CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS)

Hà Nội
20,000
0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    12,800/13,000
  • Biên độ ngày:
    20,000 - 20,000

Bình luận ILS

Bạn cảm thấy thế nào về CTCP ILS?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)