CTCP MT Gas (MTG)

Hà Nội
4,100
-200(-4.65%)
  • Khối lượng:
    7,800
  • Giá Mua/Bán:
    3,500/4,400
  • Biên độ ngày:
    4,100 - 4,300

Bình luận MTG

Bạn cảm thấy thế nào về CTCP MT Gas?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)