Mirgor (MIRG)

Buenos Aires
3,760.00
-14.50(-0.38%)
  • Khối lượng:
    952
  • Giá Mua/Bán:
    3,740.00/3,760.00
  • Biên độ ngày:
    3,723.00 - 3,795.00

Dữ liệu Lịch sử MIRG

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
06/09/2022 - 06/10/2022
3,760.003,775.003,795.003,723.000.95K-0.40%
3,775.003,799.003,817.003,725.004.17K-0.63%
3,799.003,847.503,847.503,750.007.03K-0.26%
3,809.003,820.003,877.003,730.506.38K-0.24%
3,818.003,797.503,849.503,785.004.06K+2.15%
3,737.503,725.003,740.003,680.5012.72K+0.36%
3,724.003,789.503,789.503,700.007.88K-0.36%
3,737.503,770.003,820.003,700.002.08K-0.81%
3,768.003,950.003,950.003,644.5010.51K-3.35%
3,898.503,999.004,000.003,801.002.64K-3.60%
4,044.004,039.004,079.004,017.506.06K+0.11%
4,039.504,080.004,085.004,005.501.19K-0.69%
4,067.504,140.004,140.004,050.002.84K-0.77%
4,099.004,148.504,148.504,001.0014.03K+1.49%
4,039.004,119.504,119.504,002.002.91K-0.73%
4,068.504,100.004,199.504,030.502.80K-0.94%
4,107.004,099.504,174.504,050.006.16K+0.18%
4,099.504,100.004,100.004,010.004.82K+0.29%
4,087.503,960.004,099.503,960.003.58K+0.07%
4,084.504,041.004,100.004,001.004.38K+0.85%
4,050.004,081.004,190.004,001.004.15K-2.36%
4,148.004,140.004,240.004,050.007.07K-0.02%
4,149.004,199.004,199.004,100.507.60K-1.57%
Cao nhất: 4,240.00Thấp nhất: 3,644.50Chênh lệch: 595.50Trung bình: 3,952.59% Thay đổi: -10.79