Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh (HDB)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
18,800.0
+100.0(+0.53%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực

Bình luận HDB

Cổ phiếu HDB có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai nhờ vào sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam và tăng trưởng của ngành ngân hàng, với mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình hàng năm đạt 30% trong 5 năm qua. Tuy nhiên, cổ phiếu HDB cũng có thể gặp phải những rủi ro trong tương lai, như tình hình kinh tế Việt Nam, sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành và các yếu tố thị trường khác
Em. Muốn vào 5000 cp.. Hdb. Có ổn không các bác
Em. Muốn vào 5000 cp.. Hdb. Có ổn không các bác
Muc thôi
chuẩn bị lên nha
về 26 tất tay
về 26 tất tay
Muc hdb
sợ nó tăng thêm cổ phiếu nên giá sẽ giảm xuống
sợ nó tăng thêm cổ phiếu nên giá sẽ giảm xuống với hdb