Hut 8 Mining Corp (HUT)

1.520
-0.060(-3.80%)
  • Khối lượng:
    1,170,057
  • Giá Mua/Bán:
    1.510/1.520
  • Biên độ ngày:
    1.470 - 1.600

Dữ liệu Lịch sử HUT

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
28/10/2022 - 28/11/2022
1.5201.5101.6001.4701.17M-3.80%
1.5801.6201.6301.5601.01M-3.66%
1.6401.6501.6501.620665.35K+1.23%
1.6201.5601.6501.5552.17M+3.85%
1.5601.5401.5601.4602.78M+3.31%
1.5101.5901.6101.4602.31M-7.36%
1.6301.7601.7701.6101.67M-4.68%
1.7101.7001.7301.5903.38M-2.84%
1.7601.8801.8801.7302.51M-8.33%
1.9201.9902.0401.8703.39M0.00%
1.9202.0802.0801.9203.00M-9.43%
2.1202.2502.2501.9607.20M-8.62%
2.3202.5502.5702.3105.00M-0.85%
2.3402.5002.5902.3204.47M-10.34%
2.6102.8502.8502.4507.56M-12.12%
2.9702.9003.0002.8201.90M+1.37%
2.9303.0103.0802.8003.65M+5.78%
2.7702.8502.9802.7451.94M-4.15%
2.8902.9603.1502.8702.60M-2.69%
2.9703.1703.1702.9601.27M-2.94%
3.0603.1603.2403.0352.27M-4.08%
3.1902.9203.2002.9002.71M+10.00%
Cao nhất: 3.240Thấp nhất: 1.460Chênh lệch: 1.780Trung bình: 2.206% Thay đổi: -47.586