Hut 8 Mining Corp (HUT)

1.190
+0.080(+7.21%)
Sau giờ đóng cửa
1.210
+0.020(+1.681%)
- Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
  • Khối lượng:
    6,534,309
  • Biên độ ngày:
    1.090 - 1.200
  • Biên độ 52 tuần:
    1.075 - 11.504

Dữ liệu Lịch sử HUT

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
01/11/2022 - 01/12/2022
1.1901.1501.2001.0906.85M+7.21%
1.1101.1301.1401.1004.05M0.00%
1.1101.1701.2001.0804.79M-7.50%
1.2001.2101.2201.1702.13M-1.64%
1.2201.1601.2401.1506.59M+5.63%
1.1551.1401.1601.0758.00M+3.12%
1.1201.1801.2001.0806.69M-9.68%
1.2401.3201.3301.2006.58M-2.36%
1.2701.2701.3001.19015.00M-3.05%
1.3101.4101.4101.2907.93M-8.39%
1.4301.5001.5401.40010.83M-1.38%
1.4501.5401.5601.4408.28M-9.37%
1.6001.6621.6701.48021.60M-8.57%
1.7501.9201.9501.73513.99M+1.16%
1.7301.8801.9401.72010.72M-10.36%
1.9302.1002.1151.81019.38M-12.67%
2.2102.1602.2202.0756.02M+1.84%
2.1702.2002.2902.06511.70M+7.96%
2.0102.0502.1702.0005.28M-4.29%
2.1002.1602.3252.0907.72M-3.67%
2.1802.3202.3482.1707.33M-2.68%
Cao nhất: 2.348Thấp nhất: 1.075Chênh lệch: 1.273Trung bình: 1.547% Thay đổi: -46.875