Embotelladora Andina (AKOa)

9.64
+0.13(+1.37%)
Sau giờ đóng cửa
9.20
-0.44(-4.57%)
- Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
  • Khối lượng:
    2,946
  • Biên độ ngày:
    9.12 - 9.64
  • Biên độ 52 tuần:
    8.28 - 11.88
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay

Embotelladora Andina đã tăng gấp đôi (hoặc hơn) số cổ phiếu trung bình được giao dịch hàng ngày trong 3 tháng qua. Khối lượng cao thường thể hiện xu hướng mới và biến động giá cổ phiếu lớn hơn.

1 / 2

Dữ liệu Lịch sử AKOa

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/11/2022 - 03/12/2022
9.649.559.649.552.95K+1.37%
9.519.559.559.511.52K+5.67%
9.009.009.009.00-0.55%
9.059.059.059.05-2.69%
9.309.309.309.30+3.91%
8.958.958.958.95-3.03%
9.239.239.239.23+2.44%
9.019.009.019.000.48K-0.22%
9.039.309.508.895.38K+0.56%
8.989.149.148.754.33K+2.05%
8.808.808.808.800.35K-2.22%
9.008.829.018.820.58K+2.27%
8.809.009.028.762.75K-2.22%
9.009.509.509.000.53K+0.90%
8.929.059.718.880.96K-1.87%
9.099.359.359.090.76K-0.87%
9.178.979.208.970.99K+3.97%
8.829.049.048.820.29K+0.34%
8.798.768.798.760.63K0.00%
8.798.848.848.790.42K+0.23%
Cao nhất: 9.71Thấp nhất: 8.75Chênh lệch: 0.96Trung bình: 9.04% Thay đổi: 9.92