Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

CTCP Lắp Máy - Thí nghiệm Cơ Điện (LCD)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
26,700.0 +0.0    +0.00%
17/05 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000LCD1 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 26,700.0 - 26,700.0
Lắp Máy - Thí nghiệm Cơ Điện 26,700.0 +0.0 +0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish Engulfing 1M Hiện tại
Belt Hold Bullish 1M Hiện tại
Three Inside Up 1M Hiện tại
Belt Hold Bearish 1W Hiện tại
Abandoned Baby Bullish 1D Hiện tại
Belt Hold Bullish 1D Hiện tại
Abandoned Baby Bullish 5H Hiện tại
Belt Hold Bullish 5H Hiện tại
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Bullish Engulfing 1H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bullish 30 1 15/04/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 1 15/04/2022 13:00
Harami Bullish 1M 2 3/22
Harami Cross 1M 2 3/22
Three Outside Up 1W 2 03/04/2022
Belt Hold Bullish 1W 3 27/03/2022
Bullish Engulfing 1W 3 27/03/2022
Three Inside Up 1W 3 27/03/2022
Belt Hold Bearish 5H 3 12/04/2022 06:00
Tri-Star Bullish 15 3 13/04/2022 11:00
Three Inside Down 1M 4 12/21
Harami Bullish 1W 4 27/02/2022
Harami Cross 1W 4 27/02/2022
Harami Bearish 1M 5 11/21
Belt Hold Bearish 30 5 12/04/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 5 12/04/2022 09:15
Three Outside Up 1M 6 10/21
Doji Star Bearish 1D 6 06/04/2022
Deliberation Bearish 1D 6 06/04/2022
Bullish Engulfing 1M 7 9/21
Three Outside Up 1D 7 04/04/2022
Tri-Star Bearish 1M 8 12/19
Belt Hold Bullish 1D 8 01/04/2022
Bullish Engulfing 1D 8 01/04/2022
Tri-Star Bullish 1D 9 01/03/2022
Tri-Star Bearish 1M 10 3/19
Bullish Engulfing 5H 10 01/04/2022 10:00
Belt Hold Bullish 5H 10 01/04/2022 10:00
Tri-Star Bearish 1M 13 8/18
Tri-Star Bearish 1H 13 04/04/2022 10:00
Tri-Star Bearish 5H 14 13/01/2022 07:00
Tri-Star Bullish 1H 14 01/04/2022 14:00
Tri-Star Bullish 1M 15 6/18
Doji Star Bearish 1W 15 26/09/2021
Three Outside Up 1W 15 26/09/2021
Tri-Star Bullish 30 15 01/04/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 15 04/04/2022 10:30
Belt Hold Bullish 1W 16 19/09/2021
Bullish Engulfing 1W 16 19/09/2021
Tri-Star Bullish 15 16 01/04/2022 14:15
Tri-Star Bullish 1M 17 3/18
Tri-Star Bullish 1W 17 12/09/2021
Tri-Star Bullish 5H 17 14/12/2021 12:00
Tri-Star Bearish 1W 18 22/12/2019
Tri-Star Bullish 30 18 01/03/2022 11:00
Harami Cross 1M 19 4/16
Harami Bullish 1M 19 4/16
Tri-Star Bearish 1H 19 13/01/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 19 01/03/2022 11:00
Three Outside Down 1D 20 25/10/2021
Tri-Star Bearish 30 20 13/01/2022 09:30
Tri-Star Bearish 1W 21 10/03/2019
Belt Hold Bearish 1D 21 22/10/2021
Engulfing Bearish 1D 21 22/10/2021
Tri-Star Bearish 15 21 13/01/2022 09:45
Bullish doji Star 1M 23 12/15
Tri-Star Bullish 1H 24 14/12/2021 13:00
Tri-Star Bearish 1D 25 18/10/2021
Tri-Star Bullish 30 25 14/12/2021 13:00
Bullish doji Star 5H 26 25/10/2021 12:00
Harami Bullish 5H 26 25/10/2021 12:00
Harami Cross 5H 26 25/10/2021 12:00
Tri-Star Bullish 15 26 14/12/2021 13:00
Tri-Star Bearish 5H 28 22/10/2021 14:00
Tri-Star Bullish 1W 29 17/06/2018
Tri-Star Bullish 1H 29 15/11/2021 10:00
Tri-Star Bearish 15 29 30/11/2021 13:15
Doji Star Bearish 1M 30 3/15
Tri-Star Bullish 30 30 15/11/2021 10:00
Three Outside Up 1M 31 02/15
Tri-Star Bullish 1W 31 25/03/2018
Doji Star Bearish 1D 31 08/10/2021
Tri-Star Bearish 1H 31 11/11/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1M 32 01/15
Bullish Engulfing 1M 32 01/15
Tri-Star Bearish 30 32 11/11/2021 14:30
Tri-Star Bullish 15 32 15/11/2021 10:00
Tri-Star Bearish 5H 33 18/10/2021 10:00
Bullish doji Star 1W 34 27/03/2016
Tri-Star Bullish 30 34 26/10/2021 13:00
Tri-Star Bearish 15 34 11/11/2021 14:45
Homing Pigeon 1W 35 20/03/2016
Tri-Star Bearish 1W 37 28/02/2016
Tri-Star Bullish 30 37 25/10/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 37 26/10/2021 09:45
Tri-Star Bullish 1W 39 13/12/2015
Tri-Star Bearish 1H 39 22/10/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 39 25/10/2021 09:30
Tri-Star Bullish 1D 40 16/09/2021
Doji Star Bearish 5H 40 08/10/2021 10:00
Tri-Star Bearish 30 40 22/10/2021 14:00
Tri-Star Bullish 15 40 25/10/2021 13:00
Bullish doji Star 1W 41 22/11/2015
Tri-Star Bearish 1D 41 24/12/2019
Tri-Star Bullish 1D 42 18/04/2019
Belt Hold Bearish 1M 43 02/14
Tri-Star Bullish 1W 43 01/11/2015
Tri-Star Bullish 15 43 25/10/2021 09:30
Tri-Star Bearish 15 44 22/10/2021 14:00
Three Outside Up 1M 45 12/13
Harami Cross 1W 45 12/07/2015
Harami Bullish 1W 45 12/07/2015
Belt Hold Bullish 1M 46 11/13
Bullish Engulfing 1M 46 11/13
Tri-Star Bearish 1D 46 01/03/2019
Tri-Star Bearish 1W 48 14/06/2015
Tri-Star Bearish 1M 49 5/13
Tri-Star Bullish 5H 49 23/09/2021 10:00
Tri-Star Bullish 5H 51 16/09/2021 08:00
Tri-Star Bearish 15 51 18/10/2021 13:15
Harami Cross Bearish 1M 52 01/13
Tri-Star Bearish 5H 52 24/12/2019 11:00
Doji Star Bearish 1H 52 08/10/2021 14:00
Harami Cross 1W 53 19/04/2015
Tri-Star Bullish 5H 53 18/04/2019 06:00
Harami Cross Bearish 1M 54 4/12
Belt Hold Bearish 1W 54 12/04/2015
Engulfing Bearish 1W 54 12/04/2015
Tri-Star Bearish 5H 54 10/04/2019 08:00
Doji Star Bearish 30 55 08/10/2021 14:00
Tri-Star Bullish 5H 56 15/03/2019 12:00
Tri-Star Bearish 5H 57 01/03/2019 08:00
Tri-Star Bearish 30 57 07/10/2021 13:00
Bullish doji Star 1M 58 12/11
Dragonfly Doji 1M 58 12/11
Tri-Star Bullish 1H 61 23/09/2021 10:00
Evening Star 1M 62 8/11
Evening Doji Star 1M 62 8/11
Abandoned Baby Bearish 1M 62 8/11
Tri-Star Bullish 1D 62 18/06/2018
Three Outside Up 1M 63 7/11
Three Outside Up 1W 63 25/01/2015
Tri-Star Bullish 1H 63 16/09/2021 09:00
Bullish Engulfing 1M 64 6/11
Belt Hold Bullish 1W 64 18/01/2015
Bullish Engulfing 1W 64 18/01/2015
Tri-Star Bullish 1D 64 30/03/2018
Tri-Star Bearish 1H 64 24/12/2019 13:00
Tri-Star Bullish 1H 65 18/04/2019 10:00
Three Black Crows 1M 66 4/11
Tri-Star Bullish 1D 66 08/04/2016
Tri-Star Bearish 1H 66 10/04/2019 09:00
Tri-Star Bullish 1H 68 15/03/2019 14:00
Bullish Engulfing 1M 69 01/11
Tri-Star Bullish 1D 69 21/03/2016
Tri-Star Bearish 1H 69 01/03/2019 10:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận LCD

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Lắp Máy - Thí nghiệm Cơ Điện
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email