CTCP Thương Mại Bia Hà Nội (HAT)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
26,200.0
+100.0
(+0.38%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
26,000.0
26,200.0
Biên độ 52 tuần
16,000.0
28,000.0
Khối lượng
2,000
Giá Mua/Bán
25,300.0 / 26,900.0
Giá đ.cửa hôm trước
26,100
Giá mở cửa
26,000
Biên độ ngày
26,000-26,200
Biên độ 52 tuần
16,000-28,000
Khối lượng
2,000
KLTB (3 thg)
8,239
Thay đổi 1 năm
41.29%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
3,123,000
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích CTCP Thương Mại Bia Hà Nội

Hồ sơ Công ty CTCP Thương Mại Bia Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI là công ty có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bia. Công ty tham gia bán buôn và phân phối Bia Hà Nội, một sản phẩm do công ty mẹ của Công ty, là Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco), sản xuất. Công ty cũng kinh doanh rượu và nước ngọt. Bên cạnh đó, Công ty còn kinh doanh vật liệu, vật tư và thiết bị cho ngành sản xuất bia. Trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, Công ty đã sản xuất được 42,468 triệu lít bia. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Công ty là một công ty con của Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco), và Công ty có một công ty liên kết là Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89, công ty này tham gia sản xuất bia và rượu.