Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (ICT)

Ho Chi Minh
16,350.00
+250.00(+1.55%)
 • Khối lượng:
  29,900
 • Giá Mua/Bán:
  16,350.00/16,400.00
 • Biên độ ngày:
  16,100.00 - 16,400.00
 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Việt Nam
 • Mã ISIN:VN000000ICT3

Bình luận ICT

Bạn cảm thấy thế nào về Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)