Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (L62)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
7,900.0 0.0    0.00%
14:45:00 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000L623 
 • Khối lượng: 15,400
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 7,500.0 - 8,000.0
Lilama 69-2 7,900.0 0.0 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Engulfing Bearish 1H Hiện tại
Evening Doji Star 30 Hiện tại
Evening Star 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish Engulfing 1M 2 9/21
Three Inside Up 1M 2 9/21
Deliberation Bearish 30 2 29/11/2021 10:30
Doji Star Bearish 30 2 29/11/2021 10:30
Dragonfly Doji 1M 3 8/21
Harami Bullish 1M 3 8/21
Harami Cross 1M 3 8/21
Homing Pigeon 5H 4 25/11/2021 13:00
Bullish Engulfing 1H 5 26/11/2021 13:00
Bullish Hammer 1H 5 26/11/2021 13:00
Tri-Star Bearish 30 5 29/11/2021 09:00
Deliberation Bearish 1W 6 17/10/2021
Doji Star Bearish 15 6 29/11/2021 09:45
Harami Cross Bearish 1H 7 26/11/2021 10:00
Tri-Star Bearish 15 8 29/11/2021 09:00
Belt Hold Bearish 1D 9 16/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 9 23/11/2021 06:00
Belt Hold Bearish 1M 10 11/20
Engulfing Bearish 1M 10 11/20
Doji Star Bearish 1M 11 10/20
Harami Cross Bearish 30 11 26/11/2021 10:00
Dark Cloud Cover 5H 12 19/11/2021 07:00
Belt Hold Bullish 1W 14 22/08/2021
Abandoned Baby Bullish 1D 15 08/11/2021
Tri-Star Bearish 15 15 26/11/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1W 16 08/08/2021
Dragonfly Doji 1W 17 01/08/2021
Dark Cloud Cover 1D 17 04/11/2021
Belt Hold Bearish 5H 17 16/11/2021 09:00
Engulfing Bearish 5H 17 16/11/2021 09:00
Evening Doji Star 5H 17 16/11/2021 09:00
Evening Star 5H 17 16/11/2021 09:00
Harami Bullish 1W 18 18/07/2021
Harami Cross 1W 18 18/07/2021
Dragonfly Bearish 5H 18 15/11/2021 13:00
Doji Star Bearish 5H 18 15/11/2021 13:00
Hanging Man 5H 18 15/11/2021 13:00
Deliberation Bearish 5H 18 15/11/2021 13:00
Bullish doji Star 1M 19 01/19
Harami Cross Bearish 15 19 26/11/2021 10:00
Bullish Hammer 1W 20 04/07/2021
Belt Hold Bearish 1D 21 29/10/2021
Belt Hold Bullish 1H 21 22/11/2021 13:00
Three White Soldiers 1D 22 28/10/2021
Engulfing Bearish 1M 24 8/18
Belt Hold Bullish 1D 24 20/10/2021
Harami Bullish 1H 24 19/11/2021 13:00
Harami Cross 1H 24 19/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 5H 25 10/11/2021 08:00
Doji Star Bearish 1D 26 18/10/2021
Tri-Star Bullish 30 26 23/11/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1W 27 16/05/2021
Belt Hold Bullish 5H 28 08/11/2021 06:00
Dragonfly Doji 1W 29 02/05/2021
Belt Hold Bearish 1D 29 13/10/2021
Bullish Hammer 1W 30 25/04/2021
Belt Hold Bearish 1M 31 8/17
Separating Lines Bullish 1M 32 7/17
Belt Hold Bullish 1W 32 11/04/2021
Harami Cross Bearish 1D 32 08/10/2021
Shooting Star 5H 32 04/11/2021 07:00
Bullish Hammer 1H 32 18/11/2021 09:00
Dragonfly Doji 30 32 22/11/2021 10:30
Belt Hold Bullish 1W 33 04/04/2021
Bullish Engulfing 1D 33 07/10/2021
Deliberation Bearish 5H 33 03/11/2021 11:00
Doji Star Bearish 5H 33 03/11/2021 11:00
Deliberation Bearish 1H 33 17/11/2021 14:00
Belt Hold Bullish 30 33 22/11/2021 10:00
Three Outside Up 5H 35 02/11/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1W 36 10/01/2021
Belt Hold Bullish 1D 36 04/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 36 01/11/2021 14:00
Bullish Engulfing 5H 36 01/11/2021 14:00
Morning Doji Star 5H 36 01/11/2021 14:00
Morning Star 5H 36 01/11/2021 14:00
Three Inside Up 5H 36 01/11/2021 14:00
Tri-Star Bullish 15 36 23/11/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1D 37 01/10/2021
Harami Cross 5H 37 01/11/2021 09:00
Harami Bullish 5H 37 01/11/2021 09:00
Bullish doji Star 5H 37 01/11/2021 09:00
Harami Bullish 30 37 19/11/2021 13:00
Harami Cross 30 37 19/11/2021 13:00
Tri-Star Bearish 15 37 23/11/2021 09:45
Belt Hold Bearish 1W 38 15/11/2020
Engulfing Bearish 1W 38 15/11/2020
Belt Hold Bullish 1D 38 30/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 38 29/10/2021 11:00
Tri-Star Bullish 15 38 22/11/2021 14:45
Harami Cross Bearish 5H 39 28/10/2021 10:00
Three Outside Down 1H 39 16/11/2021 10:00
Tri-Star Bearish 15 39 22/11/2021 14:15
Belt Hold Bearish 1H 40 16/11/2021 09:00
Engulfing Bearish 1H 40 16/11/2021 09:00
Harami Bullish 30 40 19/11/2021 10:00
Harami Cross 30 40 19/11/2021 10:00
Doji Star Bearish 5H 41 27/10/2021 14:00
Hanging Man 1H 41 15/11/2021 13:00
Dragonfly Bearish 1H 41 15/11/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 41 19/11/2021 09:30
Dragonfly Bearish 1D 42 24/09/2021
Doji Star Bearish 1D 42 24/09/2021
Deliberation Bearish 1D 42 24/09/2021
Hanging Man 1D 42 24/09/2021
Belt Hold Bearish 1H 42 15/11/2021 11:00
Doji Star Bearish 5H 43 20/10/2021 12:00
Tri-Star Bullish 15 43 22/11/2021 13:00
Belt Hold Bullish 5H 44 20/10/2021 07:00
Belt Hold Bearish 1M 45 6/16
Engulfing Bearish 1M 45 6/16
Belt Hold Bearish 1D 45 21/09/2021
Evening Doji Star 1H 46 12/11/2021 11:00
Evening Star 1H 46 12/11/2021 11:00
Engulfing Bearish 1H 46 12/11/2021 11:00
Belt Hold Bearish 1H 46 12/11/2021 11:00
Three Outside Up 30 46 18/11/2021 11:00
Tri-Star Bullish 1W 47 12/05/2019
Doji Star Bearish 1H 47 12/11/2021 10:00
Bullish Engulfing 30 47 18/11/2021 10:30
Bullish doji Star 30 48 18/11/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 48 19/11/2021 14:45
Three Outside Up 1H 49 11/11/2021 14:00
Bullish Hammer 30 49 18/11/2021 09:30
Engulfing Bearish 30 49 18/11/2021 09:30
Belt Hold Bearish 30 49 18/11/2021 09:30
Doji Star Bearish 1M 50 7/15
Three Outside Up 1M 50 7/15
Three Outside Up 5H 50 14/10/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1M 51 6/15
Bullish Engulfing 1M 51 6/15
Abandoned Baby Bullish 5H 51 14/10/2021 06:00
Belt Hold Bullish 5H 51 14/10/2021 06:00
Bullish Engulfing 5H 51 14/10/2021 06:00
Belt Hold Bullish 1D 52 10/09/2021
Harami Cross Bearish 1M 53 4/15
Belt Hold Bearish 5H 53 13/10/2021 05:00
Harami Cross 15 53 19/11/2021 13:15
Harami Bullish 15 53 19/11/2021 13:15
Belt Hold Bearish 5H 54 12/10/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 54 17/11/2021 10:30
Doji Star Bearish 1M 55 02/15
Belt Hold Bullish 1D 55 25/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 56 11/10/2021 13:00
Belt Hold Bearish 1M 57 12/14
Engulfing Bearish 1M 57 12/14
Doji Star Bearish 1D 57 18/08/2021
Harami Bullish 5H 57 11/10/2021 08:00
Harami Cross 5H 57 11/10/2021 08:00
Hanging Man 1M 58 11/14
Gravestone Doji 1H 58 09/11/2021 14:00
Harami Cross Bearish 1H 59 09/11/2021 13:00
Harami Bullish 15 59 19/11/2021 09:45
Harami Cross 15 59 19/11/2021 09:45
Doji Star Bearish 1D 60 05/08/2021
Hanging Man 1D 60 05/08/2021
Dragonfly Bearish 1D 60 05/08/2021
Dragonfly Doji 1D 60 05/08/2021
Belt Hold Bullish 30 60 16/11/2021 11:00
Belt Hold Bearish 15 60 19/11/2021 09:30
Engulfing Bearish 15 60 19/11/2021 09:30
Belt Hold Bullish 1D 61 04/08/2021
Harami Bullish 30 61 16/11/2021 10:30
Harami Cross 30 61 16/11/2021 10:30
Three Outside Down 30 62 16/11/2021 10:00
Falling Three Methods 30 62 16/11/2021 10:00
Deliberation Bearish 15 62 19/11/2021 09:00
Doji Star Bearish 15 62 19/11/2021 09:00
Engulfing Bearish 5H 63 06/10/2021 08:00
Belt Hold Bearish 30 63 16/11/2021 09:00
Engulfing Bearish 30 63 16/11/2021 09:00
Three Inside Down 1M 64 5/14
Belt Hold Bullish 1H 64 08/11/2021 09:00
Harami Bearish 1M 65 4/14
Belt Hold Bearish 30 65 15/11/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 66 15/11/2021 11:00
Three Inside Up 1M 67 02/14
On Neck Bearish 1D 67 13/07/2021
Doji Star Bearish 15 67 18/11/2021 13:15
Harami Bullish 1M 68 01/14
Harami Cross 1M 68 01/14
Belt Hold Bullish 1D 69 08/07/2021
Belt Hold Bearish 30 69 15/11/2021 09:30
Three Outside Up 15 69 18/11/2021 11:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận L62

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Lilama 69-2
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email