Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
14,600.0 0.0    0.00%
20/05 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000HAD3 
 • Khối lượng: 2,000
 • Giá Mua/Bán: 14,500.0 / 15,000.0
 • Biên độ ngày: 14,600.0 - 14,700.0
Bia Hà Nội - Hải Dương 14,600.0 0.0 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Tri-Star Bearish 30 Hiện tại
Tri-Star Bearish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish doji Star 1W 1 08/05/2022
Tri-Star Bearish 1D 1 19/05/2022
Tri-Star Bullish 5H 2 19/05/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1M 3 02/22
Bullish Engulfing 1M 3 02/22
Tri-Star Bullish 30 3 19/05/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 3 19/05/2022 13:00
Tri-Star Bearish 1H 4 19/05/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 4 19/05/2022 09:30
Tri-Star Bearish 15 4 19/05/2022 09:45
Belt Hold Bullish 1D 5 13/05/2022
Belt Hold Bearish 1D 6 12/05/2022
Engulfing Bearish 1D 6 12/05/2022
Belt Hold Bullish 1D 8 10/05/2022
Bullish Engulfing 1D 8 10/05/2022
Belt Hold Bullish 5H 8 13/05/2022 12:00
Belt Hold Bullish 1D 9 09/05/2022
Belt Hold Bearish 5H 9 12/05/2022 11:00
Engulfing Bearish 5H 9 12/05/2022 11:00
Bullish Hammer 1W 10 06/03/2022
Tri-Star Bearish 1D 10 06/05/2022
Harami Bullish 1M 12 5/21
Belt Hold Bullish 1H 12 13/05/2022 13:00
Tri-Star Bearish 1H 13 12/05/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1W 14 06/02/2022
Dragonfly Doji 1D 15 26/04/2022
Belt Hold Bullish 30 15 13/05/2022 13:00
Tri-Star Bullish 5H 16 06/05/2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 16 12/05/2022 14:30
Tri-Star Bearish 5H 17 06/05/2022 05:00
Tri-Star Bearish 30 17 12/05/2022 14:00
Belt Hold Bullish 15 17 13/05/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 18 12/05/2022 14:45
Harami Cross Bearish 1W 19 26/12/2021
Tri-Star Bearish 15 19 12/05/2022 14:15
Belt Hold Bullish 1W 20 19/12/2021
Bullish Engulfing 1W 20 19/12/2021
Tri-Star Bearish 1D 20 18/04/2022
Engulfing Bearish 5H 20 29/04/2022 13:00
Belt Hold Bearish 5H 20 29/04/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1H 20 10/05/2022 10:00
Deliberation Bearish 1W 21 12/12/2021
Bullish doji Star 1M 22 7/20
Belt Hold Bullish 1W 23 28/11/2021
Engulfing Bearish 1W 24 21/11/2021
Tri-Star Bearish 1H 24 09/05/2022 09:00
Harami Bullish 30 24 10/05/2022 11:00
Harami Cross 30 24 10/05/2022 11:00
Downside Gap Three Methods 1M 25 4/20
Belt Hold Bearish 30 25 10/05/2022 10:30
Belt Hold Bearish 1D 26 06/04/2022
Harami Bullish 5H 26 25/04/2022 14:00
Harami Cross 5H 26 25/04/2022 14:00
Tri-Star Bullish 1H 27 06/05/2022 10:00
Harami Bullish 15 27 10/05/2022 11:15
Harami Cross 15 27 10/05/2022 11:15
Tri-Star Bearish 1H 28 06/05/2022 09:00
Belt Hold Bearish 15 28 10/05/2022 10:45
Harami Bullish 1W 29 17/10/2021
Harami Cross 1W 29 17/10/2021
Belt Hold Bearish 1D 29 01/04/2022
Three Inside Up 1M 30 11/19
Tri-Star Bullish 30 30 09/05/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 30 09/05/2022 14:45
Advance Block Bearish 1W 33 19/09/2021
Belt Hold Bullish 1D 33 28/03/2022
Belt Hold Bearish 5H 33 18/04/2022 12:00
Engulfing Bearish 5H 33 18/04/2022 12:00
Belt Hold Bearish 1H 33 29/04/2022 13:00
Engulfing Bearish 1H 33 29/04/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 33 09/05/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 34 06/05/2022 10:30
Tri-Star Bearish 15 34 09/05/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1W 35 05/09/2021
Tri-Star Bearish 30 35 06/05/2022 09:30
Abandoned Baby Bullish 1W 36 29/08/2021
Shooting Star 1D 36 23/03/2022
Inverted Hammer 1D 36 23/03/2022
Harami Bullish 1W 37 22/08/2021
Harami Cross 1W 37 22/08/2021
Belt Hold Bullish 1D 37 22/03/2022
Morning Doji Star 1D 37 22/03/2022
Morning Star 1D 37 22/03/2022
Tri-Star Bullish 15 37 06/05/2022 10:45
Harami Bullish 1D 38 21/03/2022
Harami Cross 1D 38 21/03/2022
Tri-Star Bearish 15 38 06/05/2022 09:30
Engulfing Bearish 1D 39 18/03/2022
Belt Hold Bearish 1D 39 18/03/2022
Belt Hold Bullish 5H 39 12/04/2022 11:00
Three Black Crows 5H 40 12/04/2022 06:00
Belt Hold Bearish 30 40 29/04/2022 13:00
Engulfing Bearish 30 40 29/04/2022 13:00
Bullish doji Star 5H 43 05/04/2022 09:00
Harami Bullish 5H 43 05/04/2022 09:00
Harami Cross 5H 43 05/04/2022 09:00
Belt Hold Bearish 15 43 29/04/2022 13:15
Engulfing Bearish 15 43 29/04/2022 13:15
Bullish doji Star 1M 45 8/18
Tri-Star Bearish 1H 45 25/04/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1M 46 7/18
Dark Cloud Cover 1M 46 7/18
Harami Bullish 5H 46 01/04/2022 10:00
Harami Cross 5H 46 01/04/2022 10:00
Belt Hold Bearish 5H 47 01/04/2022 05:00
Tri-Star Bullish 30 47 26/04/2022 13:30
Harami Bullish 5H 48 31/03/2022 09:00
Harami Cross 5H 48 31/03/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1M 49 4/18
Belt Hold Bearish 5H 49 30/03/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1W 50 23/05/2021
Tri-Star Bullish 30 52 25/04/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 52 26/04/2022 13:30
Harami Bullish 1W 53 02/05/2021
Harami Cross 1W 53 02/05/2021
Tri-Star Bearish 30 53 25/04/2022 10:00
Tri-Star Bearish 1H 54 18/04/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 54 26/04/2022 11:15
Belt Hold Bearish 1D 55 24/02/2022
Engulfing Bearish 1D 55 24/02/2022
Tri-Star Bullish 15 55 25/04/2022 14:00
Harami Bullish 5H 57 24/03/2022 07:00
Harami Cross 5H 57 24/03/2022 07:00
Tri-Star Bearish 1H 57 15/04/2022 13:00
Tri-Star Bearish 30 57 20/04/2022 13:00
Belt Hold Bearish 5H 58 23/03/2022 11:00
Dark Cloud Cover 5H 58 23/03/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 58 25/04/2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 59 25/04/2022 10:15
Belt Hold Bullish 1D 60 17/02/2022
Tri-Star Bullish 30 60 20/04/2022 10:30
Abandoned Baby Bullish 5H 61 22/03/2022 05:00
Belt Hold Bullish 5H 61 22/03/2022 05:00
Bullish Engulfing 5H 61 22/03/2022 05:00
Harami Cross 1M 62 3/17
Bullish doji Star 5H 62 21/03/2022 09:00
Tri-Star Bullish 1H 62 14/04/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 62 21/04/2022 09:45
Belt Hold Bearish 5H 63 18/03/2022 11:00
Homing Pigeon 5H 63 18/03/2022 11:00
Tri-Star Bearish 1H 63 13/04/2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 63 19/04/2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 63 20/04/2022 13:00
Belt Hold Bearish 5H 64 18/03/2022 06:00
Engulfing Bearish 5H 64 18/03/2022 06:00
Tri-Star Bearish 30 64 18/04/2022 14:00
Doji Star Bearish 1M 66 11/16
Doji Star Bearish 1D 66 08/02/2022
Bullish doji Star 1H 66 12/04/2022 11:00
Harami Bullish 1H 66 12/04/2022 11:00
Harami Cross 1H 66 12/04/2022 11:00
Tri-Star Bullish 30 66 15/04/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 66 20/04/2022 10:45
Doji Star Bearish 5H 67 16/03/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 67 15/04/2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 69 19/04/2022 11:15
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận HAD

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
Phương Chi Nguyễn
Phương Chi Nguyễn 21/07/2021 11:37
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Mua khi 24, bây giờ còn 15🤣
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email