Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
🚨 Tìm Kiếm Quán Quân Đợt Báo Cáo Thu Nhập qua Dữ Liệu Pro Truy Cập Dữ Liệu
Đóng

CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
7,400.0 -200.0    -2.63%
02/02 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000OCH6 
 • Khối lượng: 93,000
 • Giá Mua/Bán: 7,400.0 / 7,700.0
 • Biên độ ngày: 7,300.0 - 7,700.0
Khách sạn OCH 7,400.0 -200.0 -2.63%

Mô hình Nến OCH

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Falling Three Methods 1W Hiện tại
Bullish doji Star 30 Hiện tại
Harami Bullish 30 Hiện tại
Harami Cross 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bearish 30 2 02/02/2023 13:30
Bullish doji Star 1H 3 02/02/2023 10:00
Tri-Star Bearish 15 3 02/02/2023 13:45
Bullish Hammer 1M 4 10/22
Belt Hold Bearish 1D 4 27/01/2023
Three Black Crows 5H 4 31/01/2023 10:00
Bullish Hammer 1H 4 02/02/2023 09:00
Harami Cross Bearish 15 5 02/02/2023 13:15
Belt Hold Bearish 5H 6 30/01/2023 14:00
Harami Bullish 30 7 02/02/2023 09:30
Harami Cross 30 7 02/02/2023 09:30
Bullish doji Star 1D 8 16/01/2023
Harami Bullish 1D 8 16/01/2023
Harami Cross 1D 8 16/01/2023
Belt Hold Bearish 5H 8 27/01/2023 11:00
Harami Cross Bearish 15 8 02/02/2023 11:00
Belt Hold Bearish 5H 9 27/01/2023 06:00
Belt Hold Bullish 1H 9 01/02/2023 09:00
Bullish Engulfing 1H 9 01/02/2023 09:00
Bullish doji Star 30 9 01/02/2023 14:30
Separating Lines Bullish 15 9 02/02/2023 10:30
Bullish doji Star 1H 10 31/01/2023 14:00
Three Outside Down 30 10 01/02/2023 14:00
Stick Sandwich 1H 11 31/01/2023 13:00
Belt Hold Bearish 30 11 01/02/2023 13:30
Engulfing Bearish 30 11 01/02/2023 13:30
Belt Hold Bearish 1D 12 10/01/2023
Tri-Star Bearish 30 12 01/02/2023 13:00
Dragonfly Doji 30 12 01/02/2023 13:00
Engulfing Bearish 1M 13 01/22
Belt Hold Bearish 1W 13 30/10/2022
Belt Hold Bearish 5H 13 18/01/2023 07:00
Bullish Hammer 5H 13 18/01/2023 07:00
Three Outside Down 1H 13 31/01/2023 09:00
Harami Bullish 15 13 02/02/2023 09:30
Harami Cross 15 13 02/02/2023 09:30
Morning Doji Star 1W 14 23/10/2022
Morning Star 1W 14 23/10/2022
Three Inside Up 1W 14 23/10/2022
Bullish doji Star 5H 14 17/01/2023 11:00
Harami Bullish 5H 14 17/01/2023 11:00
Harami Cross 5H 14 17/01/2023 11:00
Belt Hold Bearish 1H 14 30/01/2023 14:00
Engulfing Bearish 1H 14 30/01/2023 14:00
Harami Cross 1W 15 16/10/2022
Harami Bullish 1W 15 16/10/2022
Bullish doji Star 1W 15 16/10/2022
Hanging Man 1H 15 30/01/2023 13:00
Dragonfly Bearish 1H 15 30/01/2023 13:00
Belt Hold Bullish 30 15 01/02/2023 10:00
Bullish Engulfing 30 15 01/02/2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 15 02/02/2023 09:00
Belt Hold Bullish 5H 16 16/01/2023 10:00
Doji Star Bearish 1H 16 30/01/2023 11:00
Hanging Man 1H 16 30/01/2023 11:00
Dragonfly Bearish 1H 16 30/01/2023 11:00
Three Outside Up 1H 16 30/01/2023 11:00
Engulfing Bearish 1D 17 03/01/2023
Abandoned Baby Bullish 5H 17 16/01/2023 05:00
Bullish Engulfing 5H 17 16/01/2023 05:00
Bullish Engulfing 1H 17 30/01/2023 10:00
Belt Hold Bullish 30 17 01/02/2023 09:00
Bullish Engulfing 30 17 01/02/2023 09:00
Dragonfly Doji 15 17 01/02/2023 14:15
Bullish doji Star 5H 18 13/01/2023 12:00
Dragonfly Doji 5H 18 13/01/2023 12:00
Belt Hold Bearish 1H 18 30/01/2023 09:00
Abandoned Baby Bearish 1W 19 18/09/2022
Stick Sandwich 5H 19 13/01/2023 07:00
Tri-Star Bullish 1H 19 27/01/2023 14:00
Belt Hold Bullish 30 19 31/01/2023 14:00
Bullish doji Star 15 19 01/02/2023 13:45
Belt Hold Bullish 5H 20 12/01/2023 11:00
Tri-Star Bearish 1H 20 27/01/2023 13:00
Homing Pigeon 1D 21 27/12/2022
Belt Hold Bullish 1W 22 21/08/2022
Harami Cross Bearish 30 22 31/01/2023 10:30
Tri-Star Bearish 15 22 01/02/2023 13:00
Dragonfly Doji 15 22 01/02/2023 13:00
Three Inside Up 1M 23 3/21
Belt Hold Bearish 5H 23 11/01/2023 05:00
Belt Hold Bearish 1H 23 27/01/2023 09:00
Inverted Hammer 1W 24 07/08/2022
Engulfing Bearish 1D 24 22/12/2022
Separating Lines Bullish 1H 24 19/01/2023 14:00
Belt Hold Bullish 30 24 31/01/2023 09:30
Falling Three Methods 1M 25 01/21
Harami Bullish 1W 25 31/07/2022
Harami Cross 1W 25 31/07/2022
Belt Hold Bullish 15 25 01/02/2023 10:00
Bullish Engulfing 15 25 01/02/2023 10:00
Belt Hold Bearish 1M 26 12/20
Hanging Man 1D 26 20/12/2022
Dragonfly Bearish 1D 26 20/12/2022
Bullish doji Star 30 26 30/01/2023 14:30
Harami Bullish 30 26 30/01/2023 14:30
Harami Cross 30 26 30/01/2023 14:30
Bullish Engulfing 1M 27 11/20
Belt Hold Bearish 1W 27 17/07/2022
Engulfing Bearish 1W 27 17/07/2022
Belt Hold Bearish 30 27 30/01/2023 14:00
Harami Cross Bearish 15 27 01/02/2023 09:15
Belt Hold Bearish 1H 28 19/01/2023 09:00
Engulfing Bearish 1H 28 19/01/2023 09:00
Belt Hold Bearish 30 28 30/01/2023 13:30
Belt Hold Bullish 15 28 01/02/2023 09:00
Bullish Engulfing 15 28 01/02/2023 09:00
Belt Hold Bullish 1W 29 03/07/2022
Belt Hold Bearish 30 29 30/01/2023 13:00
Engulfing Bearish 30 29 30/01/2023 13:00
Belt Hold Bullish 1W 30 26/06/2022
Inverted Hammer 1W 30 26/06/2022
Belt Hold Bullish 15 30 31/01/2023 14:15
Bullish Engulfing 15 30 31/01/2023 14:15
Inverted Hammer 1W 31 19/06/2022
Doji Star Bearish 30 31 30/01/2023 11:00
Hanging Man 30 31 30/01/2023 11:00
Dragonfly Bearish 30 31 30/01/2023 11:00
Three Outside Up 30 31 30/01/2023 11:00
Three Outside Up 1M 32 6/20
Belt Hold Bullish 30 32 30/01/2023 10:30
Bullish Engulfing 30 32 30/01/2023 10:30
Harami Cross Bearish 15 32 31/01/2023 13:45
Downside Gap Three Methods 1M 33 5/20
Bullish Engulfing 1M 33 5/20
Belt Hold Bearish 1H 33 18/01/2023 09:00
Abandoned Baby Bullish 15 33 31/01/2023 13:30
Morning Doji Star 15 33 31/01/2023 13:30
Morning Star 15 33 31/01/2023 13:30
Bullish doji Star 15 34 31/01/2023 13:15
Belt Hold Bearish 1D 35 04/11/2022
Engulfing Bearish 1H 35 17/01/2023 13:00
Belt Hold Bearish 30 35 30/01/2023 09:00
Harami Cross 1W 36 15/05/2022
Morning Doji Star 1D 36 28/10/2022
Morning Star 1D 36 28/10/2022
Three Inside Up 1D 36 28/10/2022
Separating Lines Bullish 5H 36 30/12/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 36 17/01/2023 11:00
Bullish doji Star 1D 37 21/10/2022
Harami Bullish 1D 37 21/10/2022
Harami Cross 1D 37 21/10/2022
Dragonfly Doji 1H 37 17/01/2023 10:00
Tri-Star Bullish 30 37 27/01/2023 14:00
Harami Cross Bearish 15 38 31/01/2023 10:15
Belt Hold Bearish 5H 39 29/12/2022 07:00
Doji Star Bearish 30 39 27/01/2023 11:00
Abandoned Baby Bearish 1D 41 23/09/2022
Belt Hold Bullish 1H 41 16/01/2023 10:00
Belt Hold Bearish 30 42 27/01/2023 09:00
Advance Block Bearish 1M 43 7/19
Separating Lines Bullish 30 43 19/01/2023 14:00
Belt Hold Bullish 1D 44 26/08/2022
Harami Cross Bearish 1H 45 13/01/2023 11:00
Harami Cross Bearish 30 45 19/01/2023 13:00
Belt Hold Bearish 15 45 30/01/2023 14:00
Three Outside Down 15 45 30/01/2023 14:00
Bullish Engulfing 1D 46 12/08/2022
Inverted Hammer 1D 46 12/08/2022
Three Inside Up 1D 46 12/08/2022
Belt Hold Bullish 1H 46 13/01/2023 10:00
Belt Hold Bullish 30 46 19/01/2023 11:00
Belt Hold Bearish 15 46 30/01/2023 13:45
Engulfing Bearish 15 46 30/01/2023 13:45
Three Inside Up 1M 47 3/19
Harami Bullish 1D 47 05/08/2022
Harami Cross 1D 47 05/08/2022
Harami Bullish 1M 48 02/19
Harami Cross 1M 48 02/19
Belt Hold Bearish 15 48 30/01/2023 13:15
Engulfing Bearish 15 48 30/01/2023 13:15
Belt Hold Bearish 1D 49 22/07/2022
Engulfing Bearish 1D 49 22/07/2022
Belt Hold Bearish 30 49 19/01/2023 09:00
Homing Pigeon 5H 50 21/12/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 50 12/01/2023 11:00
Tri-Star Bullish 30 50 18/01/2023 14:30
Three Black Crows 1W 51 23/01/2022
Belt Hold Bullish 1D 51 08/07/2022
Dragonfly Doji 30 51 18/01/2023 14:00
Evening Doji Star 15 51 30/01/2023 11:15
Evening Star 15 51 30/01/2023 11:15
Engulfing Bearish 15 51 30/01/2023 11:15
Abandoned Baby Bearish 15 51 30/01/2023 11:15
Belt Hold Bearish 15 51 30/01/2023 11:15
Three Outside Down 1W 52 16/01/2022
Belt Hold Bullish 1D 52 01/07/2022
Inverted Hammer 1D 52 01/07/2022
Belt Hold Bearish 5H 52 20/12/2022 13:00
Engulfing Bearish 5H 52 20/12/2022 13:00
Deliberation Bearish 30 52 18/01/2023 13:00
Doji Star Bearish 15 52 30/01/2023 11:00
Engulfing Bearish 1W 53 09/01/2022
Inverted Hammer 1D 53 24/06/2022
Bullish doji Star 1H 53 11/01/2023 14:00
Homing Pigeon 1H 54 11/01/2023 13:00
Three Inside Up 1W 55 26/12/2021
Harami Cross 15 56 30/01/2023 10:00
Bullish doji Star 15 56 30/01/2023 10:00
Harami Bullish 15 56 30/01/2023 10:00
Belt Hold Bullish 1M 57 5/18
Three Black Crows 1D 57 02/06/2022
Belt Hold Bearish 1H 57 11/01/2023 09:00
Belt Hold Bearish 30 57 18/01/2023 09:00
Bullish Hammer 30 57 18/01/2023 09:00
Belt Hold Bearish 15 57 30/01/2023 09:45
Engulfing Bearish 15 57 30/01/2023 09:45
Bullish Engulfing 1W 58 05/12/2021
Tri-Star Bullish 15 58 30/01/2023 09:30
Tri-Star Bearish 15 59 30/01/2023 09:15
Three Inside Up 1D 60 30/05/2022
Engulfing Bearish 30 60 17/01/2023 13:30
Doji Star Bearish 1W 61 14/11/2021
Deliberation Bearish 1W 61 14/11/2021
Harami Bullish 1D 61 27/05/2022
Harami Cross 1D 61 27/05/2022
Belt Hold Bearish 1H 62 10/01/2023 09:00
Engulfing Bearish 1H 62 10/01/2023 09:00
Tri-Star Bearish 30 62 17/01/2023 11:00
Tri-Star Bullish 15 62 27/01/2023 14:00
Downside Gap Three Methods 1D 63 25/05/2022
Tri-Star Bullish 30 63 17/01/2023 10:30
Tri-Star Bearish 15 63 27/01/2023 13:30
Tri-Star Bearish 30 64 17/01/2023 10:00
Dragonfly Doji 30 64 17/01/2023 10:00
Belt Hold Bearish 5H 65 25/11/2022 08:00
Engulfing Bearish 5H 65 25/11/2022 08:00
Doji Star Bearish 1H 65 09/01/2023 11:00
Tri-Star Bullish 30 66 17/01/2023 09:00
Belt Hold Bullish 15 66 27/01/2023 10:30
Harami Bullish 1W 67 03/10/2021
Harami Cross 1W 67 03/10/2021
Tri-Star Bearish 30 67 16/01/2023 14:00
Engulfing Bearish 1W 68 26/09/2021
Evening Doji Star 1W 68 26/09/2021
Falling Three Methods 1D 68 18/05/2022
Harami Bullish 15 68 27/01/2023 09:30
Harami Cross 15 68 27/01/2023 09:30
Doji Star Bearish 1W 69 19/09/2021
Three Inside Up 1D 69 17/05/2022
Abandoned Baby Bearish 15 69 27/01/2023 09:15
Belt Hold Bearish 15 69 27/01/2023 09:15
Engulfing Bearish 15 69 27/01/2023 09:15
Evening Doji Star 15 69 27/01/2023 09:15
Evening Star 15 69 27/01/2023 09:15
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận OCH

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email