07/10/2021 09:00
Belt Hold Bullish 15 57 19/10/2021 09:45
Bullish Engulfing 15 57 19/10/2021 09:45
Harami Cross Bearish 5H 58 13/09/2021 10:00
Harami Cross Bearish 1H 58 06/10/2021 14:00
Three Outside Up 1W 59 30/08/2020
Bullish Engulfing 1H 59 06/10/2021 13:00
Belt Hold Bearish 5H 60 10/09/2021 12:00
Doji Star Bearish 15 60 19/10/2021 09:00
Bullish doji Star 1W 61 16/08/2020
Belt Hold Bullish 1H 61 06/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 15 61 18/10/2021 14:15
Bullish Engulfing 15 61 18/10/2021 14:15
Falling Three Methods 1M 62 8/16
Belt Hold Bearish 1H 62 06/10/2021 09:00
Engulfing Bearish 1H 62 06/10/2021 09:00
Deliberation Bearish 30 62 13/10/2021 10:00
Doji Star Bearish 30 62 13/10/2021 10:00
On Neck Bearish 5H 63 09/09/2021 06:00
Tri-Star Bullish 1H 63 05/10/2021 14:00
Bullish doji Star 1W 64 19/07/2020
Stick Sandwich 5H 64 08/09/2021 10:00
Harami Cross Bearish 15 64 18/10/2021 13:30
Belt Hold Bearish 1D 65 21/07/2021
Dark Cloud Cover 1D 65 21/07/2021
Belt Hold Bullish 15 65 18/10/2021 11:15
Bullish Engulfing 15 65 18/10/2021 11:15
Belt Hold Bullish 1H 67 05/10/2021 09:00
Tri-Star Bearish 1H 68 04/10/2021 14:00
Tri-Star Bearish 30 68 12/10/2021 13:00
Abandoned Baby Bearish 1W 69 14/06/2020
Evening Doji Star 1W 69 14/06/2020
Abandoned Baby Bullish 1D 69 15/07/2021
Three Inside Up 1D 69 15/07/2021
Separating Lines Bullish 5H 69 06/09/2021 08:00
Tri-Star Bullish 1H 69 04/10/2021 13:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận OCH

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email