CTCP Merufa (MRF)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
41,000
0(0.00%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
41,00041,000
Biên độ 52 tuần
20,60050,000
Giá đ.cửa hôm trước
41,000
Giá mở cửa
41,000
Biên độ ngày
41,000-41,000
Biên độ 52 tuần
20,600-50,000
Khối lượng
2,000
KLTB (3 thg)
6,796
Thay đổi 1 năm
-10.09%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
-
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

18,640.00
BOSH
-0.65%
1,000.25
AXBK
-3.92%
17.00
INFY
-1.05%
4.02
ABB
-0.50%
7,854.00
BJFN
-1.43%

Báo cáo Thu nhập B