Korea Circuit (007810)

Seoul
Tiền tệ tính theo KRW
Miễn trừ Trách nhiệm
16,150
+400(+2.54%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử 007810

Khung Thời Gian
Daily
09/11/2023 - 09/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
16,15015,95016,18015,860147.52K+2.54%
15,75015,82015,90015,61055.68K-1.32%
15,96015,84016,08015,84088.29K+1.01%
15,80016,18016,24015,6700.05K-2.77%
16,25016,77016,79016,220167.30K-3.10%
16,77016,77016,77016,7700.00%
16,77016,67016,77016,350154.58K+0.60%
16,67016,95017,00016,6501.09K-0.95%
16,83016,83017,07016,520411.87K0.00%
16,83016,49016,90016,1200.48K+2.75%
16,38015,48016,64015,300477.50K+5.75%
15,49015,49015,49015,4900.00%
15,49015,55015,65015,36079.42K-0.06%
15,50016,05016,10015,4200.01K-2.94%
15,97015,20016,28015,150221.61K+2.70%
15,55015,57015,77015,4000.07K+1.17%
15,37015,02015,67015,020119.42K+2.13%
15,05015,10015,42015,030153.34K-0.13%
15,07014,83015,13014,68067.41K+1.41%
14,86014,84015,09014,730109.85K+2.48%
14,50014,07014,57014,07048.91K+3.13%
14,06014,65014,75014,060100.44K-3.17%
14,52014,30014,61014,25051.83K-0.14%
14,54014,59014,80014,4200.01K-0.75%
Cao nhất
17,070
% Thay đổi
10
Trung bình
15,672
Chênh lệch
3,010
Thấp nhất
14,060