CTCP Phụ tùng máy số 1 (FT1)

Hà Nội
47,000
+900(+1.95%)
  • Khối lượng:
    9,800
  • Giá Mua/Bán:
    30,000/38,000
  • Biên độ ngày:
    46,400 - 47,900
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay
1 / 2

Dữ liệu Lịch sử FT1

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
11/07/2022 - 11/08/2022
47,00047,00047,90046,4009.80K+1.95%
47,00047,00047,90046,4009.80K+1.95%
46,10047,50047,50046,1002.70K-1.91%
46,10047,50047,50046,1002.70K-1.91%
47,00045,00047,00045,0002.40K+5.62%
47,00045,00047,00045,0002.40K+5.62%
44,50043,80044,50043,8001.40K+1.60%
44,50043,80044,50043,8001.40K+1.60%
43,80043,80043,80043,8000.10K0.00%
43,80043,80043,80043,8000.10K0.00%
43,80043,80043,80043,8000.90K-0.45%
43,80043,80043,80043,8000.90K-0.45%
44,00044,00044,00044,0000.10K0.00%
44,00044,00044,00044,0000.10K0.00%
44,00044,00044,00043,8002.40K+1.15%
44,00044,00044,00043,8002.40K+1.15%
43,50042,00043,50042,0000.50K+1.16%
43,50042,00043,50042,0000.50K+1.16%
43,00043,00043,00043,0000.10K+2.38%
43,00043,00043,00043,0000.10K+2.38%
42,00042,10042,10042,0000.90K0.00%
42,00042,10042,10042,0000.90K0.00%
42,00042,00042,00042,0000.70K0.00%
42,00042,00042,00042,0000.70K0.00%
42,00042,00042,00042,0000.10K+4.74%
42,00042,00042,00042,0000.10K+4.74%
40,10040,10040,10040,1000.10K-4.52%
40,10040,10040,10040,1000.10K-14.68%
42,00042,00042,00042,0000.10K0.00%
42,00042,00042,00042,0000.20K-2.33%
Cao nhất: 47,900Thấp nhất: 40,100Chênh lệch: 7,800Trung bình: 43,653% Thay đổi: 9