Ktis (058860)

Seoul
Tiền tệ tính theo KRW
Miễn trừ Trách nhiệm
3,650
0
(0.00%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
3,580
3,690
Biên độ 52 tuần
2,205
5,230
Khối lượng
529,632
Giá đ.cửa hôm trước
3,650
Giá mở cửa
3,660
Biên độ ngày
3,580-3,690
Biên độ 52 tuần
2,205-5,230
Khối lượng
529,632
KLTB (3 thg)
2,890,584
Thay đổi 1 năm
48.47%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
30,619,782
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

79,000
001570
+2.60%
5,150
072130
+3.00%
32,650
304100
-0.15%

Phân tích Ktis