Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 50% 0
😎 Đặc Quyền Ưu Đãi Mùa Hè – Giảm tới 50% cho công cụ chọn cổ phiếu có AI hỗ trợ của InvestingPro NHẬN ƯU ĐÃI
Đóng

Maghreb Inter Publicite (MIP)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.09 0.00    0.00%
10/07 - Dữ Liệu Trì Hoãn. Tiền tệ tính theo TND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Tunisia
Mã ISIN:  TN0007660012 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 0.09 / 0.10
 • Biên độ ngày: 0.09 - 0.09
Maghreb Inter Publicite 0.09 0.00 0.00%

Mô hình Nến MIP

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Maghreb Inter Publicite và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Homing Pigeon 1W Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bullish 1M 2 5/24
Tri-Star Bullish 30 2 01/07/2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 2 01/07/2024 16:00
Belt Hold Bullish 1W 3 16/06/2024
Tri-Star Bullish 1D 5 21/06/2024
Tri-Star Bullish 5H 5 21/06/2024 17:00
Tri-Star Bullish 1H 5 21/06/2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 5 21/06/2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 5 21/06/2024 18:00
Belt Hold Bullish 1M 6 01/24
Tri-Star Bullish 1W 6 21/04/2024
Tri-Star Bearish 1D 6 18/06/2024
Tri-Star Bearish 5H 6 18/06/2024 14:00
Tri-Star Bearish 1H 6 18/06/2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 6 18/06/2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 6 18/06/2024 18:00
Tri-Star Bearish 1W 10 18/02/2024
On Neck Bearish 1M 11 7/23
Tri-Star Bullish 1D 12 18/04/2024
Tri-Star Bullish 5H 12 18/04/2024 18:00
Tri-Star Bullish 1H 12 18/04/2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 12 18/04/2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 12 18/04/2024 18:00
Tri-Star Bullish 1W 14 14/01/2024
Tri-Star Bullish 1D 15 26/02/2024
Tri-Star Bullish 5H 15 26/02/2024 16:00
Tri-Star Bullish 1H 15 26/02/2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 15 26/02/2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 15 26/02/2024 18:00
Tri-Star Bearish 1D 16 21/02/2024
Tri-Star Bearish 5H 16 21/02/2024 16:00
Tri-Star Bearish 1H 16 21/02/2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 16 21/02/2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 16 21/02/2024 18:00
Belt Hold Bullish 1M 17 11/22
Bullish Engulfing 1M 17 11/22
Belt Hold Bearish 1M 22 6/22
Dark Cloud Cover 1M 22 6/22
Tri-Star Bullish 1D 22 19/01/2024
Tri-Star Bullish 5H 22 19/01/2024 18:00
Tri-Star Bullish 1H 22 19/01/2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 22 19/01/2024 18:00
Tri-Star Bullish 15 22 19/01/2024 18:00
Tri-Star Bearish 1H 23 10/01/2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 23 10/01/2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 23 10/01/2024 18:00
Dragonfly Doji 1W 24 16/07/2023
Belt Hold Bullish 1M 25 3/22
Bullish Engulfing 1M 25 3/22
Harami Cross 1W 26 25/06/2023
Harami Bullish 1W 26 25/06/2023
Bullish doji Star 1W 26 25/06/2023
Tri-Star Bearish 1M 32 7/21
Doji Star Bearish 1W 32 22/01/2023
Belt Hold Bullish 1W 33 15/01/2023
Tri-Star Bullish 1D 33 21/07/2023
Tri-Star Bullish 5H 33 21/07/2023 16:00
Tri-Star Bullish 1H 33 21/07/2023 16:00
Tri-Star Bullish 30 33 21/07/2023 16:00
Tri-Star Bullish 15 33 21/07/2023 16:00
Bullish doji Star 1W 34 01/01/2023
Harami Bullish 1W 34 01/01/2023
Harami Cross 1W 34 01/01/2023
Tri-Star Bearish 1H 34 18/07/2023 16:00
Tri-Star Bearish 30 34 18/07/2023 16:00
Tri-Star Bearish 15 34 18/07/2023 16:00
Three Outside Up 1M 35 3/21
Bullish Engulfing 1M 36 02/21
Belt Hold Bullish 1M 36 02/21
Tri-Star Bearish 1W 37 04/12/2022
Tri-Star Bullish 1D 38 11/07/2023
Tri-Star Bullish 5H 38 11/07/2023 16:00
Tri-Star Bullish 1H 38 11/07/2023 16:00
Tri-Star Bullish 30 38 11/07/2023 16:00
Tri-Star Bullish 15 38 11/07/2023 16:00
Tri-Star Bearish 1M 39 11/20
Doji Star Bearish 1W 40 06/11/2022
Tri-Star Bullish 1D 40 26/06/2023
Tri-Star Bullish 5H 40 26/06/2023 16:00
Tri-Star Bullish 1H 40 26/06/2023 18:00
Tri-Star Bullish 30 40 26/06/2023 18:00
Tri-Star Bullish 15 40 26/06/2023 18:00
Belt Hold Bullish 1W 41 30/10/2022
Bullish Engulfing 1W 41 30/10/2022
Tri-Star Bearish 1H 42 22/06/2023 18:00
Tri-Star Bearish 30 42 22/06/2023 18:00
Tri-Star Bearish 15 42 22/06/2023 18:00
Tri-Star Bullish 1M 44 10/19
Belt Hold Bullish 1W 45 18/09/2022
Tri-Star Bullish 1D 45 24/05/2023
Tri-Star Bullish 5H 45 24/05/2023 18:00
Tri-Star Bullish 1H 45 24/05/2023 18:00
Tri-Star Bullish 30 45 24/05/2023 18:00
Tri-Star Bullish 15 45 24/05/2023 18:00
Bullish doji Star 1M 47 3/19
Harami Bullish 1M 47 3/19
Harami Cross 1M 47 3/19
Tri-Star Bearish 1D 47 08/05/2023
Tri-Star Bearish 5H 47 08/05/2023 17:00
Tri-Star Bearish 1H 47 08/05/2023 18:00
Tri-Star Bearish 30 47 08/05/2023 18:00
Tri-Star Bearish 15 47 08/05/2023 18:00
Bullish doji Star 1W 49 21/08/2022
Dragonfly Doji 1W 49 21/08/2022
Tri-Star Bullish 1M 53 3/18
Tri-Star Bullish 1D 54 18/01/2023
Tri-Star Bullish 5H 54 18/01/2023 17:00
Tri-Star Bullish 1H 54 18/01/2023 18:00
Tri-Star Bullish 30 54 18/01/2023 18:00
Tri-Star Bullish 15 54 18/01/2023 18:00
Tri-Star Bullish 1D 56 05/01/2023
Tri-Star Bullish 5H 56 05/01/2023 14:00
Tri-Star Bullish 1H 56 05/01/2023 18:00
Tri-Star Bullish 30 56 05/01/2023 18:00
Tri-Star Bullish 15 56 05/01/2023 18:00
Three Outside Up 1W 59 08/05/2022
Tri-Star Bullish 1D 59 23/12/2022
Tri-Star Bullish 5H 59 23/12/2022 16:00
Tri-Star Bullish 1H 59 23/12/2022 18:00
Tri-Star Bullish 30 59 23/12/2022 18:00
Tri-Star Bullish 15 59 23/12/2022 18:00
Bullish Engulfing 1W 60 24/04/2022
Three Inside Up 1M 61 10/16
Tri-Star Bearish 1D 61 07/12/2022
Tri-Star Bearish 5H 61 07/12/2022 15:00
Tri-Star Bearish 1H 61 07/12/2022 18:00
Tri-Star Bearish 30 61 07/12/2022 18:00
Tri-Star Bearish 15 61 07/12/2022 18:00
Harami Bullish 1M 62 9/16
Harami Cross 1M 62 9/16
Tri-Star Bearish 1W 64 27/03/2022
Tri-Star Bullish 1W 67 06/03/2022
Tri-Star Bullish 1D 69 01/11/2022
Tri-Star Bullish 5H 69 01/11/2022 14:00
Tri-Star Bullish 1H 69 01/11/2022 18:00
Tri-Star Bullish 30 69 01/11/2022 18:00
Tri-Star Bullish 15 69 01/11/2022 18:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận MIP

Viết cảm nghĩ của bạn về Maghreb Inter Publicite
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email