CTCP Năng lượng và Môi trường Vicem, (VTV)

Hà Nội
4,700.0
+400.0(+9.30%)
  • Khối lượng:
    114,477
  • Giá Mua/Bán:
    0.0/0.0
  • Biên độ ngày:
    4,300.0 - 4,700.0
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay

Năng lượng và Môi trường Vicem, đã tăng gấp đôi (hoặc hơn) số cổ phiếu trung bình được giao dịch hàng ngày trong 3 tháng qua. Khối lượng cao thường thể hiện xu hướng mới và biến động giá cổ phiếu lớn hơn.

Dữ liệu Lịch sử VTV

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
28/10/2022 - 28/11/2022
4,700.04,300.04,700.04,300.0114.48K+9.30%
4,300.04,200.04,300.04,100.018.12K0.00%
4,300.04,300.04,300.04,200.07.60K-2.27%
4,400.04,300.04,400.04,200.017.90K+2.33%
4,300.04,200.04,400.03,900.058.63K+2.38%
4,200.04,300.04,600.04,200.058.21K-2.33%
4,300.04,100.04,400.04,100.026.70K0.00%
4,300.04,500.04,500.04,100.038.20K+4.88%
4,100.03,700.04,100.03,500.077.25K+7.89%
3,800.04,100.04,100.03,800.064.60K-9.52%
4,200.04,200.04,300.04,200.044.90K-8.70%
4,600.04,500.04,600.04,200.055.34K+4.55%
4,400.04,700.04,700.04,400.046.92K-8.33%
4,800.04,900.04,900.04,600.052.12K0.00%
4,800.04,600.05,000.04,600.055.10K-2.04%
4,900.05,200.05,200.04,600.078.52K-3.92%
5,100.05,200.05,200.05,000.041.60K-1.92%
5,200.05,400.05,400.05,200.029.42K-5.45%
5,500.05,500.05,600.05,400.024.40K0.00%
5,500.05,600.05,600.05,500.019.11K-1.79%
5,600.05,700.05,700.05,500.015.70K-1.75%
5,700.05,800.05,800.05,700.02.10K0.00%
Cao nhất: 5,800.0Thấp nhất: 3,500.0Chênh lệch: 2,300.0Trung bình: 4,681.8% Thay đổi: -17.5