Prime US REIT (PRIE)

Singapore
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
0.16
+0.01(+5.96%)
Đóng cửa

Phân tích Kỹ thuật PRIE

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Mua
Mua12Trung Tính1Bán6

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Mua Mạnh
Mua6Trung Tính1Bán0

Trung bình Động

Trung Tính
Mua6Bán6

Tổng kết:Mua

Trung bình Động:Trung TínhMua: (6)Bán: (6)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Mua MạnhMua: (6)Bán: (0)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Mua MạnhMua: 6Trung Tính: 1Bán: 0
05/12/2023 09:55 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)65.4Mua
STOCH(9,6)66.667Mua
STOCHRSI(14)100Mua quá mức
MACD(12,26)0Trung Tính
ADX(14)86.655Mua quá mức
Williams %R0Mua quá mức
CCI(14)157.0957Mua
ATR(14)0.0007Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14)0.0071Mua
Ultimate Oscillator95.238Mua quá mức
ROC6.667Mua
Bull/Bear Power(13)0.012Mua

Trung bình Động

Tổng kết: Trung TínhMua: 6Bán: 6
05/12/2023 09:55 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
0.16
Bán
0.16
Bán
MA10
0.15
Mua
0.16
Bán
MA20
0.15
Mua
0.15
Mua
MA50
0.15
Mua
0.15
Mua
MA100
0.17
Bán
0.16
Bán
MA200
0.16
Bán
0.15
Mua

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển0.160.160.160.160.160.160.16
Fibonacci0.160.160.160.160.160.160.16
Camarilla0.160.160.160.160.160.160.16
Woodie0.160.160.160.160.160.160.16
DeMark--0.160.160.16--