Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 54% NHẬN ƯU ĐÃI
Đóng

CTCP Ngân Sơn (NST)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
6,500.0 +300.0    +4.84%
14:45:00 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000NST9 
 • Khối lượng: 5,000
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 6,300.0 - 6,500.0
Ngân Sơn 6,500.0 +300.0 +4.84%

Mô hình Nến NST

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu CTCP Ngân Sơn và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Harami Bullish 1M 3 8/22
Harami Bullish 1W 3 06/11/2022
Harami Cross 1W 3 06/11/2022
Belt Hold Bullish 1D 4 16/11/2022
Tri-Star Bullish 30 4 22/11/2022 09:30
Belt Hold Bullish 1W 5 23/10/2022
Belt Hold Bearish 1D 5 15/11/2022
Engulfing Bearish 1D 5 15/11/2022
Tri-Star Bearish 1H 5 21/11/2022 10:00
Dragonfly Doji 1H 5 21/11/2022 10:00
Three Outside Up 5H 6 16/11/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 6 21/11/2022 14:00
Dragonfly Doji 30 6 21/11/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 6 22/11/2022 09:30
Bullish Engulfing 1W 7 09/10/2022
Tri-Star Bearish 30 7 21/11/2022 10:00
Inverted Hammer 1M 8 3/22
Bullish doji Star 5H 8 15/11/2022 13:00
Harami Bullish 5H 8 15/11/2022 13:00
Harami Cross 5H 8 15/11/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 8 21/11/2022 14:15
Belt Hold Bearish 5H 9 15/11/2022 08:00
Stick Sandwich 5H 9 15/11/2022 08:00
Tri-Star Bearish 15 9 21/11/2022 10:15
Engulfing Bearish 1M 10 01/22
Upside Gap Three Methods 1M 10 01/22
Evening Doji Star 1W 10 18/09/2022
Evening Star 1W 10 18/09/2022
Harami Bullish 1D 10 01/11/2022
Harami Cross 1D 10 01/11/2022
Belt Hold Bullish 5H 10 14/11/2022 12:00
Bullish Engulfing 5H 10 14/11/2022 12:00
Doji Star Bearish 1W 11 11/09/2022
Belt Hold Bearish 1D 11 31/10/2022
Engulfing Bearish 1D 11 31/10/2022
Evening Doji Star 1D 11 31/10/2022
Evening Star 1D 11 31/10/2022
Tri-Star Bullish 1H 11 15/11/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 11 16/11/2022 14:45
Gravestone Doji 1M 12 11/21
Tri-Star Bearish 15 12 16/11/2022 14:15
Deliberation Bearish 1M 13 10/21
Doji Star Bearish 1M 13 10/21
Doji Star Bearish 1H 13 15/11/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1H 14 14/11/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 14 14/11/2022 14:00
Morning Doji Star 1H 14 14/11/2022 14:00
Morning Star 1H 14 14/11/2022 14:00
Three Inside Up 1H 14 14/11/2022 14:00
Bullish doji Star 1H 15 14/11/2022 13:00
Harami Bullish 1H 15 14/11/2022 13:00
Harami Cross 1H 15 14/11/2022 13:00
Bullish Hammer 1D 17 21/10/2022
Tri-Star Bullish 5H 17 01/11/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 17 15/11/2022 13:00
Bullish doji Star 1D 18 19/10/2022
Tri-Star Bearish 30 18 15/11/2022 11:00
Doji Star Bearish 1M 20 3/21
Abandoned Baby Bearish 5H 20 28/10/2022 10:00
Belt Hold Bearish 5H 20 28/10/2022 10:00
Engulfing Bearish 5H 20 28/10/2022 10:00
Evening Doji Star 5H 20 28/10/2022 10:00
Evening Star 5H 20 28/10/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1D 21 14/10/2022
Doji Star Bearish 5H 21 27/10/2022 14:00
Doji Star Bearish 1W 22 26/06/2022
Tri-Star Bullish 15 22 15/11/2022 13:15
Belt Hold Bullish 1W 23 19/06/2022
Belt Hold Bullish 1D 23 12/10/2022
Bullish doji Star 30 23 14/11/2022 13:00
Harami Bullish 30 23 14/11/2022 13:00
Harami Cross 30 23 14/11/2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 23 15/11/2022 11:15
Abandoned Baby Bullish 1M 24 11/20
Tri-Star Bearish 1H 24 31/10/2022 13:00
Bullish doji Star 1M 25 10/20
Belt Hold Bullish 5H 27 24/10/2022 06:00
Belt Hold Bearish 1H 27 28/10/2022 11:00
Engulfing Bearish 1H 27 28/10/2022 11:00
Harami Cross 1W 28 15/05/2022
Harami Bullish 1W 28 15/05/2022
Bullish Hammer 5H 28 21/10/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1M 29 6/20
Bullish Engulfing 1M 29 6/20
Belt Hold Bearish 1D 30 03/10/2022
Bullish Hammer 1D 30 03/10/2022
Belt Hold Bullish 1D 31 30/09/2022
Belt Hold Bullish 5H 31 18/10/2022 10:00
Bullish doji Star 15 31 14/11/2022 13:00
Harami Bullish 15 31 14/11/2022 13:00
Harami Cross 15 31 14/11/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1M 32 3/20
Engulfing Bearish 1M 32 3/20
Abandoned Baby Bullish 1D 32 29/09/2022
Morning Doji Star 1D 32 29/09/2022
Doji Star Bearish 1H 32 26/10/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 32 01/11/2022 14:00
Deliberation Bearish 1M 33 01/20
Doji Star Bearish 1M 33 01/20
Bullish doji Star 1D 33 28/09/2022
Belt Hold Bullish 1H 33 26/10/2022 10:00
Bullish Engulfing 1H 33 26/10/2022 10:00
Stick Sandwich 1W 35 27/03/2022
Harami Cross Bearish 1D 36 23/09/2022
Belt Hold Bearish 5H 36 14/10/2022 06:00
Belt Hold Bearish 30 36 28/10/2022 11:00
Engulfing Bearish 30 36 28/10/2022 11:00
Dark Cloud Cover 1W 37 13/03/2022
Hanging Man 1D 38 21/09/2022
Dragonfly Bearish 1D 38 21/09/2022
Three White Soldiers 1H 38 24/10/2022 11:00
Doji Star Bearish 1D 39 20/09/2022
Hanging Man 1D 39 20/09/2022
Dragonfly Bearish 1D 39 20/09/2022
Belt Hold Bullish 1H 40 24/10/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 40 01/11/2022 14:00
Bullish Engulfing 1D 41 15/09/2022
Tri-Star Bearish 15 41 31/10/2022 13:30
Downside Gap Three Methods 1W 42 06/02/2022
Bullish Engulfing 1W 42 06/02/2022
Tri-Star Bearish 5H 42 10/10/2022 07:00
Tri-Star Bullish 1H 42 21/10/2022 13:00
Tri-Star Bearish 30 42 27/10/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1M 43 3/19
Engulfing Bearish 1M 43 3/19
Tri-Star Bullish 5H 43 07/10/2022 14:00
Tri-Star Bearish 1H 43 21/10/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 43 28/10/2022 14:45
Engulfing Bearish 1D 44 12/09/2022
Tri-Star Bearish 15 44 28/10/2022 11:15
Harami Cross Bearish 1D 45 09/09/2022
Tri-Star Bullish 1H 45 19/10/2022 13:00
Abandoned Baby Bearish 1W 46 02/01/2022
Tri-Star Bearish 30 46 26/10/2022 09:30
Doji Star Bearish 1W 47 26/12/2021
Deliberation Bearish 5H 47 05/10/2022 07:00
Doji Star Bearish 5H 47 05/10/2022 07:00
Bullish Engulfing 1W 48 19/12/2021
Morning Doji Star 1W 48 19/12/2021
Three Inside Up 1W 48 19/12/2021
Doji Star Bearish 1D 48 06/09/2022
Hanging Man 1D 48 06/09/2022
Dragonfly Bearish 1D 48 06/09/2022
Belt Hold Bullish 1H 48 18/10/2022 10:00
Three Outside Up 1M 49 9/18
Bullish doji Star 1W 49 12/12/2021
Harami Bullish 1W 49 12/12/2021
Harami Cross 1W 49 12/12/2021
Bullish Engulfing 1D 49 05/09/2022
Belt Hold Bullish 5H 49 03/10/2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 49 24/10/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 49 27/10/2022 10:15
Abandoned Baby Bullish 1M 50 8/18
Bullish Engulfing 1M 50 8/18
Morning Doji Star 1M 50 8/18
Morning Star 1M 50 8/18
Dragonfly Doji 1D 50 31/08/2022
Bullish doji Star 1M 51 7/18
Tri-Star Bearish 15 51 27/10/2022 09:15
Three Outside Down 1M 52 6/18
Upside Gap Three Methods 1W 52 21/11/2021
Engulfing Bearish 1W 52 21/11/2021
Evening Doji Star 1W 52 21/11/2021
Abandoned Baby Bearish 1W 52 21/11/2021
Bullish doji Star 1D 52 29/08/2022
Harami Bullish 1D 52 29/08/2022
Harami Cross 1D 52 29/08/2022
Three White Soldiers 30 52 24/10/2022 11:00
Belt Hold Bearish 1M 53 5/18
Engulfing Bearish 1M 53 5/18
Doji Star Bearish 1W 53 14/11/2021
Gravestone Doji 1W 53 14/11/2021
Bullish Engulfing 5H 53 29/09/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 53 26/10/2022 10:30
Tri-Star Bullish 5H 54 29/09/2022 06:00
Belt Hold Bullish 30 54 24/10/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1H 55 14/10/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 55 21/10/2022 14:30
Tri-Star Bearish 15 55 26/10/2022 09:30
Harami Cross Bearish 1H 56 13/10/2022 14:00
Bullish Hammer 1M 57 12/17
Bullish doji Star 1D 57 22/08/2022
Tri-Star Bullish 30 57 21/10/2022 13:00
Upside Gap Three Methods 1M 58 11/17
Tri-Star Bullish 15 58 24/10/2022 14:15
Belt Hold Bearish 1D 59 18/08/2022
Bullish Engulfing 1D 60 17/08/2022
Harami Cross Bearish 5H 60 23/09/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 60 24/10/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 61 19/10/2022 13:00
Three Inside Up 1W 63 05/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 63 21/09/2022 13:00
Doji Star Bearish 15 63 24/10/2022 10:45
Engulfing Bearish 1M 64 5/17
Tri-Star Bullish 30 64 18/10/2022 10:30
Belt Hold Bearish 1W 65 22/08/2021
Engulfing Bearish 1W 65 22/08/2021
Belt Hold Bearish 5H 65 20/09/2022 12:00
Engulfing Bearish 5H 65 20/09/2022 12:00
Evening Doji Star 5H 65 20/09/2022 12:00
Evening Star 5H 65 20/09/2022 12:00
Advance Block Bearish 1M 66 3/17
Doji Star Bearish 5H 66 20/09/2022 07:00
Tri-Star Bullish 1H 66 07/10/2022 13:00
Belt Hold Bullish 15 66 24/10/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 67 21/10/2022 14:45
Three Outside Up 1W 68 01/08/2021
Doji Star Bearish 1D 68 04/08/2022
Hanging Man 1D 68 04/08/2022
Dragonfly Bearish 1D 68 04/08/2022
Harami Cross Bearish 5H 68 16/09/2022 08:00
Bullish Engulfing 1W 69 25/07/2021
Bullish Engulfing 5H 69 15/09/2022 12:00
Tri-Star Bearish 1H 69 06/10/2022 10:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận NST

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Ngân Sơn
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email