Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

IPS Securex Holdings Ltd (IPSS)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.065 +0.002    +3.17%
08:00:00 - Dữ Liệu Trì Hoãn. Tiền tệ tính theo SGD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Singapore
Mã ISIN:  SG1BJ0000005 
S/N:  42N
 • Khối lượng: 100
 • Giá Mua/Bán: 0.060 / 0.065
 • Biên độ ngày: 0.065 - 0.065
IPS Securex Holdings Ltd 0.065 +0.002 +3.17%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 1M Hiện tại
Bullish Engulfing 1M Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish doji Star 1M 1 9/21
Shooting Star 1W 1 10/10/2021
Inverted Hammer 1W 1 10/10/2021
Dragonfly Doji 1W 2 03/10/2021
Three Outside Up 1H 3 21/10/2021 14:00
Bullish doji Star 1M 4 6/21
Three Inside Up 1H 4 21/10/2021 13:00
Harami Cross Bearish 30 4 21/10/2021 14:30
Harami Bullish 1H 5 21/10/2021 12:00
Harami Cross 1H 5 21/10/2021 12:00
Harami Cross Bearish 15 5 21/10/2021 14:15
Bullish Hammer 1W 6 29/08/2021
Harami Cross Bearish 1D 6 14/10/2021
Deliberation Bearish 5H 6 18/10/2021 15:00
Belt Hold Bullish 5H 8 18/10/2021 05:00
Bullish doji Star 1M 9 01/21
Harami Cross Bearish 1H 9 20/10/2021 15:00
Bullish Engulfing 1D 12 21/09/2021
Belt Hold Bullish 1D 12 21/09/2021
Harami Cross Bearish 30 12 21/10/2021 09:00
Abandoned Baby Bullish 1W 14 04/07/2021
Inverted Hammer 1W 14 04/07/2021
Harami Cross Bearish 30 14 20/10/2021 15:00
Bullish doji Star 1W 15 27/06/2021
Tri-Star Bullish 5H 15 07/10/2021 14:00
Three Black Crows 1W 16 20/06/2021
Belt Hold Bullish 1D 16 15/09/2021
Harami Cross Bearish 15 16 21/10/2021 09:00
Tri-Star Bullish 1D 17 14/09/2021
Tri-Star Bullish 1H 19 18/10/2021 14:00
Harami Cross Bearish 15 19 20/10/2021 15:00
Tri-Star Bullish 30 22 19/10/2021 08:30
Tri-Star Bearish 30 23 19/10/2021 08:00
Belt Hold Bullish 1W 24 25/04/2021
Bullish Engulfing 1D 24 31/08/2021
Tri-Star Bearish 5H 24 16/09/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1H 24 18/10/2021 08:00
Tri-Star Bullish 1H 26 15/10/2021 11:00
Tri-Star Bullish 30 26 18/10/2021 14:30
Tri-Star Bullish 15 27 19/10/2021 08:30
Belt Hold Bearish 1D 28 23/08/2021
Engulfing Bearish 1D 28 23/08/2021
Tri-Star Bullish 5H 28 14/09/2021 11:00
Tri-Star Bearish 15 28 19/10/2021 08:15
Bullish Engulfing 1M 29 3/19
Tri-Star Bullish 1H 29 14/10/2021 15:00
Belt Hold Bullish 1D 31 18/08/2021
Doji Star Bearish 1H 31 13/10/2021 16:00
Tri-Star Bullish 15 31 18/10/2021 14:30
Engulfing Bearish 1W 32 28/02/2021
Harami Bullish 30 32 18/10/2021 09:00
Harami Cross 30 32 18/10/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 32 18/10/2021 13:00
Inverted Hammer 1W 34 14/02/2021
Belt Hold Bullish 30 34 18/10/2021 08:00
Tri-Star Bullish 15 35 18/10/2021 10:30
Belt Hold Bullish 1W 36 31/01/2021
Downside Gap Three Methods 5H 36 31/08/2021 12:00
Belt Hold Bullish 5H 36 31/08/2021 12:00
Bullish Engulfing 5H 36 31/08/2021 12:00
Belt Hold Bearish 1H 36 13/10/2021 10:00
Dark Cloud Cover 1H 36 13/10/2021 10:00
Tri-Star Bullish 30 36 15/10/2021 11:30
Dragonfly Doji 1D 37 06/08/2021
Harami Bullish 15 37 18/10/2021 09:15
Harami Cross 15 37 18/10/2021 09:15
Belt Hold Bullish 1M 39 4/18
Belt Hold Bearish 5H 39 25/08/2021 11:00
Tri-Star Bullish 1H 39 07/10/2021 15:00
Tri-Star Bullish 30 39 14/10/2021 15:30
Belt Hold Bullish 15 40 18/10/2021 08:00
Harami Cross Bearish 30 41 13/10/2021 16:00
Tri-Star Bullish 15 42 15/10/2021 11:45
Engulfing Bearish 5H 43 23/08/2021 09:00
Belt Hold Bearish 5H 43 23/08/2021 09:00
Belt Hold Bullish 30 43 13/10/2021 15:00
Bullish Engulfing 30 43 13/10/2021 15:00
Three Outside Down 1W 44 06/12/2020
Engulfing Bearish 1W 45 29/11/2020
Belt Hold Bullish 1H 45 20/09/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 45 14/10/2021 15:45
Homing Pigeon 1D 47 13/07/2021
Tri-Star Bearish 1H 48 16/09/2021 14:00
Tri-Star Bearish 30 48 13/10/2021 10:30
Harami Cross Bearish 15 48 13/10/2021 15:45
Harami Bullish 1W 49 01/11/2020
Harami Cross 1W 49 01/11/2020
Abandoned Baby Bullish 1D 49 09/07/2021
Belt Hold Bullish 1D 49 09/07/2021
Belt Hold Bullish 5H 49 18/08/2021 14:00
Bullish Engulfing 5H 49 18/08/2021 14:00
Dragonfly Doji 1D 50 08/07/2021
Bullish doji Star 1D 50 08/07/2021
Tri-Star Bullish 1H 50 15/09/2021 15:00
Doji Star Bearish 30 50 13/10/2021 09:30
Doji Star Bearish 15 50 13/10/2021 15:15
Shooting Star 1D 51 07/07/2021
Tri-Star Bullish 5H 51 17/08/2021 08:00
Belt Hold Bullish 15 51 13/10/2021 15:00
Bullish Engulfing 15 51 13/10/2021 15:00
Tri-Star Bullish 1H 52 14/09/2021 12:00
Three Inside Up 1D 53 05/07/2021
Tri-Star Bullish 30 53 07/10/2021 15:30
Harami Bullish 1D 54 02/07/2021
Harami Cross 1D 54 02/07/2021
Tri-Star Bullish 5H 54 13/08/2021 14:00
Tri-Star Bearish 1H 54 09/09/2021 09:00
Falling Three Methods 1M 55 12/16
Upside Gap Three Methods 1M 56 11/16
Harami Bullish 5H 56 11/08/2021 12:00
Harami Cross 5H 56 11/08/2021 12:00
Tri-Star Bearish 30 56 22/09/2021 15:30
Bullish Engulfing 15 56 13/10/2021 12:30
Belt Hold Bullish 15 56 13/10/2021 12:30
Belt Hold Bullish 1D 57 29/06/2021
Tri-Star Bearish 15 58 13/10/2021 10:15
Belt Hold Bearish 1D 59 25/06/2021
Bullish doji Star 5H 59 10/08/2021 06:00
Harami Bullish 5H 59 10/08/2021 06:00
Harami Cross 5H 59 10/08/2021 06:00
Harami Cross 1D 60 24/06/2021
Bullish doji Star 1D 60 24/06/2021
Harami Bullish 1D 60 24/06/2021
Tri-Star Bullish 30 60 20/09/2021 13:30
Deliberation Bearish 15 60 13/10/2021 09:45
Doji Star Bearish 15 60 13/10/2021 09:45
Tri-Star Bullish 5H 61 02/08/2021 13:00
Tri-Star Bearish 30 61 20/09/2021 13:00
Bullish Hammer 1M 62 5/16
Harami Cross 1D 63 18/06/2021
Harami Bullish 1D 63 18/06/2021
Tri-Star Bullish 5H 63 30/07/2021 15:00
Tri-Star Bearish 30 64 16/09/2021 14:00
Tri-Star Bullish 15 64 07/10/2021 15:45
Engulfing Bearish 1W 65 12/07/2020
Upside Gap Three Methods 1W 65 12/07/2020
Dragonfly Doji 1D 65 16/06/2021
Evening Doji Star 1M 66 01/16
Evening Star 1M 66 01/16
Dragonfly Doji 1D 66 15/06/2021
Tri-Star Bullish 15 66 24/09/2021 15:30
Bullish doji Star 1D 67 14/06/2021
Harami Bullish 1D 67 14/06/2021
Harami Cross 1D 67 14/06/2021
Tri-Star Bearish 15 67 22/09/2021 15:45
Three Outside Up 1W 68 21/06/2020
Tri-Star Bullish 30 68 14/09/2021 12:00
Tri-Star Bullish 5H 69 23/07/2021 13:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận IPSS

Viết cảm nghĩ của bạn về IPS Securex Holdings Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email