Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
13,900.0 +550.0    +4.12%
07/12 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000FIT6 
 • Khối lượng: 3,678,100
 • Giá Mua/Bán: 13,900.0 / 13,950.0
 • Biên độ ngày: 13,400.0 - 13,900.0
Tập đoàn FIT 13,900.0 +550.0 +4.12%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Separating Lines Bullish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Three Black Crows 1D 1 06/12/2021
Gravestone Doji 30 3 07/12/2021 13:00
Deliberation Bearish 30 3 07/12/2021 13:00
Doji Star Bearish 30 3 07/12/2021 13:00
Stick Sandwich 15 4 07/12/2021 13:45
Engulfing Bearish 1M 5 7/21
Three Black Crows 5H 5 03/12/2021 06:00
Three Outside Up 1M 6 6/21
Bullish Engulfing 1M 7 5/21
Falling Three Methods 1D 7 26/11/2021
Belt Hold Bearish 5H 7 02/12/2021 05:00
Harami Cross Bearish 5H 8 01/12/2021 14:00
Harami Bullish 1M 9 3/21
Harami Cross 1M 9 3/21
Harami Cross 1H 9 06/12/2021 09:00
Bullish doji Star 1D 10 23/11/2021
Belt Hold Bearish 5H 10 30/11/2021 13:00
Falling Three Methods 30 10 06/12/2021 14:00
Stick Sandwich 15 10 07/12/2021 10:45
Engulfing Bearish 1D 12 19/11/2021
Inverted Hammer 5H 12 29/11/2021 12:00
Bullish Engulfing 30 12 06/12/2021 13:00
Three Inside Up 30 12 06/12/2021 13:00
On Neck Bearish 1H 13 03/12/2021 10:00
Bullish doji Star 30 13 06/12/2021 11:30
Harami Bullish 30 13 06/12/2021 11:30
Harami Cross 30 13 06/12/2021 11:30
Three Black Crows 1H 17 02/12/2021 11:00
Downside Gap Three Methods 30 17 06/12/2021 09:30
Bullish Engulfing 30 17 06/12/2021 09:30
Shooting Star 15 17 07/12/2021 09:00
Belt Hold Bearish 1D 18 11/11/2021
Harami Cross 15 18 06/12/2021 14:45
Harami Bullish 15 18 06/12/2021 14:45
Advance Block Bearish 1D 19 10/11/2021
Belt Hold Bearish 1H 19 02/12/2021 09:00
Harami Cross Bearish 1H 20 01/12/2021 14:00
Three Outside Down 30 20 03/12/2021 14:00
Three Outside Up 1D 21 08/11/2021
Separating Lines Bullish 1H 21 01/12/2021 13:00
Engulfing Bearish 30 21 03/12/2021 13:30
Three Outside Down 15 21 06/12/2021 14:00
Three Inside Up 1D 22 05/11/2021
Bullish Engulfing 1D 22 05/11/2021
Morning Doji Star 1D 22 05/11/2021
Engulfing Bearish 15 22 06/12/2021 13:45
Bullish Hammer 15 22 06/12/2021 13:45
Harami Bullish 1D 23 04/11/2021
Harami Cross 1D 23 04/11/2021
Three Inside Up 1D 25 02/11/2021
Three Outside Down 30 25 03/12/2021 10:00
Bullish Engulfing 15 25 06/12/2021 13:00
Bullish Hammer 15 25 06/12/2021 13:00
Three Inside Up 15 25 06/12/2021 13:00
Belt Hold Bearish 1H 26 30/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 1H 26 30/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 30 26 03/12/2021 09:30
Bullish doji Star 15 26 06/12/2021 11:30
Harami Bullish 15 26 06/12/2021 11:30
Harami Cross 15 26 06/12/2021 11:30
Three Outside Up 5H 27 18/11/2021 06:00
Belt Hold Bullish 30 27 03/12/2021 09:00
Bullish Engulfing 5H 28 17/11/2021 10:00
Belt Hold Bearish 1D 29 27/10/2021
Harami Bullish 1M 30 6/19
Three Black Crows 5H 30 16/11/2021 14:00
Separating Lines Bullish 1H 31 29/11/2021 13:00
Three Inside Up 30 31 02/12/2021 13:00
Harami Bullish 1W 32 25/04/2021
Harami Cross 1W 32 25/04/2021
Bullish doji Star 30 32 02/12/2021 11:30
Harami Bullish 30 32 02/12/2021 11:30
Harami Cross 30 32 02/12/2021 11:30
Belt Hold Bearish 5H 33 15/11/2021 08:00
Morning Doji Star 1M 34 02/19
Engulfing Bearish 1W 34 11/04/2021
Upside Gap Three Methods 1D 34 20/10/2021
Three Inside Up 5H 34 12/11/2021 10:00
Bullish doji Star 1M 35 01/19
Harami Bullish 1M 35 01/19
Harami Cross 1M 35 01/19
Three Black Crows 30 35 02/12/2021 10:00
Bullish doji Star 15 35 06/12/2021 09:15
Bullish Hammer 15 36 06/12/2021 09:00
Engulfing Bearish 1W 37 21/03/2021
Three Black Crows 1H 37 26/11/2021 11:00
Belt Hold Bearish 30 37 02/12/2021 09:00
Bullish doji Star 15 37 03/12/2021 14:45
Harami Bullish 15 37 03/12/2021 14:45
Harami Cross 15 37 03/12/2021 14:45
Belt Hold Bearish 5H 39 10/11/2021 08:00
Belt Hold Bearish 1H 39 26/11/2021 09:00
Harami Bullish 1W 40 28/02/2021
Harami Cross 1W 40 28/02/2021
Three Inside Up 1D 40 12/10/2021
Morning Doji Star 1D 40 12/10/2021
Harami Bullish 1D 41 11/10/2021
Harami Cross 1D 41 11/10/2021
Separating Lines Bullish 1H 41 25/11/2021 13:00
Shooting Star 30 41 01/12/2021 13:00
Bullish Hammer 15 42 03/12/2021 13:30
Shooting Star 1H 43 25/11/2021 10:00
Inverted Hammer 1H 43 25/11/2021 10:00
Harami Bullish 1M 45 3/18
Harami Cross 1M 45 3/18
Evening Doji Star 1W 45 24/01/2021
Evening Star 1W 45 24/01/2021
Deliberation Bearish 1W 46 17/01/2021
Doji Star Bearish 1W 46 17/01/2021
Stick Sandwich 15 46 03/12/2021 11:00
Three Black Crows 5H 47 04/11/2021 07:00
Belt Hold Bearish 1H 48 24/11/2021 10:00
Dark Cloud Cover 1H 48 24/11/2021 10:00
Three Black Crows 30 48 30/11/2021 14:00
Evening Star 30 50 30/11/2021 13:00
Evening Doji Star 30 50 30/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 30 50 30/11/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 50 30/11/2021 13:00
On Neck Bearish 15 50 03/12/2021 10:00
Engulfing Bearish 1M 51 9/17
Separating Lines Bullish 5H 51 02/11/2021 05:00
Deliberation Bearish 30 51 30/11/2021 11:30
Doji Star Bearish 30 51 30/11/2021 11:30
On Neck Bearish 15 51 03/12/2021 09:45
Belt Hold Bullish 1D 52 24/09/2021
Falling Three Methods 15 52 03/12/2021 09:30
Downside Gap Three Methods 1D 54 22/09/2021
Bullish Engulfing 1D 54 22/09/2021
Belt Hold Bullish 15 54 03/12/2021 09:00
Bullish Engulfing 15 54 03/12/2021 09:00
Three Inside Up 15 54 03/12/2021 09:00
Bullish doji Star 1H 55 22/11/2021 14:00
Harami Bullish 1H 55 22/11/2021 14:00
Harami Cross 1H 55 22/11/2021 14:00
Bullish doji Star 15 55 02/12/2021 14:45
Harami Bullish 15 55 02/12/2021 14:45
Harami Cross 15 55 02/12/2021 14:45
Falling Three Methods 1M 56 4/17
Three Outside Down 30 57 29/11/2021 14:30
Bullish Engulfing 1M 58 02/17
Engulfing Bearish 30 58 29/11/2021 14:00
Upside Gap Three Methods 30 58 29/11/2021 14:00
Dragonfly Doji 15 58 02/12/2021 14:00
Abandoned Baby Bullish 1D 59 15/09/2021
Shooting Star 30 59 29/11/2021 13:30
Bullish doji Star 1D 60 14/09/2021
Three Inside Up 30 60 29/11/2021 13:00
Morning Star 30 60 29/11/2021 13:00
Morning Doji Star 30 60 29/11/2021 13:00
Harami Bullish 30 61 29/11/2021 11:30
Harami Cross 30 61 29/11/2021 11:30
Harami Bullish 1M 62 10/16
Harami Cross 1M 62 10/16
Belt Hold Bullish 1D 63 09/09/2021
Engulfing Bearish 1D 64 08/09/2021
Belt Hold Bullish 1H 64 19/11/2021 09:00
Bullish Engulfing 1H 64 19/11/2021 09:00
Advance Block Bearish 30 64 29/11/2021 10:00
Dragonfly Doji 15 64 02/12/2021 11:15
Bullish Engulfing 1M 65 7/16
Stick Sandwich 1H 65 18/11/2021 14:00
Dragonfly Doji 15 66 02/12/2021 10:45
Three Black Crows 5H 67 21/10/2021 08:00
Belt Hold Bullish 15 67 02/12/2021 10:30
Three Outside Down 5H 68 20/10/2021 12:00
Bullish Engulfing 1H 68 18/11/2021 10:00
Engulfing Bearish 5H 69 20/10/2021 07:00
Belt Hold Bearish 1H 69 18/11/2021 09:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận FIT

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
Hiếu Châu
Hiếu Châu 03/12/2021 22:35
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Hiếu Châu
Hiếu Châu 03/12/2021 22:34
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Đông Vũ Văn
Đông Vũ Văn 21/11/2021 21:24
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Thế Linh Thẩm
Thế Linh Thẩm 15/11/2021 10:59
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Giá sẽ phục hồi về đỉnh cũ
Phúc Nguyễn Trần Đình
Phúc Nguyễn Trần Đình 07/05/2021 7:37
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Quan sát
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email