🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%

CTCP Lilama 3 (LM3)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
3,300
+400(+13.79%)
Đóng cửa
Điểm LM3
Giá Trị Hợp Lý
Biên độ ngày
3,3003,300
Biên độ 52 tuần
1,9003,400
Giá đ.cửa hôm trước
2,900
Giá mở cửa
3,300
Biên độ ngày
3,300-3,300
Biên độ 52 tuần
1,900-3,400
Khối lượng
100
KLTB (3 thg)
181
Thay đổi 1 năm
-15.38%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ
5,150,000
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Chuỗi Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về LM3?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty CTCP Lilama 3

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 là một công ty có trụ sở tại Việt Nam, với các hoạt động kinh doanh chính như xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng công nghiệp, thương mại và dân dụng trên khắp Việt Nam. Các hoạt động kinh doanh thường xuyên khác của Công ty, cùng với các công ty con và công ty liên doanh, được phân vào ba bộ phận chính, bao gồm bộ phận Sản xuất, gồm những hoạt động sản xuất kim loại kết cấu, bồn chứa hạng nặng và các thiết bị công nghiệp; bộ phận Bán buôn gồm hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, hoá chất và máy móc công nghiệp, và bộ phận Dịch vụ, gồm vận tải, đầu tư hỗn hợp, thiết kế công nghiệp cũng như kinh doanh dịch vụ cơ khí.

Nhân viên
496
Thị trường
Việt Nam
Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.