Công ty Cổ phần HACISCO (HAS)

Ho Chi Minh
11,150.0
-100.0(-0.89%)
 • Khối lượng:
  800
 • Giá Mua/Bán:
  11,150.0/11,600.0
 • Biên độ ngày:
  10,900.0 - 11,650.0
 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Việt Nam
 • Mã ISIN:VN000000HAS1

Bình luận HAS

Bạn cảm thấy thế nào về HACISCO?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)