Jeronimo Martins SGPS SA (0EXG)

22.48
+0.17(+0.76%)
  • Khối lượng:
    9,298
  • Giá Mua/Bán:
    22.04/23.02
  • Biên độ ngày:
    22.48 - 22.48

Dữ liệu Lịch sử 0EXG

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
11/07/2022 - 09/08/2022
22.4822.4422.6822.449.30K+0.54%
22.3622.3822.4222.2494.32K-0.80%
22.5422.5622.5822.2081.20K-0.31%
22.6122.7022.7422.46256.31K+1.57%
22.2622.5622.5622.26101.09K-1.68%
22.6422.7622.9422.64184.78K-0.09%
22.6622.6823.0022.5642.13K-0.35%
22.7423.0623.0822.52119.90K-0.61%
22.8822.4823.3622.48235.88K+1.42%
22.5621.5022.7821.50500.32K+3.96%
21.7021.2821.7021.26116.48K+0.74%
21.5421.2421.5421.24264.48K+1.84%
21.1521.2021.6021.1565.52K-0.61%
21.2820.9221.3020.9293.44K+0.66%
21.1421.5021.5021.0297.33K-0.47%
21.2421.2621.5621.20166.87K+0.28%
21.1821.1621.3821.10188.21K+1.44%
20.8820.2621.1620.26339.91K+3.47%
20.1820.3820.3820.0289.66K-0.05%
20.1920.5220.5420.08148.58K-2.04%
20.6120.6220.7420.48249.26K-0.96%
20.8121.1821.1820.64351.59K-1.19%
Cao nhất: 23.36Thấp nhất: 20.02Chênh lệch: 3.34Trung bình: 21.71% Thay đổi: 6.74