Korea Circuit (007810)

Seoul
16,630
+100(+0.60%)
  • Khối lượng:
    566,378
  • Giá Mua/Bán:
    16,630/16,640
  • Biên độ ngày:
    16,300 - 17,020
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay

Korea Circuit đã tăng gấp đôi (hoặc hơn) số cổ phiếu trung bình được giao dịch hàng ngày trong 3 tháng qua. Khối lượng cao thường thể hiện xu hướng mới và biến động giá cổ phiếu lớn hơn.

Phân tích 007810