Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

CTCP Ngân Sơn (NST)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
9,200.0 -1000.0    -9.80%
14:45:00 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000NST9 
 • Khối lượng: 111,100
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 9,200.0 - 9,500.0
Ngân Sơn 9,200.0 -1000.0 -9.80%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Engulfing Bearish 1M Hiện tại
Engulfing Bearish 1H Hiện tại
Tri-Star Bearish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish Hammer 1D 1 18/01/2022
Gravestone Doji 1M 2 11/21
Abandoned Baby Bearish 1W 2 02/01/2022
Belt Hold Bullish 5H 2 18/01/2022 12:00
Bullish doji Star 1H 2 19/01/2022 11:00
Harami Bullish 1H 2 19/01/2022 11:00
Harami Cross 1H 2 19/01/2022 11:00
Deliberation Bearish 1M 3 10/21
Doji Star Bearish 1M 3 10/21
Doji Star Bearish 1W 3 26/12/2021
Belt Hold Bullish 1D 3 14/01/2022
Bullish doji Star 30 3 19/01/2022 11:00
Harami Bullish 30 3 19/01/2022 11:00
Harami Cross 30 3 19/01/2022 11:00
Three Inside Up 1W 4 19/12/2021
Morning Doji Star 1W 4 19/12/2021
Bullish Engulfing 1W 4 19/12/2021
Tri-Star Bullish 15 4 19/01/2022 11:15
Bullish doji Star 1W 5 12/12/2021
Harami Bullish 1W 5 12/12/2021
Harami Cross 1W 5 12/12/2021
Harami Bullish 30 5 19/01/2022 10:00
Harami Cross 30 5 19/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 5H 7 14/01/2022 08:00
Bullish doji Star 1H 7 18/01/2022 11:00
Harami Bullish 1H 7 18/01/2022 11:00
Harami Cross 1H 7 18/01/2022 11:00
Harami Bullish 15 7 19/01/2022 10:00
Harami Cross 15 7 19/01/2022 10:00
Upside Gap Three Methods 1W 8 21/11/2021
Abandoned Baby Bearish 1W 8 21/11/2021
Evening Doji Star 1W 8 21/11/2021
Engulfing Bearish 1W 8 21/11/2021
Doji Star Bearish 1W 9 14/11/2021
Gravestone Doji 1W 9 14/11/2021
Belt Hold Bearish 1H 9 18/01/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 9 19/01/2022 09:30
Doji Star Bearish 1M 10 3/21
Tri-Star Bullish 30 10 18/01/2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 11 19/01/2022 09:00
Three Inside Up 5H 12 11/01/2022 10:00
Harami Bullish 5H 13 11/01/2022 05:00
Harami Cross 5H 13 11/01/2022 05:00
Tri-Star Bearish 30 13 18/01/2022 09:30
Abandoned Baby Bullish 1M 14 11/20
Dark Cloud Cover 1D 14 29/12/2021
Bullish doji Star 1M 15 10/20
Harami Cross Bearish 1H 15 14/01/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 15 18/01/2022 11:00
Tri-Star Bullish 30 18 17/01/2022 11:00
Belt Hold Bullish 1M 19 6/20
Bullish Engulfing 1M 19 6/20
Three Inside Up 1W 19 05/09/2021
Belt Hold Bullish 1H 19 14/01/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 19 18/01/2022 09:30
Three Inside Up 1D 20 21/12/2021
Belt Hold Bearish 1W 21 22/08/2021
Engulfing Bearish 1W 21 22/08/2021
Harami Cross 1D 21 20/12/2021
Harami Bullish 1D 21 20/12/2021
Belt Hold Bearish 1M 22 3/20
Engulfing Bearish 1M 22 3/20
Bullish doji Star 15 22 17/01/2022 14:15
Harami Bullish 15 22 17/01/2022 14:15
Harami Cross 15 22 17/01/2022 14:15
Deliberation Bearish 1M 23 01/20
Doji Star Bearish 1M 23 01/20
Abandoned Baby Bullish 5H 23 04/01/2022 08:00
Three Outside Up 1W 24 01/08/2021
Bullish doji Star 5H 24 31/12/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 24 17/01/2022 13:15
Bullish Engulfing 1W 25 25/07/2021
Deliberation Bearish 1D 25 14/12/2021
Tri-Star Bullish 15 25 17/01/2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 26 17/01/2022 11:00
Dragonfly Doji 1W 27 11/07/2021
Belt Hold Bullish 1D 27 10/12/2021
Tri-Star Bullish 15 27 17/01/2022 10:45
Bullish Hammer 1W 28 04/07/2021
Belt Hold Bullish 30 28 14/01/2022 09:00
Engulfing Bearish 1W 29 27/06/2021
Dark Cloud Cover 5H 29 29/12/2021 07:00
Bullish doji Star 30 29 13/01/2022 14:30
Harami Bullish 30 29 13/01/2022 14:30
Harami Cross 30 29 13/01/2022 14:30
Hanging Man 1H 31 11/01/2022 13:00
Dragonfly Bearish 1H 31 11/01/2022 13:00
Doji Star Bearish 1H 31 11/01/2022 13:00
Deliberation Bearish 1H 31 11/01/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1D 32 03/12/2021
Three Outside Up 1H 32 11/01/2022 11:00
Harami Cross Bearish 30 32 13/01/2022 11:00
Belt Hold Bearish 1M 33 3/19
Engulfing Bearish 1M 33 3/19
Bullish Engulfing 1W 33 30/05/2021
Three Outside Up 1D 33 02/12/2021
Belt Hold Bullish 1H 33 11/01/2022 10:00
Bullish Engulfing 1H 33 11/01/2022 10:00
Morning Doji Star 1H 33 11/01/2022 10:00
Morning Star 1H 33 11/01/2022 10:00
Three Inside Up 1H 33 11/01/2022 10:00
Morning Star 15 33 14/01/2022 11:15
Three Inside Up 15 33 14/01/2022 11:15
Bullish Engulfing 15 33 14/01/2022 11:15
Morning Doji Star 15 33 14/01/2022 11:15
Belt Hold Bullish 15 33 14/01/2022 11:15
Inverted Hammer 1W 34 23/05/2021
Bullish Engulfing 1D 34 01/12/2021
Three Inside Up 1D 34 01/12/2021
Bullish doji Star 1H 34 11/01/2022 09:00
Harami Bullish 1H 34 11/01/2022 09:00
Harami Cross 1H 34 11/01/2022 09:00
Harami Bullish 15 34 14/01/2022 11:00
Harami Cross 15 34 14/01/2022 11:00
Bullish doji Star 1D 35 30/11/2021
Harami Bullish 1D 35 30/11/2021
Harami Cross 1D 35 30/11/2021
Shooting Star 5H 35 24/12/2021 07:00
Belt Hold Bearish 1H 37 10/01/2022 11:00
Belt Hold Bullish 1D 38 25/11/2021
Abandoned Baby Bullish 5H 38 22/12/2021 10:00
Separating Lines Bullish 1H 38 10/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 15 38 14/01/2022 09:15
Three Outside Up 1M 39 9/18
Belt Hold Bearish 1H 39 10/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 30 39 12/01/2022 13:00
Bullish doji Star 15 39 13/01/2022 14:45
Harami Bullish 15 39 13/01/2022 14:45
Harami Cross 15 39 13/01/2022 14:45
Abandoned Baby Bullish 1M 40 8/18
Bullish Engulfing 1M 40 8/18
Morning Doji Star 1M 40 8/18
Morning Star 1M 40 8/18
Belt Hold Bullish 1D 40 23/11/2021
Bullish Engulfing 1D 40 23/11/2021
Belt Hold Bearish 1H 40 07/01/2022 14:00
Belt Hold Bearish 30 40 12/01/2022 11:00
Engulfing Bearish 30 40 12/01/2022 11:00
Bullish doji Star 1M 41 7/18
Three Inside Up 1W 41 04/04/2021
Bullish Engulfing 1H 41 07/01/2022 13:00
Three Inside Up 1H 41 07/01/2022 13:00
Three Outside Down 1M 42 6/18
Harami Bullish 1H 42 07/01/2022 11:00
Harami Cross 1H 42 07/01/2022 11:00
Belt Hold Bearish 1M 43 5/18
Engulfing Bearish 1M 43 5/18
Engulfing Bearish 5H 43 20/12/2021 08:00
Tri-Star Bullish 30 43 12/01/2022 09:30
Harami Bullish 5H 44 17/12/2021 10:00
Harami Cross 5H 44 17/12/2021 10:00
Harami Cross Bearish 15 44 13/01/2022 11:00
Shooting Star 1W 45 07/03/2021
Belt Hold Bearish 1D 45 16/11/2021
Belt Hold Bearish 5H 45 17/12/2021 05:00
Engulfing Bearish 5H 45 17/12/2021 05:00
Upside Gap Three Methods 5H 45 17/12/2021 05:00
Tri-Star Bearish 1H 45 06/01/2022 14:00
Belt Hold Bullish 15 45 13/01/2022 10:45
Bullish Engulfing 15 45 13/01/2022 10:45
Hanging Man 1W 46 28/02/2021
Gravestone Doji 1H 46 06/01/2022 13:00
Bullish Hammer 1M 47 12/17
Upside Gap Three Methods 1M 48 11/17
Deliberation Bearish 30 48 11/01/2022 13:00
Doji Star Bearish 30 48 11/01/2022 13:00
Hanging Man 30 48 11/01/2022 13:00
Dragonfly Bearish 30 48 11/01/2022 13:00
Three Black Crows 1W 49 07/02/2021
Three White Soldiers 30 49 11/01/2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 49 13/01/2022 09:45
Three Outside Down 1W 50 31/01/2021
Engulfing Bearish 1D 50 09/11/2021
Harami Cross Bearish 5H 50 14/12/2021 12:00
Three Outside Up 30 50 11/01/2022 10:30
Tri-Star Bullish 15 50 12/01/2022 14:45
Engulfing Bearish 1W 51 24/01/2021
Harami Bullish 1H 51 05/01/2022 13:00
Harami Cross 1H 51 05/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 30 51 11/01/2022 10:00
Bullish Engulfing 30 51 11/01/2022 10:00
Deliberation Bearish 1W 53 10/01/2021
Doji Star Bearish 1W 53 10/01/2021
Bullish doji Star 30 53 10/01/2022 14:30
Harami Bullish 30 53 10/01/2022 14:30
Harami Cross 30 53 10/01/2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 53 12/01/2022 13:45
Engulfing Bearish 1M 54 5/17
Belt Hold Bearish 1D 54 03/11/2021
Three Inside Up 5H 54 10/12/2021 13:00
Morning Star 5H 54 10/12/2021 13:00
Morning Doji Star 5H 54 10/12/2021 13:00
Bullish Engulfing 5H 54 10/12/2021 13:00
Belt Hold Bullish 5H 54 10/12/2021 13:00
Bullish doji Star 5H 55 10/12/2021 08:00
Harami Bullish 5H 55 10/12/2021 08:00
Harami Cross 5H 55 10/12/2021 08:00
Advance Block Bearish 1M 56 3/17
Harami Cross Bearish 15 56 12/01/2022 13:00
Three Inside Up 1D 57 29/10/2021
Belt Hold Bearish 30 57 10/01/2022 11:00
Belt Hold Bullish 15 57 12/01/2022 11:15
Harami Bullish 1D 58 28/10/2021
Harami Cross 1D 58 28/10/2021
Abandoned Baby Bullish 1H 58 04/01/2022 09:00
Morning Doji Star 1H 58 04/01/2022 09:00
Morning Star 1H 58 04/01/2022 09:00
Separating Lines Bullish 30 58 10/01/2022 10:30
Belt Hold Bearish 15 58 12/01/2022 11:00
Engulfing Bearish 15 58 12/01/2022 11:00
Bullish doji Star 1H 59 31/12/2021 14:00
Belt Hold Bearish 30 59 10/01/2022 10:00
Stick Sandwich 30 59 10/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 30 60 10/01/2022 09:30
Belt Hold Bearish 30 61 10/01/2022 09:00
Engulfing Bearish 30 61 10/01/2022 09:00
Evening Doji Star 1W 62 08/11/2020
Belt Hold Bullish 5H 62 06/12/2021 14:00
Doji Star Bearish 1W 63 01/11/2020
Three Outside Up 1W 63 01/11/2020
Belt Hold Bullish 1D 63 21/10/2021
Belt Hold Bearish 30 63 07/01/2022 14:00
Bullish Engulfing 1W 64 25/10/2020
Deliberation Bearish 1D 64 20/10/2021
Doji Star Bearish 1D 64 20/10/2021
Hanging Man 1D 64 20/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 64 20/10/2021
Dragonfly Doji 1D 64 20/10/2021
Thrusting Bearish 5H 64 03/12/2021 11:00
Bullish doji Star 1M 65 6/16
Belt Hold Bearish 5H 65 03/12/2021 06:00
Tri-Star Bullish 15 65 12/01/2022 09:00
Doji Star Bearish 1D 67 15/10/2021
Hanging Man 1D 67 15/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 67 15/10/2021
Tri-Star Bullish 15 67 11/01/2022 14:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận NST

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Ngân Sơn
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email