CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT)

Ho Chi Minh
4,380.0
+60.0(+1.39%)
 • Khối lượng:
  1,966,000
 • Giá Mua/Bán:
  0.0/0.0
 • Biên độ ngày:
  4,190.0 - 4,380.0

Dữ liệu Lịch sử FIT

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/11/2022 - 03/12/2022
4,500.04,290.04,500.04,190.02.29M+4.41%
4,310.04,250.04,360.04,080.05.08M+5.64%
4,080.04,100.04,100.03,930.01.57M+0.49%
4,060.04,100.04,150.03,830.02.52M+3.31%
3,930.03,790.03,930.03,790.01.66M+6.79%
3,680.03,520.03,680.03,510.01.34M+6.67%
3,450.03,480.03,500.03,350.01.42M-1.15%
3,490.03,720.03,800.03,480.01.51M-5.93%
3,710.03,700.03,880.03,680.03.52M+2.20%
3,630.03,590.03,630.03,410.02.72M+6.76%
3,400.03,290.03,410.03,120.02.33M+4.62%
3,250.03,190.03,290.03,190.0960.50K+4.50%
3,110.02,830.03,250.02,830.03.37M+2.30%
3,040.03,070.03,170.03,040.02.77M-6.75%
3,260.03,400.03,500.03,260.01.93M-6.86%
3,500.03,560.03,700.03,400.01.46M-1.13%
3,540.03,790.03,790.03,540.01.54M-6.84%
3,800.03,800.03,900.03,720.0725.10K+2.15%
3,720.03,510.03,810.03,500.01.22M0.00%
3,720.03,990.04,000.03,720.01.45M-6.77%
3,990.04,030.04,060.03,830.01.09M-1.72%
4,060.04,010.04,100.04,010.0557.70K0.00%
Cao nhất: 4,500.0Thấp nhất: 2,830.0Chênh lệch: 1,670.0Trung bình: 3,692.3% Thay đổi: 10.8
 • FIT tôi thấy cả kĩ thuật lẫn cơ bản đều xấu.
  0
  • giảm cuối 12, tăng mạnh đầu năm, chạm 30 điểm cuối tháng giêng.
   0
   • Hihi
    0
    • Hihi
     0
     • Tăng
      0
      • Giá sẽ phục hồi về đỉnh cũ
       0
       • Quan sát
        0