Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC)

Ho Chi Minh
22,350.0
+750.0(+3.47%)
 • Khối lượng:
  6,956,100
 • Giá Mua/Bán:
  22,300.0/22,350.0
 • Biên độ ngày:
  21,600.0 - 22,600.0

Dữ liệu Lịch sử HBC

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
18/07/2022 - 16/08/2022
22,350.021,650.022,600.021,600.06.96M+3.47%
21,600.022,100.022,100.021,550.04.93M-0.92%
21,800.021,450.021,800.021,100.05.44M+1.63%
21,450.022,500.022,500.021,050.09.02M-2.94%
22,100.021,400.022,400.021,350.06.68M+2.55%
21,550.021,350.021,900.021,200.06.52M+1.41%
21,250.021,550.021,550.021,000.03.91M-0.47%
21,350.021,200.021,500.020,950.04.14M+0.71%
21,200.021,700.021,900.021,200.07.04M-0.47%
21,300.021,000.021,450.020,850.04.65M+0.71%
21,150.021,400.021,700.021,050.06.47M-1.17%
21,400.020,350.021,500.020,350.09.39M+5.16%
20,350.020,600.020,800.020,300.04.90M-0.97%
20,550.020,900.021,350.020,550.07.11M0.00%
20,550.020,200.020,700.020,000.03.55M+0.74%
20,400.020,350.021,250.020,350.05.09M0.00%
20,400.019,900.020,700.019,900.05.22M+3.03%
19,800.020,300.020,650.019,800.03.75M-2.46%
20,300.020,950.020,950.020,300.04.79M-3.10%
20,950.020,000.020,950.019,900.012.27M+6.89%
19,600.019,650.019,800.019,200.02.72M0.00%
19,600.019,550.020,350.019,350.07.60M+0.77%
Cao nhất: 22,600.0Thấp nhất: 19,200.0Chênh lệch: 3,400.0Trung bình: 20,954.5% Thay đổi: 14.9
 • ai chưa rút ngày ni lỗ
  0
  • Lỗ chưa bạn nè
   0
 • 15.8-16 múc bao thắng
  1
  • :))
   0
 • Đáy bao nhiêu ta
  0
  • Ngon
   0
   • HBC tạo đáy
    0
    • ai co tien vao hom nay thi co kha quan
     0
     • sbt
      0
      • Mua vao gia 21900
       0
       • Đa vao hàng gia 20.300
        0
        • sắp đảo chiều !!
         0