JG Summit Holdings Inc (JGS)

54.300
-0.750(-1.36%)
  • Khối lượng:
    1,424,540
  • Giá Mua/Bán:
    54.300/54.900
  • Biên độ ngày:
    54.300 - 55.800
Kết quả lợi tức dự kiến ngày hôm nay

Dữ liệu Lịch sử JGS

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
12/07/2022 - 12/08/2022
54.30055.05055.60054.3001.42M-1.36%
55.05054.65055.50054.4001.41M+1.19%
54.40053.35054.85053.000970.23K+0.74%
54.00054.50054.50053.0001.23M-1.82%
55.00054.00055.00052.300493.21K+2.33%
53.75055.00055.45053.6001.81M-2.27%
55.00055.45055.45054.7001.26M-0.90%
55.50052.50055.50052.5001.62M+2.78%
54.00053.00054.00051.8001.69M+1.89%
53.00051.60053.00051.600535.46K+2.91%
51.50054.60054.60051.5001.79M-6.36%
55.00052.95055.00052.6501.86M+3.87%
52.95051.05052.95051.0501.25M+0.86%
52.50051.10052.50051.000446.15K+2.74%
51.10051.40051.40050.200303.69K-0.78%
51.50051.30052.30051.1501.26M-0.96%
52.00051.65052.90051.6502.70M-0.86%
52.45052.00052.45050.5501.25M+0.77%
52.05050.10052.05050.1001.18M+2.26%
50.90049.55050.90049.550635.63K-0.20%
51.00050.35051.00049.3001.60M+2.00%
50.00049.60050.50049.550940.00K+0.81%
49.60050.80051.50049.4001.41M-2.36%
50.80050.00052.70050.0002.74M+1.70%
Cao nhất: 55.600Thấp nhất: 49.300Chênh lệch: 6.300Trung bình: 52.806% Thay đổi: 8.709