CTCP Nam Việt (ANV)

Ho Chi Minh
36,500.0
-2,700.0(-6.89%)
 • Khối lượng:
  1,116,000
 • Giá Mua/Bán:
  0.0/0.0
 • Biên độ ngày:
  36,500.0 - 39,400.0

Dữ liệu Lịch sử ANV

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
05/09/2022 - 03/10/2022
36,500.039,300.039,400.036,500.01.12M-6.89%
39,200.038,350.039,200.036,000.01.14M+2.22%
38,350.041,900.042,450.038,350.0918.50K-6.92%
41,200.042,250.042,900.041,200.0717.60K-2.60%
42,300.043,000.043,400.041,150.0666.20K+0.24%
42,200.042,800.044,200.041,600.01.56M-5.59%
44,700.045,500.046,150.044,650.0589.00K-1.76%
45,500.043,000.045,500.042,650.0910.00K+4.12%
43,700.045,050.045,050.043,350.01.25M-4.59%
45,800.046,900.046,900.043,500.0874.60K+1.10%
45,300.048,600.048,600.045,300.02.21M-6.98%
48,700.050,600.050,900.048,400.01.38M-4.51%
51,000.050,900.051,900.050,500.01.24M+1.39%
50,300.049,550.050,900.049,550.0966.10K-0.20%
50,400.050,000.051,300.049,700.01.35M+0.40%
50,200.051,700.051,900.049,800.0867.70K-1.76%
51,100.050,400.051,100.049,200.01.00M+2.20%
50,000.050,000.051,000.048,500.01.62M+1.42%
49,300.052,400.053,500.049,300.02.33M-6.98%
53,000.054,200.055,600.053,000.01.38M-1.85%
54,000.055,000.055,000.053,500.0903.60K-0.92%
Cao nhất: 55,600.0Thấp nhất: 36,000.0Chênh lệch: 19,600.0Trung bình: 46,321.4% Thay đổi: -33.0
 • mai lên trần nè
  0
  • Về 15k
   0
   • len 35k
    0
    • về đỉnh cũ 30k
     0