Novo Nordisk A/S (NVO)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
100.40
-1.44(-1.41%)
Đóng cửa
Trước giờ mở cửa
101.60+1.20(+1.20%)

Bình luận NVO