Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

First Service Holding Ltd (2107)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.83 0.00    0.00%
25/05 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo HKD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Hồng Kông
Mã ISIN:  KYG3483A1004 
 • Khối lượng: 75,000
 • Giá Mua/Bán: 0.81 / 0.83
 • Biên độ ngày: 0.81 - 0.84
First Service 0.83 0.00 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Hanging Man 5H Hiện tại
Evening Doji Star 5H Hiện tại
Dragonfly Bearish 5H Hiện tại
Belt Hold Bullish 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Doji Star Bearish 5H 2 25/05/2022 04:00
Tri-Star Bearish 15 2 25/05/2022 12:45
Engulfing Bearish 1D 3 20/05/2022
Belt Hold Bullish 5H 3 24/05/2022 13:00
Bullish Engulfing 5H 3 24/05/2022 13:00
Gravestone Doji 1D 4 19/05/2022
Doji Star Bearish 30 4 25/05/2022 08:30
Doji Star Bearish 15 4 25/05/2022 08:45
Deliberation Bearish 1D 5 18/05/2022
Doji Star Bearish 1D 5 18/05/2022
Harami Cross 1W 6 10/04/2022
Harami Bullish 1W 6 10/04/2022
Tri-Star Bullish 15 6 24/05/2022 14:15
Downside Gap Three Methods 1M 8 9/21
Belt Hold Bullish 1W 8 27/03/2022
Bullish Engulfing 1W 8 27/03/2022
Harami Bullish 5H 9 20/05/2022 04:00
Harami Cross 5H 9 20/05/2022 04:00
Harami Cross Bearish 15 9 23/05/2022 14:45
Belt Hold Bearish 5H 10 19/05/2022 13:00
Belt Hold Bullish 15 10 23/05/2022 13:15
Bullish Engulfing 15 10 23/05/2022 13:15
Separating Lines Bullish 5H 11 19/05/2022 08:00
Belt Hold Bullish 1D 12 06/05/2022
Abandoned Baby Bearish 5H 12 18/05/2022 12:00
Engulfing Bearish 5H 12 18/05/2022 12:00
Evening Doji Star 5H 12 18/05/2022 12:00
Evening Star 5H 12 18/05/2022 12:00
Tri-Star Bullish 30 12 23/05/2022 10:30
Three Outside Down 1D 13 05/05/2022
Doji Star Bearish 5H 13 17/05/2022 11:00
Gravestone Doji 5H 13 17/05/2022 11:00
Evening Star 1D 14 04/05/2022
Engulfing Bearish 1D 14 04/05/2022
Evening Doji Star 1D 14 04/05/2022
Belt Hold Bearish 1D 14 04/05/2022
Harami Cross Bearish 1H 14 20/05/2022 12:00
Tri-Star Bullish 15 14 23/05/2022 10:30
Bullish Engulfing 5H 15 16/05/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1H 15 20/05/2022 10:00
Bullish Engulfing 1H 15 20/05/2022 10:00
Harami Cross Bearish 30 15 20/05/2022 12:30
Tri-Star Bullish 30 17 20/05/2022 10:00
Three Inside Up 1W 18 16/01/2022
Belt Hold Bullish 1D 18 27/04/2022
Doji Star Bearish 15 18 20/05/2022 10:45
Three Outside Up 5H 19 10/05/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 19 20/05/2022 08:30
Bullish Hammer 1D 20 25/04/2022
Bullish Engulfing 5H 20 10/05/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 20 19/05/2022 15:00
Tri-Star Bullish 15 20 20/05/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1D 21 22/04/2022
Three Outside Up 5H 22 06/05/2022 15:00
Doji Star Bearish 30 22 19/05/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 22 20/05/2022 08:30
Harami Cross Bearish 1H 23 17/05/2022 15:00
Tri-Star Bearish 15 23 19/05/2022 15:00
Bullish Engulfing 1W 24 05/12/2021
Bullish doji Star 5H 24 06/05/2022 05:00
Harami Bullish 5H 24 06/05/2022 05:00
Harami Cross 5H 24 06/05/2022 05:00
Bullish Engulfing 1D 25 14/04/2022
Harami Cross Bearish 1H 25 17/05/2022 10:00
Dragonfly Doji 1D 26 13/04/2022
Bullish Engulfing 1H 26 17/05/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1H 26 17/05/2022 09:00
Harami Cross Bearish 30 26 17/05/2022 15:00
Belt Hold Bearish 5H 27 04/05/2022 08:00
Engulfing Bearish 5H 27 04/05/2022 08:00
Harami Cross Bearish 1H 27 17/05/2022 08:00
Dragonfly Doji 1D 28 11/04/2022
Harami Cross Bearish 5H 28 29/04/2022 13:00
Harami Cross Bearish 30 29 17/05/2022 10:00
On Neck Bearish 1D 30 07/04/2022
Harami Bullish 1D 30 07/04/2022
Harami Cross 1D 30 07/04/2022
Belt Hold Bullish 30 30 17/05/2022 09:00
Bullish Engulfing 30 30 17/05/2022 09:00
Three Outside Up 1W 31 26/09/2021
Belt Hold Bearish 1D 31 06/04/2022
Engulfing Bearish 1D 31 06/04/2022
Abandoned Baby Bullish 5H 31 27/04/2022 11:00
Morning Doji Star 5H 31 27/04/2022 11:00
Morning Star 5H 31 27/04/2022 11:00
Belt Hold Bullish 1H 31 13/05/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 31 13/05/2022 14:00
Harami Cross Bearish 30 31 17/05/2022 08:30
Bullish Engulfing 1W 32 19/09/2021
Bullish doji Star 5H 32 27/04/2022 06:00
Belt Hold Bearish 1H 33 13/05/2022 12:00
Belt Hold Bullish 5H 34 25/04/2022 14:00
Bullish Engulfing 5H 34 25/04/2022 14:00
Harami Cross Bearish 30 34 13/05/2022 15:00
Harami Cross Bearish 15 35 17/05/2022 10:15
Belt Hold Bullish 5H 36 22/04/2022 11:00
Bullish Engulfing 5H 36 22/04/2022 11:00
Belt Hold Bullish 15 36 17/05/2022 09:15
Bullish Engulfing 15 36 17/05/2022 09:15
Belt Hold Bullish 1D 37 28/03/2022
Harami Cross Bearish 15 37 17/05/2022 08:45
Belt Hold Bullish 5H 38 21/04/2022 10:00
Bullish Engulfing 5H 38 21/04/2022 10:00
Belt Hold Bullish 15 38 16/05/2022 14:45
Bullish Engulfing 15 38 16/05/2022 14:45
Harami Bullish 1D 39 24/03/2022
Harami Cross 1D 39 24/03/2022
Belt Hold Bearish 30 39 13/05/2022 12:30
Tri-Star Bullish 15 39 16/05/2022 13:15
Tri-Star Bearish 15 40 13/05/2022 15:00
Tri-Star Bearish 1H 41 10/05/2022 08:00
Belt Hold Bearish 5H 43 19/04/2022 08:00
Engulfing Bearish 5H 43 19/04/2022 08:00
Harami Cross Bearish 30 43 11/05/2022 10:30
Three Inside Up 1D 44 17/03/2022
Tri-Star Bullish 15 44 13/05/2022 14:00
Harami Bullish 1D 45 16/03/2022
Harami Cross 1D 45 16/03/2022
Tri-Star Bearish 15 45 13/05/2022 13:45
Evening Doji Star 1W 46 13/06/2021
Bullish Hammer 5H 46 13/04/2022 12:00
Doji Star Bearish 1W 47 06/06/2021
Tri-Star Bullish 30 48 10/05/2022 09:00
Three Inside Up 1W 49 23/05/2021
Doji Star Bearish 5H 49 11/04/2022 15:00
Bullish doji Star 1H 49 05/05/2022 15:00
Tri-Star Bearish 30 49 10/05/2022 08:30
Bullish doji Star 1W 50 16/05/2021
Harami Bullish 1W 50 16/05/2021
Harami Cross 1W 50 16/05/2021
Bullish Hammer 1H 50 05/05/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 50 06/05/2022 15:00
Doji Star Bearish 15 50 13/05/2022 12:30
Engulfing Bearish 1D 51 08/03/2022
Tri-Star Bullish 5H 51 11/04/2022 05:00
Belt Hold Bullish 15 51 12/05/2022 14:45
Bullish Engulfing 15 51 12/05/2022 14:45
Harami Cross Bearish 1D 52 07/03/2022
Tri-Star Bullish 1H 52 04/05/2022 13:00
Bullish doji Star 1W 53 25/04/2021
Harami Cross 1W 53 25/04/2021
Bullish Engulfing 1D 53 04/03/2022
Three Inside Up 1D 53 04/03/2022
Harami Bullish 1D 54 03/03/2022
Harami Cross 1D 54 03/03/2022
Harami Cross Bearish 15 55 11/05/2022 10:30
Deliberation Bearish 1D 56 01/03/2022
Bullish doji Star 5H 56 06/04/2022 15:00
Harami Bullish 5H 56 06/04/2022 15:00
Harami Cross 5H 56 06/04/2022 15:00
Harami Cross Bearish 1H 56 29/04/2022 13:00
Falling Three Methods 1W 58 21/03/2021
Belt Hold Bearish 5H 58 06/04/2022 05:00
Tri-Star Bullish 15 58 10/05/2022 13:30
Belt Hold Bearish 5H 59 04/04/2022 13:00
Dark Cloud Cover 5H 59 04/04/2022 13:00
Bullish doji Star 30 59 05/05/2022 15:00
Harami Cross 1W 60 07/03/2021
Tri-Star Bullish 15 60 10/05/2022 09:15
Deliberation Bearish 5H 61 01/04/2022 15:00
Doji Star Bearish 5H 61 01/04/2022 15:00
Bullish doji Star 1H 61 27/04/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 61 10/05/2022 08:45
Engulfing Bearish 1W 62 21/02/2021
Upside Gap Three Methods 1W 62 21/02/2021
Tri-Star Bullish 30 62 04/05/2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 62 06/05/2022 15:00
Belt Hold Bullish 30 65 29/04/2022 14:30
Bullish Engulfing 30 65 29/04/2022 14:30
Tri-Star Bearish 30 66 29/04/2022 13:30
Belt Hold Bearish 5H 67 30/03/2022 13:00
Dark Cloud Cover 5H 67 30/03/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 67 29/04/2022 12:30
Tri-Star Bearish 30 68 29/04/2022 12:00
Belt Hold Bullish 1H 69 22/04/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 69 22/04/2022 14:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận 2107

Viết cảm nghĩ của bạn về First Service Holding Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email