CTCP Môi trường Nam Định (MND)

Hà Nội
9,400
0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    0/0
  • Biên độ ngày:
    9,400 - 9,400
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần

Môi trường Nam Định đã đạt mức giá giao dịch thấp nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

Bình luận MND

Bạn cảm thấy thế nào về Môi trường Nam Định?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)