Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
7,720.0
0.0
(0.00%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
7,700.0
7,870.0
Biên độ 52 tuần
6,390.0
20,900.0
Khối lượng
7,600
Giá đ.cửa hôm trước
7,720
Giá mở cửa
7,870
Biên độ ngày
7,700-7,870
Biên độ 52 tuần
6,390-20,900
Khối lượng
7,600
KLTB (3 thg)
36,041
Thay đổi 1 năm
-63.33%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
18,711,000
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

Hồ sơ Công ty Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI là công ty có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực vận tải. Công ty cung cấp dịch vụ vận tải công-ten-nơ bằng đường bộ, đường thuỷ và đường sắt. Công ty tham gia vận hành bãi công-ten-nơ và Cảng cạn Thuỵ Vân (ICD Thuy Van), cùng với cho thuê các dịch vụ liên quan, như dịch vụ chất dỡ hàng hoá. Bên cạnh đó, Công ty cung cấp các dịch vụ cho thuê tàu, dịch vụ nhà kho, như dịch vụ kho thu gom hàng lẻ (CFS), cũng như các dịch vụ sửa chữa và bảo trì thiết bị vận tải và công-ten-nơ. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Công ty có bảy công ty con.