LinkedIn Corporation (LNKD)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
195.98
0.00
(0.00%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
195.95
195.98
Biên độ 52 tuần
0.00
0.00
Khối lượng
0
Giá đ.cửa hôm trước
195.98
Giá mở cửa
195.95
Biên độ ngày
195.95-195.98
Biên độ 52 tuần
0-0
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
2,890,950
Thay đổi 1 năm
0.01%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
120,880,000
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Tin tức LinkedIn Corporation

Phân tích LinkedIn Corporation